Delvis arbeidsledige:

49 729

Helt arbeidsledige:

75 806

Historiske tall, oppdateres ikke fortløpende
Kilde | Nav
Se hele corona-spesialen