Antall søknader om dagpenger ved permittering:

450 134

Siste oppdatering: 27.11.20.
Kilde | Nav
Se hele corona-spesialen