E24 logo

Coronaøkonomien

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Kontantstøtte ↓
0 kr

tildelt så langt i dag

Arbeidsledige ↓
2862
Uke 35 - 2021

Permitteringer og masseoppsigelser

Slik utviklet antallet varsler om permitteringer og masseoppsigelser seg under coronakrisen.

Arbeidsgivere som planlegger oppsigelser eller permitteringer av færre enn 10 ansatte har ikke meldeplikt til Nav. Det betyr at Navs tall over antall personer som berøres av permitteringsvarsel ikke nødvendigvis fanger opp tilstanden i små bedrifter.

Oversikten viser innrapportert data til NAV om planlagte permitterings- og nedbemanningsprosesser gjennom krisen frem til våren 2021. Selskapene rapporterer inn et maks antall, men det er ikke alltid dette tallet blir det endelige resultatet.

Arbeidsledige

Tiltakene som er innført på grunn av coronavirusutbruddet har ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene. Det har gitt utslag på ledighetsstatistikken. I mars var det en kraftig økning i antall arbeidsledige i Norge, men høsten 2021 er arbeidsmarkedet nærmest friskmeldt.

Konkurser

I 2020 har antallet konkurser vært lavere enn foregående år. Krisepakker og betalingsutsettelser på skatter og avgifter har holdt bedrifter i live.

Til tross for at flere har varslet en konkursbølge, har tallene holdt seg under snittet fra tidligere år.

Enkelte bransjer ble truffet hardt av coronakrisen. Spesielt reiseliv, overnatting og restaurantbransjen har hatt det vanskelig, men konkursraten holdt seg normal i 2020.

Har du tips? Send oss en e-post