E24 logo

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Live

E24s oversikt oppdateres fortløpende. Den viser hvordan det nye coronaviruset, og tiltakene som følger med, påvirker norske bedrifter og ansatte.

Under kan du utforske offentlige tall og informasjon E24 selv har hentet inn.

Har du tips?

Nav logo Dagpengesøknader

Navs tall viser at flere enn 422,916 personer har søkt om dagpenger under permittering. Dette inkluderer både dem som har fått varsel om permittering og dem som har blitt permittert.

Se status for søknader om dagpenger under permittering i din kommune i kartet under:

Nav logo Arbeidsledige

Tiltakene som er innført på grunn av coronavirusutbruddet har ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene. Det gir utslag på ledighetsstatistikken. I mars var det en kraftig økning i antall arbeidsledige i Norge. Dette er personer som har registrert seg som arbeidssøkere hos Nav.

Nav logo Sykefraværstall

Siden 9. mars har helsevesenet kunnet huke av på covid-19 som diagnose på sykmeldinger. Tallene gjelder både påvist smitte og mistanke om smitte.

Brønnøysundregisteret logo Konkurser

Til tross for flere krisepakker fra staten er det ikke alle selskaper som overlever coronakrisen. Skatteetaten har i mars unngått å slå selskaper konkurs før krisepakkene kommer, og derfor er antallet unormalt lavt, men det anslås at dette tallet vil stige betraktelig den neste tiden.

Enkelte bransjer treffes hardere av coronakrisen enn andre. Spesielt reiseliv, overnatting og restaurantbransjen sliter.