Siden Januar 2020
Sist OSEBX var så lav
Siden finanskrisen
Kilde | Oslo Market Solution
Se hele corona-spesialen