dnb

Over to millioner nordmenn er privatkunder hos DNB, og de fleste av disse er nettbankbrukere. For dem vil kanskje det mest naturlige være å starte med aksjehandel i sin eksisterende nettbankløsning.

Dette medfører både fordeler og ulemper:

Sammenlignet med flere av de andre aktørene i testen er DNB lite konkurransedyktige på pris. For dem som ønsker å handle aktivt, er dermed ikke dette den anbefalte leverandøren.

DNB tilbyr imidlertid handel i et stort utvalg verdipapirer og har et uovertruffent tilbud av informasjon og tilleggstjenester. Rosinen i pølsen her er DNB Markets: At banken holder et eget meglerhus som produserer materiell kundene kan nyte godt av, kan etter vår mening til en viss grad forsvare høyere priser.

Oppsummering

DNB scorer jevnt over bra i E24s test, men kurtasjekostnadene trekker ned helheten.

Kriterier

Brukervennlighet

DNB scorer bra på brukervennlighet. Selv for helt nye DNB-kunder er det relativt enkelt å starte med aksjehandelstjenester. Det er mye informasjon som skal presenteres i DNBs løsning, men grensesnittet fungerer greit.

Vårt testpanel hadde få problemer med å få handlet den aktuelle porteføljen.

Det er uproblematisk å følge utviklingen i porteføljen gjennom en egen fane. DNB får pluss i margen for at det er enkelt å sammenstille informasjonen om aktuelle aksjer før man legger inn ordre, og at det i klartekst beregnes hva kurtasjen vil ligge på for hvert kjøp.

Priser

DNB er testens dyreste tilbyder. Banken ligger likt med Nordnet og Nordea på norske aksjer, med kurtasje på 0,05 prosent og 95 kroner i minstekurtasje. Når det kommer til handel av utenlandske aksjer er DNB dyrere enn Nordnet.

Sammenlignet med testens prisvinner utgjør DNB-kurtasjen en betydelig forskjell i kroner og øre:

Kjøp av vår 10.000-kroners eksempelportefølje, bestående av aksjer notert i Oslo, København, Stockholm, Frankfurt og New York, koster 830 kroner hos DNB. Hos DeGiro må man ut med drøyt 128 kroner for de samme aksjene.

Prisene faller dersom man er aktiv. Over 20 handler per måned gir en minsteavgift på 65 kroner per handel. Men dette er på siden av testen, og heller ikke når man skal handle aktivt er DNB å anbefale. Uansett er det verdt å være bevisst på kostnadsnivået.

Informasjon og tilleggstjenester

På dette punktet er DNBs løsning blant de aller beste. Kundene tilbys et omfattende antall analyser fra konsernets eget meglerhus, samt finansnyheter fra flere norske og utenlandske kilder. DNB har også relativt omfattende videoproduksjon, og kan skilte med levende bilder av både rene markedskommentarer og opplæringsmateriale.

I tillegg kan kundene betale for en børsterminal, DNB Markets Online Trader, med blant annet realtidsdata og utvidet ordredybde.

Tilbud og utvalg

DNB tilbyr handel på Oslo Børs pluss 15 internasjonale børser. Her er storbanken konkurransedyktige med hvem som helst.

Man kan også kjøpe en rekke fond og andre derivater, både i Norge og utlandet.

Priseksempler

Regnestykkene under viser anslåtte kurtasjekostnader for tre ulike porteføljer bestående av norske og utenlandske aksjer. Meglerhuset opererer med en prosentsats og et fast kurtasjebeløp.

For en aktiv investor som gjør flere små investeringer vil den faste kostnaden «spise opp» fortjenesten, mens en investor som gjør færre, store investeringer vil komme dårligere ut med en høyere prosentsats.

Portefølje 1: 10 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 95,00
Sandvik 124,22
Danske Bank 122,47
Lufthansa 252,92
General Electric 236,14
Totalt 830,75

Portefølje 2: 500 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 95,00
Sandvik 124,22
Danske Bank 122,47
Lufthansa 252,92
General Electric 236,14
Totalt 830,75

Portefølje 3: 1 000 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 100,00
Sandvik 200,00
Danske Bank 200,00
Lufthansa 400,00
General Electric 400,00
Totalt 1 300,00

dnbs kommentar

- Vi ønsker å ha et så godt totaltilbud som mulig, og vårt hovedfokus når det kommer til privat aksjehandel er beslutningsstøtte. Det hjelper ikke om man sparer noen kroner i kurtasje, dersom man ikke får den hjelpen man behøver for å finne ut hvilke aksjer som er riktig å spare i, sier Espen Andersen, sjef for elektronisk handel i DNB.

Han trekker spesielt frem DNBs store analysemiljø, som tilbyr fundamental analyse fra stort sett hele det nordiske universet, samt DNBs nettbaserte tv-tilbud, web-seminarer, kurs og utvalget av applikasjoner til mobil og nettbrett.

Når det kommer til pris opplyser Andersen at DNB ikke har mål om å være ledende i markedet, men at de sikter mot å være konkurransedyktige og tilby en fornuftig pris i forhold til tjenestene som tilbys.

Der mener han at de er, selv om det ikke nødvendigvis gjenspeiles i prislistene:

DNB har investert tungt i handelsinfrastruktur, som både store og små kunder nyter godt av. Dette sikrer kundene ikke bare bredde, men også de beste mulige kursene. Resonnementet er at kurtasjen har mindre å si dersom man kan handler verdipapirene rimeligere.

- Dermed mener vi at vi absolutt er konkurransedyktige på pris, sier han.