E24 logo

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Live

E24s oversikt oppdateres fortløpende. Den viser hvordan det nye coronaviruset, og tiltakene som følger med, påvirker norske bedrifter og ansatte.

Under kan du utforske offentlige tall og informasjon E24 selv har hentet inn.

Har du tips?

Oslo Market Solutions logo Hovedindeksen

Oslo Børs har falt kraftig som følge av coronakrisen og en oljepris i fritt fall. Den norske Børsen har klart seg dårligere enn mange andre børser rundt omkring i verden. Enkelte bransjer, som deler av shipping- og handelsbransjen, klarer seg bedre på børs enn for eksempel oljebransjen, som har svekket seg betydelig den siste måneden.

Oslo Market Solutions logo Sektorer

Oslo Market Solutions logo Utbyttekutt

Mange norske selskaper betaler utbytte til aksjonærene sine hvert år, halvår eller kvartal, men coronaviruset har satt en stopper for utbetalinger verdt milliarder av kroner. Når selskapene ser omsetningen skrumpe inn over natten, eller venter tøffe tider fremover, tar mange beslutningen om at det er bedre å holde pengene på innsiden av selskapet, fremfor å betale de ut.

Under ser du oversikten over hvilke norske selskaper som har kuttet i sine utbytter, eller som har utsatt utbytter, den siste tiden. Den vertikale aksen viser størrelsen på kuttet eller utsettelsen, den horisontale aksen viser datoen, mens størrelsen på boblen viser hvor mange prosent som er kuttet eller utsatt: