skandiabanken

I utgangspunktet burde Skandiabanken være sjanseløse i meglertesten. Banken tilbyr kun handel på Oslo Børs og Oslo Axess.

Det er imidlertid mange plusser med handelssystemet til Skandiabanken. De scorer bra på brukervennlighet, er konkurransedyktige på pris og har et lite knippe ekstratjenester kundene får med på kjøpet.

Drevne aksjehandlere vil nok finne Skandiabankens løsning som for begrenset, men for nybegynnere med lavere behov kan Skandiabanken være et smart sted å starte.

Oppsummering

Mer erfarne investorer vil nok raskt finne Skandiabankens tilbud for begrenset. Men dersom man skal handle Statoil og DNB til sin pensjonssparingsportefølje er det et helt greit alternativ.

Kriterier

Brukervennlighet

Skandiabanken kan slå i bordet med et enkelt, men oversiktlig design. Noe av årsaken kan nok ligge i det begrensede utvalget:

Det er ikke så enormt mye informasjon som skal presenteres samtidig, og dermed blir det lettere for brukeren å skaffe seg oversikt.

Aksjehandelsløsningen er ellers pedagogisk bygget opp. Eksempelvis er meldingene som dukker opp ved menneskelige feil – i motsetning til hos enkelte av konkurrentene – fullt forståelige, og det står i klartekst hva hver handel vil koste i kurtasje.

Priser

Skandiabanken ligger likt med Netfonds på norske aksjer, og er dermed blant de beste i landet (DeGiro holdt utenom).

Manglende tilbud utenfor Norges grenser begrenser muligheten for å gjøre en prissammenligning, og Skandiabanken scorer dårligere enn Netfonds da sistnevnte også er blant de rimeligste på utenlandske verdipapirer.

Informasjon og tilleggstjenester

Tilleggstjenestene til Skandiabanken består av en generell nyhetsfeed og realtidskurser som må oppdateres manuelt. Dette fungerer helt greit.

Skandiabanken har ellers innebygget tekniske analyser fra Apollo Markets på flere av selskapene, med kommentarer og utvidede grafer.

Alt i alt er dette helt på det jevne.

Tilbud og utvalg

Skandiabanken tilbyr handel i aksjer, tegningsretter, egenkapitalbevis og enkelte derivater på Oslo Børs og Oslo Axess. De har imidlertid null tilbud utenfor Norges grenser, og dette er svakest av samtlige i testen.

Priseksempler

Regnestykkene under viser anslåtte kurtasjekostnader for tre ulike porteføljer bestående av norske og utenlandske aksjer. Meglerhuset opererer med en prosentsats og et fast kurtasjebeløp.

For en aktiv investor som gjør flere små investeringer vil den faste kostnaden «spise opp» fortjenesten, mens en investor som gjør færre, store investeringer vil komme dårligere ut med en høyere prosentsats.

Portefølje 1: 10 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 49,00
Totalt 49,00

Portefølje 2: 500 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 250,00
Totalt 250,00

Portefølje 3: 1 000 000 kr

Aksje Kurtasje
Statoil 250,00
Totalt 250,00

skandiabankens kommentar

Kommunikasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik sier seg godt fornøyd med at brukervennligheten på bankens sider oppleves som god.

- Vi har jobbet bevisst med dette. Det skal være enkelt for kundene å finne frem, kjøpe og selge, sier han.

Han opplyser videre at det begrensede antallet markeder er helt bevisst.

- Vi opplever ikke reell etterspørsel etter å kunne handle på andre markeder. Vi har heller ikke tidligere tilbudt handel på andre børser. Men vi tilbyr fondshandel i stor skala. Samlet sett er derfor verdipapirtilbudet vårt i tråd med kundenes behov, sier Bjørsvik.

Kommunikasjonssjefen forteller at de har lagt seg på et prisnivå de mener er «fair».

- At man skal betale opp mot 100 kroner for en handel på 10.000 til 20 000 kroner er altfor dyrt, synes vi.