degiro

– Vi skiller oss ut fordi vi er så billige, og da snakker vi ikke om 10 prosent, sa DeGiro-sjef Gijs Nagel til E24 da selskapet lanserte tjenester i Norge tidligere denne våren.

Selskapet presenterte en prissammenligning som så ut til å være for god til å være sann. Vi satt den da heller ikke på trykk, men ønsket å undersøke om dette kunne stemme. Det er det som er bakgrunnen for testen du nå leser.

Etter å ha gjennomført noen handler hos DeGiro, er det ingenting som tyder på at ikke Nagel har sine ord i behold. Vi har rett og slett betalt oppsiktsvekkende lite kurtasje, til tross for å ha handlet både i Norge, på kontinentet og i USA.

Det er imidlertid noen forbehold man må ha i bakhodet dersom man velger DeGiro:

DeGiro er et nederlandsk firma, har bevisst valgt å holde organisasjonen i Norge «lett» og sier seg underlagt nederlandsk regulering.

Dette innebærer blant annet at aksjer kjøpt via DeGiro ikke registreres på VPS-konto, men på bok hos et av DeGiros søsterselskap. Når det er snakk om norske aksjer og norske kjøpere, fremstår dette som motstridende til det norske regelverket.

Det gir også tilsynelatende rom for at selskapet kan låne ut aksjene, og det er grunn til å stille spørsmål ved aksjonærenes beskyttelse ved eksempelvis konkurs.

Les mer om Konkurransetilsynets undersøkelse av DeGiro her

Oppsummering

Hovedgrunnen til å velge DeGiro er prisen. Der er de suverene. Andre faktorer peker egentlig mot andre tilbydere.

E24 har vært i kontakt med Finanstilsynet, som har bedt nederlandske tilsynsmyndigheter om mer informasjon om reguleringen av DeGiro. Men enn så lenge tilbyr nederlenderne tjenester i Norge, og derfor er de også med i vår test.

Kriterier

Brukervennlighet

DeGiro er testens minst pedagogiske tjenesteleverandør. Vårt inntrykk er at DeGiro er mest egnet for dem som vet nøyaktig hva de skal ha. Det er ikke i seg selv noe galt i det, men det er da vanskelig å anbefale dem til småsparere.

Både sidene til DeGiro og den skriftlige dokumentasjonen fra selskapet bærer ellers preg av at de har blitt oversatt til norsk relativt hurtig, både i form av skrivefeil, manglende informasjon og enkelte tekniske svakheter.

Selve brukergrensesnittet er enkelt, på grensen til minimalistisk. Totalopplevelsen er dermed noe under middels.

Priser

DeGiros prismodell skiller seg noe fra de øvrige aktørene ved at det oppgis en fast pris pluss et prosenttillegg. Nederlenderne er imidlertid testens klart billigste både på norske og utenlandske aksjer i alle våre testeksempler.

For norske aksjer må man ut med 0,02 prosent pluss 20 kroner. Dette er betydelig mindre enn hva nest beste tilbyder når det gjelder pris kan skilte med.

Vi måtte også ut med bemerkelsesverdig lite for å kjøpe amerikanske aksjer. Her krever DeGiro et fast beløp på 0,5 euro, pluss 0,004 dollar per aksje. Selv i det dyreste porteføljeeksempelet beløp imidlertid ikke den totale kurtasjen seg til mer enn snaut 35 kroner.

I det store og hele blir det store penger av dette.

Det må legges til at DeGiro, som nevnt ovenfor, ikke registrerer aksjer i VPS. Dette betyr at de heller ikke betaler VPS-avgift, hvilket kan forklare hvorfor nederlenderne er så billige. Men dette til side: Det er ingen som kan røre DeGiros priser i vår test.

Informasjon og tilleggstjenester

DeGiro har, til tross for at de er av internasjonal størrelse, null å tilby utover handelstjenestene. Til og med «Ofte stilte spørsmål»-seksjonen er innholdsløs.

Dette er angivelig et bevisst valg:

Selskapet ønsker å holde kostnadene nede for å kunne tilby så lave priser som mulig – man kan se på det som en slags «Ryanair»-modell.

Dette er en fullt ut forståelig – og vellykket – forretningsmodell, og det er sågar til gode for kundene siden det gir et bredere spekter å velge mellom på tilbudssiden. Men det gir bunnkarakter når informasjon og tilleggstjenester skal vurderes.

Tilbud og utvalg

Det er lite å utsette på utvalget av papirer som kan handles gjennom DeGiro. Her finnes aksjer, obligasjoner, ulike fond og mer avanserte derivater.

Tilgjengelige aksjemarkedet strekker seg fra Oslo til Hongkong (sistnevnte har vi ikke testet).

Priseksempler

Regnestykkene under viser anslåtte kurtasjekostnader for tre ulike porteføljer bestående av norske og utenlandske aksjer. Meglerhuset opererer med en prosentsats og et fast kurtasjebeløp.

For en aktiv investor som gjør flere små investeringer vil den faste kostnaden «spise opp» fortjenesten, mens en investor som gjør færre, store investeringer vil komme dårligere ut med en høyere prosentsats.

Portefølje 1: 10 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 20,40
Sandvik 34,52
Danske Bank 34,52
Lufthansa 34,52
General Electric 4,52
Totalt 128,48

Portefølje 2: 500 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 40,00
Sandvik 73,72
Danske Bank 73,72
Lufthansa 73,72
General Electric 19,29
Totalt 280,45

Portefølje 3: 1 000 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 60,00
Sandvik 113,72
Danske Bank 113,72
Lufthansa 113,72
General Electric 34,36
Totalt 435,52

degiros kommentar

– Vi er ikke billige – det er de andre som er dyre, sier Gjis Nagel.

Den nederlandske toppsjefen i DeGiro mener differansen mellom deres og konkurrentenes priser er uforståelig. Ifølge Nagel er deres kostnader per transaksjon rundt et basispunkt.

- Vår profittmargin er 300 prosent, hvilket er normalt i enhver annen industri – bare ikke når det kommer til privatmarkedet i finans, sier Nagel.

En av grunnene til at DeGiro er billigere, kan være at de ikke betaler VPS-avgift på transaksjonene. Men Nagel er skråsikker på at deres praksis er helt lovlig.

– Det er Den nederlandske sentralbanken og nederlandske myndigheter som driver tilsyn med oss, og vi gjør alt i henhold til det europeiske lovverket om finansielle tjenester. Dette ettergås også av Ernst & Young før vi entrer nye land, sier Nagel.

DeGiro-sjefen forteller at de vil gi norske myndigheter all informasjon de ønsker, men understreker at selskapet er et nederlandsk foretak som leverer tjenester i Norge i tråd med det såkalte MiFID-regelverket (Markets in Financial Instruments Directive).

Nagel understreker også at DeGiro holder verdipapirene kjøpt gjennom dem i et eget selskap. Han mener dermed at strukturen er like sikker som noen annen ved eksempelvis en konkurs.

Angående brukervennligheten og manglene på tilleggsmateriale bekrefter Nagel at dette er en del av forretningsideen.

– Jeg har selv vært trader, og det du da virkelig ønsker deg er realtidskurser, et enkelt system for å plassere ordre og en enkel oversikt. Dette er behovet til 90 prosent av kundene våre. Alt det blinkende lyset enkelte andre meglere tilbyr er bare nonsens, man betaler for ekstra «fanciness» og det gjør bare ting mer forvirrende, sier han.