Siden Januar 2020
Sist OSEBX var så lav
Siden finanskrisen
Se hele corona-spesialen