Kutt (mill NOK)

Grafen over viser hvilke selskaper på Oslo Børs som har kuttet i utbyttene sine. DNO, Ocean Yield og Höegh LNG har også kuttet, men ikke offentliggjort størrelsen på kuttene sine. Utbytter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner basert på Norges Banks valutakurser per 6. april.
Se hele corona-spesialen