E24 logo

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Live

E24 logo

Live

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Kontantstøtte
0 kr

tildelt så langt i dag

Se mer ↓
Arbeidsledige
4261
Uke 24 - 2021
Se mer ↓
Permitteringsvarsler
364
uke 23
Se mer ↓
Varsler om masseoppsigelse
151
uke 23
Se mer ↓

Nav logo Permitteringer og masseoppsigelser

Alle arbeidsgivere som permitterer ansatte, skal sende ut permitteringsvarsel. Vanligvis er fristen for varsel 14 dager, men ved uforutsette hendelser gjelder 2 dagers varsel. Ifølge Nav kan permitteringer som skyldes coronaviruset være uforutsett.

Arbeidsgivere som planlegger oppsigelser eller permitteringer av færre enn 10 ansatte har ikke meldeplikt til Nav. Det betyr at Navs tall over antall personer som berøres av permitteringsvarsel ikke nødvendigvis fanger opp tilstanden i små bedrifter:

Oversikten viser innrapportert data til NAV om planlagte permitterings- og nedbemanningsprosesser. Selskapene rapporterer inn et maks antall, men det er ikke alltid dette tallet blir det endelige resultatet.

Nav logo Arbeidsledige

Tiltakene som er innført på grunn av coronavirusutbruddet har ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene. Det gir utslag på ledighetsstatistikken. I mars var det en kraftig økning i antall arbeidsledige i Norge. Dette er personer som har registrert seg som arbeidssøkere hos Nav.

Brønnøysundregisteret logo Konkurser

I 2020 har antallet konkurser vært lavere enn foregående år. Krisepakker og betalingsutsettelser på skatter og avgifter har holdt bedrifter i live.

Til tross for at flere har varslet en konkursbølge, holder tallene seg fortsatt under snittet fra tidligere år.

Enkelte bransjer treffes hardere av coronakrisen enn andre. Spesielt reiseliv, overnatting og restaurantbransjen sliter.

Har du tips? Send oss en e-post