Siden den gang har oljebremsen avtatt, den økonomiske veksten kommet tilbake og arbeidsledigheten har falt.

Renten er like fullt den samme, og heller ikke ved dette møtet er det ventet noen endringer.

Men rentesignalene fra Olsen har endret seg underveis, fra en beskjed om at renten trolig skal videre ned til at neste endring er renteheving.

For høyt belånte nordmenn er det likevel ingen grunn til å miste nattesøvnen over Olsens rentehevingsplaner, enn så lenge.

Tilbake i september tilsa den såkalte rentebanen, Norges Banks prognose for renten fremover, at den første renteøkningen kommer et godt stykke ut i 2019.

Ved dette møtet tror flere av medlemmene i E24s Renteråd at renteprognosen vil bli oppjustert, slik at den første rentehevingen kommer litt tidligere.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere. Få nyheter og reaksjoner først her.