E24 logo

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Live

E24 logo

Live

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Kontantstøtte
7 854 651 kr

tildelt så langt i dag

Se mer ↓
Arbeidsledige
1820
Uke 9 - 2021
Se mer ↓
Permitteringsvarsler
745
uke 8
Se mer ↓
Varsler om masseoppsigelse
197
uke 8
Se mer ↓

Nav logo Permitteringer og masseoppsigelser

Alle arbeidsgivere som permitterer ansatte, skal sende ut permitteringsvarsel. Vanligvis er fristen for varsel 14 dager, men ved uforutsette hendelser gjelder 2 dagers varsel. Ifølge Nav kan permitteringer som skyldes coronaviruset være uforutsett.

Arbeidsgivere som planlegger oppsigelser eller permitteringer av færre enn 10 ansatte har ikke meldeplikt til Nav. Det betyr at Navs tall over antall personer som berøres av permitteringsvarsel ikke nødvendigvis fanger opp tilstanden i små bedrifter:

Oversikten viser innrapportert data til NAV om planlagte permitterings- og nedbemanningsprosesser. Selskapene rapporterer inn et maks antall, men det er ikke alltid dette tallet blir det endelige resultatet.

Nav logo Arbeidsledige

Tiltakene som er innført på grunn av coronavirusutbruddet har ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene. Det gir utslag på ledighetsstatistikken. I mars var det en kraftig økning i antall arbeidsledige i Norge. Dette er personer som har registrert seg som arbeidssøkere hos Nav.

Brønnøysundregisteret logo Konkurser

Enkelte bransjer treffes hardere av coronakrisen enn andre. Spesielt reiseliv, overnatting og restaurantbransjen sliter.

Til tross for flere krisepakker fra staten er det ikke alle selskaper som overlever coronakrisen. Skatteetaten har i mars unngått å slå selskaper konkurs før krisepakkene kommer, og derfor er antallet unormalt lavt, men det anslås at dette tallet vil stige betraktelig den neste tiden.

Har du tips? Send oss en e-post