Live: Slik rammes norske bedrifter av coronaviruset

Oppdateres. Siste endring:

Hjelp oss med oversikten:

Meld inn tall for din bedrift her!

Fra små enkeltmannsforetak til store børskonsern – norsk næringsliv rammes hardt av coronavirusutbruddet. E24 kartlegger fortløpende hvilke norske bedrifter som må permittere sine ansatte, eller har varslet at de kan komme til å måtte gjøre det.

E24 har foreløpig kartlagt:

bedrifter

bedrifter som må permittere ansatte

Tallene som presenteres i denne oversikten er basert på bedrifters svar på E24s spørreundersøkelse, kartlegging blant de største selskapene innenfor ulike næringer og opplysninger hentet fra pressemeldinger og nyhetsmedier.

Navs tall viser at flere enn personer har søkt om dagpenger under permittering. Dette inkluderer både dem som har fått varsel om permittering og dem som har blitt permittert.

Se status for søknader om dagpenger under permittering i din kommune i kartet under:

E24s oversikt viser at bedriftene som er kartlagt foreløpig har permittert:

Vi trenger hjelp til å kartlegge konsekvensene i næringslivet! Du kan melde inn tall for din bedrift til E24, eller oppdatere tidligere innsendte opplysninger her.

Om tallene

Antall ansatte og antall permitteringer gjelder for Norge. Bedrifter som har varslet om totale permitteringstall for flere land og ikke kan oppgi tall for Norge, er ikke inkludert. Antallet permitteringer omfatter alle ansatte som er helt eller delvis permittert. Alle er ikke 100 prosent permittert. At bedrifter har sendt ut permitteringsvarsel betyr ikke at de kommer til å permittere ansatte.

I listen under finner du tall for noen av de største selskapene innenfor ulike næringer. Tallene er basert på informasjon selskapene har oppgitt på forespørsel fra E24 eller offentlig omtalte permitteringsvarsler eller permitteringer.

Se status hos bedrifter innen:

Bedrift Ansatte Permitterings-varsler Permitterte
Vis flere

Tall over antall ansatte er hentet fra bedriftene selv, Proff og Bizweb. Tallene kan derfor avvike noe fra nøyaktig antall ansatte i bedriften per i dag.

Tallene er hentet fra bedriftene selv, aviser og offentlige meldinger.

Mangler tall for din bedrift? Send inn her. Finner du feil i tallmaterialet - ta kontakt med oss

Slik jobber E24 med tallene

Gjennom en spørreundersøkelse har E24 siden lørdag 14. mars oppfordret bedrifter over hele Norge til å sende inn opplysninger om antall ansatte, utsendte permitteringsvarsel, antall permitterte, antall oppsigelser og risiko for konkurs. Dette er andre bedrifter enn dem som er presentert i listen over.

Per nå har vi fått inn svar fra bedrifter. Blant disse finnes både enkeltpersonforetak, aksjeselskap og annet. prosent av dem som har svart er bedrifter med 0 eller 1 ansatt.

Tallene oppdateres fortløpende, og svarene fra undersøkelsen kan utforskes i kartet nedenfor:

Av de som har svart blir det oppgitt at:

risikerer å gå konkurs

må permittere

må si opp ansatte

Bedriftene oppgir å ha ansatte:

skal ha fått permitteringsvarsel

skal ha blitt permittert

skal ha blitt oppsagt

Antall permitteringsvarsler

1-5

6-10

11-20

>20

Trykk på kommune for mer informasjon

E24 sjekker at bedrifter som har svart eksisterer, og at den som har fylt ut skjemaet er tilknyttet bedriften. For større bedrifter dobbeltsjekker vi informasjonen med bedriften. Den som fyller ut spørreundersøkelsen svarer på om bedriftsnavn kan publiseres eller ikke. Flertallet har ikke samtykket til publisering. Derfor inneholder oversikten foreløpig ikke bedriftsnavn.