2019

2020

2021

Alle kategorier

Reiseliv

Fastfood, bakeri og catering

Retail ekskl. dagligvare

Restaurantbransjen

Hobby, leker og spill

Frisører

Hjem

Barer

Kilde: Korttransaksjoner til et utvalg på 84 prosent av DNBs personkunder over 18 år, og som har samtykket til å delta i statistisk innhenting. Beløpene er målt i millioner kroner.
Se hele corona-spesialen