Den siste renteøkningen kom i september. Da sa sentralbanksjef Øystein Olsen at renten sannsynligvis vil bli liggende i ro fremover. Budskapet ble gjentatt i oktober.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere.

Økonomene venter at renten blir holdt uendret. Spørsmålet er om Norges Bank vil gjøre noen endringer i rentebanen, som viser den sannsynlige renteutviklingen de neste årene.

Ved forrige korsvei hadde rentebanen en sannsynlighet på rundt 40 prosent for høyere rente neste år.

Siden den gang har kronekursen svekket seg mer enn Norges Bank ventet, noe som tilsier at renteprognosen justeres opp.

Samtidig har veksten i økonomien avtatt raskere enn sentralbanken ventet, et argument for nedjustering av rentebanen.