DETTE VISER KARTET: Størrelsen angir hvor mange ledige fylket har. Klikk deg inn på ditt fylke for å finne din kommune. Der finner du oversikt over antall ledige, i prosent og tall, samt endringer målt mot i fjor. Fylker som har ledighet over landsgjennomsnittet markeres rødt, de under er grønn. Kilde: Navs ledighetstall for 2015. I henhold til statistikklovens er de tilfellene hvor tallene er mindre enn 4 erstatte med spesialtegn «*», da de gir et for lavt statistisk grunnlag.