Den siste renteøkningen kom i juni. Da sa sentralbanksjef Øystein Olsen at renten sannsynligvis ville bli satt opp videre i løpet av 2019, og ved møtet i august viste sentralbanken til den samme formuleringen.

Hva som skjer ved dette møtet er usikkert. Økonomene har delt seg i to leire. Omtrent halvparten venter at renten settes opp, mens den andre halvdelen tror Norges Bank vil la renten ligge i ro.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere.

Et viktig spørsmål er hvor mye vekt Øystein Olsen og hans kolleger legger på forholdene internasjonalt.

Handelskrig, brexit og svakere global økonomisk vekst skaper usikkerhet som også kan ramme Norge. Sentralbankene i USA og eurosonen har svart med rentekutt, noe som gjør at Norges Bank står ganske alene med sine planer om høyere rente.

Løypemeldingene fra norsk økonomi viser imidlertid at det foreløpig er gode tider. Økte oljeinvesteringer løfter økonomien i år og prisveksten er omtrent på målet til Norges Bank.

Samtidig er kronen nær rekordsvake nivåer, noe som hjelper eksportbedriftene og gir rom for høyere rente fra Norges Bank.