Om testen

Denne testen ble gjennomført i 2015. Kurtasjesatsene er ikke oppdatert etter dette.

I en verden der rentene er nær null og stadig flere ser mot aksjemarkedet for avkastning, hardner kampen om investorene til.

Tidligere denne våren entret nederlandske DeGiro det norske markedet, med lovnader om opp til 80 prosent lavere priser enn konkurrentene. Hvordan står norske nettmeglere og banker seg mot den økte konkurransen?

E24 har tatt nykomlingen og fem etablerte tilbydere i nærmere øyensyn. Og testen avslører at det er til dels store forskjeller.

De ulike aktørene har sine styrker og svakheter. Hvem man bør velge, avhenger av hvilke behov man har. Ingen av dem får toppkarakter, men det er enkelte man fint kan styre unna.

Vis mer

Vi har vurdert aktørene etter fire forholdsvis omfattende kriterier: Brukervennlighet, priser, tilleggstjenester og utvalg. Disse er likt vektet, og det endelige terningkastet er et rent snitt av de fire. Der en tilbyder vipper mellom to karakterer, er endelig poengsum grunngitt i oppsummeringen.

Testen er først og fremst myntet på småsparere, selv om vi selvfølgelig håper at flere vil kunne ha glede av den. Løsningene har derfor blitt testet også av et redaksjonsmedlem med begrenset erfaring innen aksjehandel.

Som i så mange andre tester har vi måttet begrense utvalget. Som i eksempelvis VGs matbørs har vi ikke kunnet «smake oss gjennom» alle «varene i butikken» - vi har gjort et utvalg. Fokuset har vært på aksjer, norske og utenlandske.

Rent konkret har vi forsøkt å kjøpe aksjer på Oslo Børs, europeiske aksjer og amerikanske aksjer. Vi har ikke kjøpt fond og derivater, og har dermed ikke testet eksempelvis CFD-aktører som CMC og IG.

Flere av aktørene vi har testet tilbyr flere kontotyper, der noen er tilrettelagt for mer aktive investorer. Vi har imidlertid holdt oss til standardkontoene, som i alle tilfellene har gitt dårligste vilkår. For enkelte av aktørene slår dette uheldig ut og kan virke urettferdig, men i bunn og grunn er dette deres standardprodukt - mer aktive investorer oppfordres herved til å undersøke mulighetene for bedre vilkår enn det som fremgår av testen.

Vis mindre

For ordens skyld

  1. Aksjene som er brukt i priseksemplene er ikke aksjer vi anbefaler (eller ikke anbefaler). Disse er kun satt opp for å illustrere kurtasjekostnader.
  2. Vi har ikke vært i nærheten av å tjene penger i testen. Dersom vi hadde gjort det, ville avkastningen uavkortet blitt donert til veldedige formål. Alle posisjonene er nå avsluttet.

Kontakt oss

For innspill til testen, vennligst kontakt Anders Park Framstad, finansansvarlig i E24.

Foto: Eivind Griffith Brænde
Grafikk: Henrik Kjersem

Miniordliste

Kurtasje: Kurtasje er provisjonen man betaler megleren ved kjøp og salg av verdipapirer.

Portefølje: En portefølje er en samling med noe, i dette tilfellet en samling av aksjer.

Derivater: Derivater er verdipapirer som innebærer en transaksjon frem i tid. Verdien av disse avledes av den fremtidige prisen på det underliggende, som kan være alt fra aksjer til olje.

Aktørene

degiro

Hovedgrunnen til å velge DeGiro er prisen. Der er de suverene. Andre faktorer peker egentlig mot andre tilbydere.

E24 har vært i kontakt med Finanstilsynet, som har bedt nederlandske tilsynsmyndigheter om mer informasjon om reguleringen av DeGiro. Men enn så lenge tilbyr nederlenderne tjenester i Norge, og derfor er de også med i vår test.

Les mer

dnb

DNB scorer jevnt over bra i E24s test, men kurtasjekostnadene trekker ned helheten.

Les mer

netfonds

Solid historikk til tross: Det er flere grunner til ikke å velge Netfonds enn å velge dem, dersom man legger alternativene til grunn. Prisnivået trekker helt klart opp, men helheten forsvarer ikke mer enn en treer på treningen.

Les mer

nordea

Nordea leverer under pari på tre av fire kriterier, og har et godt stykke å gå før bankkonsernets aksjehandelstilbud kan konkurrere med både spesialistene og hovedkonkurrenten DNB. Produksjonen fra Nordea Markets trekker opp, men ikke nok til å forhindre at Nordea havner på en klar jumboplass i E24s test.

Les mer

nordnet

Nordnet fremstår som en solid totaltjeneste for private investorer, med bra utvalg og en god del interessante tjenester for dem som ønsker en mer aktiv handelshverdag. Gitt at vi har testet selskapets standardabonnement er prisnivået skuffende, og trekker ned totalkarakteren.

Les mer

skandiabanken

Mer erfarne investorer vil nok raskt finne Skandiabankens tilbud for begrenset. Men dersom man skal handle Statoil og DNB til sin pensjonssparingsportefølje er det et helt greit alternativ.

Les mer