Andel av
arbeidsstyrken
Sist oppdatert: 12.01.21. Kilde: Nav
Se hele corona-spesialen