E24 logo

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Live

E24s oversikt oppdateres fortløpende. Den viser hvordan det nye coronaviruset, og tiltakene som følger med, påvirker norske bedrifter og ansatte.

Under kan du utforske offentlige tall og informasjon E24 selv har hentet inn.

Har du tips? Send oss en e-post

Oversikten viser innrapportert data til NAV om planlagte permitterings- og nedbemanningsprosesser. Selskapene rapporterer inn et maks antall, men det er ikke alltid dette tallet blir det endelige resultatet.

Nav logo Arbeidsledige

Tiltakene som er innført på grunn av coronavirusutbruddet har ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene. Det gir utslag på ledighetsstatistikken. I mars var det en kraftig økning i antall arbeidsledige i Norge. Dette er personer som har registrert seg som arbeidssøkere hos Nav.

Brønnøysundregisteret logo Konkurser

Enkelte bransjer treffes hardere av coronakrisen enn andre. Spesielt reiseliv, overnatting og restaurantbransjen sliter.

Til tross for flere krisepakker fra staten er det ikke alle selskaper som overlever coronakrisen. Skatteetaten har i mars unngått å slå selskaper konkurs før krisepakkene kommer, og derfor er antallet unormalt lavt, men det anslås at dette tallet vil stige betraktelig den neste tiden.