Norge

81,4%
18,6%
35 menn

8 kvinner

Sverige

61,8%
38,2%
21 menn

13 kvinner

SE FORSKJELLEN: Grafikken viser toppledere i statlige heleide selskap fordelt på kjønn.