Kutt (mill NOK)

Denne grafen viser hvilke selskaper på Oslo Børs som på ulike måter har utsatt sine utbytter på hvilken dato. Mange selskaper vil be aksjonærene sine om fullmakt til å dele ut utbytte på et senere tidspunkt når markedssituasjonen tillater det, mens andre har valgt å utsette selve vurderingen av hvorvidt utbytte skal utbetales.
Se hele corona-spesialen