nordea

Nordea – det største finanskonsernet i Nord-Europa — er én av to totalbanker i vår test, og for mange et naturlig sted å starte med aksjehandel. For andre er det gode grunner til å styre unna.

Det tok hele syv telefonsamtaler (til dels med svært lang ventetid) og tre oppmøter i filial (med pass) for å i det hele tatt å få bli aksjekunde hos Nordea. Til sammenligning kunne tilsvarende enkelt løses ved hjelp av internett og Bank-ID hos konkurrentene.

Dette er unødvendig, og påvirker åpenbart Nordeas testscore. Nordea kunne hatt tidenes beste brukeropplevelse og priser, men det hjelper lite når man ikke engang får logget inn.

Når dette ser sagt, er ikke Nordeas brukergrensesnitt så verst. Det er forholdsvis enkelt å finne frem, og som hos hovedkonkurrenten DNB er det også inkorporert en del ekstramateriell i tjenesten som trekker opp.

Nordea har imidlertid et dårligere utvalg enn konkurrenten og tilsvarende høye priser.

I sum er dermed Nordea testens taper.

Oppsummering

Nordea leverer under pari på tre av fire kriterier, og har et godt stykke å gå før bankkonsernets aksjehandelstilbud kan konkurrere med både spesialistene og hovedkonkurrenten DNB. Produksjonen fra Nordea Markets trekker opp, men ikke nok til å forhindre at Nordea havner på en klar jumboplass i E24s test.

Kriterier

Brukervennlighet

Som nevnt over møtte vi problemer relativt tidlig da vil skulle bestille aksjehandel på nett hos Nordea. Dette var ikke unikt – også hos et par av de øvrige aktørene gikk ikke alt på skinner.

Det som imidlertid er skuffende, er at det var så vanskelig å få hjelp. Dette var ikke tilfellet hos konkurrentene. Ventetiden på telefon var lang, og vi ble satt over til en rekke forskjellige personer uten resultat. Flere av de ansatte vi møtte ved oppmøte i filial ga uttrykk for at de ikke visste noe om aksjehandel, og vi måtte da også innom flere ganger for å få på plass en løsning.

Til slutt fikk vi hjelp av en filialansatt som ga litt ekstra service, og det er et pluss i margen. Men hadde det ikke vært for at vi var ute i testøyemed, hadde vi gitt opp og valgt en annen leverandør lenge før vi kom til dette punktet.

Selve brukergrensesnittet er for øvrig ikke så verst. Sidene er oversiktlige og enkle å navigere, og man får enkel tilgang til en del ekstrainformasjon og – tjenester. Vi er imidlertid overrasket over at man må ringe til megler for å kjøpe aksjer i for eksempel Tyskland og USA. Dette kan ikke beskrives som brukervennlig i 2015.

Priser

Nordea ligger likt med DNB, og er dermed blant testens aller dyreste tilbydere. Normal handel med norske aksjer koster 0,05 prosent, med en mistekurtasje på 95 kroner.

Som hos DNB faller prisene dersom man er mer aktiv. Over 20 handler per måned gir en minsteavgift på 59 kroner per handel, hvilket faktisk er seks kroner billigere enn hos DNB. Som for DNB er imidlertid dette på siden av testen og uansett dyrt.

Når det kommer til aksjer i de andre skandinaviske landene, ligger det svenske bankkonsernet likt med DNB og faktisk noe høyere på kurtasje på svenske aksjer.

Alt i alt lander vi på bunnkarakter her også.

Informasjon og tilleggstjenester

Nordeas styrke er mengden analysemateriale som produseres og tilbys kundene. Dette er bygget inn i selve handelsløsningen, og selv for mindre aksjer og skandinaviske aksjer fant vi både analyser og kursmål.

På nyhetssiden er imidlertid hovedkonkurrenten DNB sterkere enn Nordea:

Vi fant kun det som fremstår som en feed direkte fra Newsweb, supplert med egenproduserte analyser.

Tilbud og utvalg

Noe overraskende er Nordeas aksjetilbud på internett begrenset til verdipapirer notert i Norge, Sverige, Danmark og Finland. For handel i øvrige markeder oppgis det at man må benytte telefon.

Dette er ikke bra nok for en såpass stor aktør som Nordea.

Priseksempler

Regnestykkene under viser anslåtte kurtasjekostnader for tre ulike porteføljer bestående av norske og utenlandske aksjer. Meglerhuset opererer med en prosentsats og et fast kurtasjebeløp.

For en aktiv investor som gjør flere små investeringer vil den faste kostnaden «spise opp» fortjenesten, mens en investor som gjør færre, store investeringer vil komme dårligere ut med en høyere prosentsats.

Portefølje 1: 10 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 95,00
Danske Bank 152,46
Sandvik 122,47
Totalt 369,93

Portefølje 2: 500 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 95,00
Danske Bank 166,67
Sandvik 166,67
Totalt 428,33

Portefølje 3: 1 000 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 166,67
Danske Bank 333,33
Sandvik 333,33
Totalt 833,33

nordeas kommentar

- Nordea-systemet er stort, og kunnskapen om privat aksjehandel avhenger nok litt av hvem man treffer. I førstelinje av vår kundeservice er det mange produkter og tjenester å ha kontroll på, og derfor har vi et eget telefonnummer hvor man kommer rett til desken for aksjehandel på nett, sier Anita Olsrud i Nordeas avdeling Brokerage Services.

Hun forteller at Nordea ønsker å gi kundene muligheten til å bli bedre investorer, snarere enn å være ledende på pris.

- Vi drar nytte av kompetansen i Nordea og kundene våre har tilgang til informasjon utover ren kursinformasjon på våre nettsider. Vi har blant annet analysedekning på i underkant av 300 nordiske selskaper, trekker hun frem.

- Hvorfor kan ikke kundene kjøpe aksjer utenfor Norden på nett?

- Det er et godt spørsmål, men vi har vel erfart at de nordiske landene er det som er mest interessant for våre kunder. Vi ser selvfølgelig på mulighetene for å tilby flere markeder online, men foreløpig kan vi bare omsette aksjer utenfor Norden over telefon, sier Olsrud.