E24 logo

Coronaøkonomien

Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Kontantstøtte ↓
0 kr

tildelt så langt i dag

Arbeidsledige ↓
2862
Uke 35 - 2021

Slik påvirker coronakrisen pengebruken

En av de mest effektive måtene å måle hvordan økonomien klarer seg, er å følge forbruket til nordmenn gjennom korttransaksjoner.

Hvor legger vi pengene våre og hvor mye bruker vi? Hvis transaksjonsdataene viser at nordmenn er nervøse for å bruke penger eller at forbruket stopper opp, gir det store ringvirkninger for norsk økonomi.

Antallet kortkjøp i Norge falt dramatisk i mars måned

Oversikten viser kortkjøp fra alle norske banker gjennom systemene til Nets. Fallet i mars 2020 sammenlignet med året før er på 24 prosent.

Kilde | Nets

Renten har sunket til rekordlave nivåer

Styringsrenten er gulvet på rentene norske banker må forholde seg til. Når styringsrenten senkes eller heves, tar det som regel ikke lang tid før bankene følger etter.

Renteradar.no er en tjeneste for sammenligning av boligrente fra norske banker, og E24 har fått tilgang til deres data som viser gjennomsnittstilbudet som privatpersoner til enhver tid får fra bankene.

Grafen viser også hvilken rente de ti prosentene av brukerne med best tilbud har fått, og hva den ene prosenten av brukerne med aller beste rente i Norge har klart å oppnå. Det kan enten være på eksisterende lån eller tilbud fra långiver.

Ved hjelp av tjenesten Renteradar.no som sammenligner boliglånsrenter i norske banker, er det mulig å se hvordan gjennomsnittstilbudet på boligrente har stupt gjennom pandemien. Men det er kundene med den beste renten som har sett det største fallet.

Styringsrenten

Norges Bank kuttet fredag 13. mars renten fra 1,50 til 1,0 prosent. Dette ble gjort for å stimulere norsk økonomi i møte med coronautbruddet, fallende oljepris og stor global markedsuro.

Men det var ikke nok.

En uke senere kuttet Norges Bank renten på nytt, denne gangen fra 1,0 til 0,25 prosent, til den laveste renten Norge noensinne har hatt. Men torsdag 7. mai skulle også vise seg å bli en historisk dato, da styringsrenten ble kuttet til null.

Kilde | Norges Bank
Har du tips? Send oss en e-post