E24 logo

Coronaøkonomien

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Kontantstøtte ↓
0 kr

tildelt så langt i dag

Arbeidsledige ↓
2862
Uke 35 - 2021

Bedrifter som har fått tildelt støtte

Siden 18. april har bedrifter med stort inntektsbortfall kunnet søke Skatteetaten om økonomisk støtte. I januar 2021 tok Brønnøysundregistrene over prosessen. Listen under viser hvilke bedrifter som har fått tildelt støtte gjennom begge ordningene.

Kilde | Skatteetaten og Brønnøysundregistrene
Har du tips? Send oss en e-post