Millionfullmaktene

Millionfullmaktene

Down arrow

I Oslo sitter en kvinne i 90-årene alene. Hun var god for et titalls millioner.

I 2016 fikk advokat John Hammervoll ansvar for kontoen hennes.

Ved hjelp av fullmakter kvinnen har signert, er rundt 6,8 millioner overført til Hammervolls advokatfirma og en profilert tidligere eiendomsmegler.

Sammenstilling av overføringer til Hammervoll Pind mellom 2017 og 2020, E24s utheving.

Det er 6. januar 2020. Syv dager tidligere har den eldre kvinnen forsøkt å si opp advokat John Hammervoll (50), viser dokumenter E24 har tilgang til. Nå drar han hjem til kvinnen.

Et overvåkningskamera fanger opp Hammervoll på vei inn i boligen.

Hammervoll

I løpet av en halvtime skriver kvinnen under på et dokument der hun igjen bekrefter at Hammervoll skal representere henne. Så forlater advokaten boligen.

Neste dag skriver hun på nytt at Hammervoll er oppsagt, og at hun ønsker å trekke tilbake alle fullmakter hun har gitt advokaten.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og jonas@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407.

TO SIKTEDE

Gjennom kontoutskrifter og innsyn i fullmakter, kan E24 i dag dokumentere at det er overført rundt 4,7 millioner kroner fra kvinnen til advokatfirmaet Hammervoll Pind siden 2017.

Kontroll over kontoen har advokat John Hammervoll fått fra fullmakter kvinnen har underskrevet. Politiet og Oslo tingrett mener det er sannsynliggjort at kvinnen ikke har forstått hva hun har skrevet under på.

Advokaten er siktet for grov økonomisk utroskap fordi politiet mener han med hensikt har opptrådt i strid med kvinnens interesser for å berike seg selv og advokatfirmaet. Strafferammen er på seks års fengsel. Saken er på et tidlig stadium og det gjenstår mye etterforskning.

Hammervolls forsvarer, advokat Anders Brosveet, sier til E24 at 50-åringen avviser å ha gjort noe galt. Hammervoll har redegjort i detalj for politiet og domstolen, etter å ha blitt fritatt fra taushetsplikt. Fritaket gjelder ikke for uttalelser til pressen, ifølge Brosveet.

– Hammervoll har hatt et gyldig oppdrag fra en klient som hadde klare ønsker om hvilken bistand hun ønsket, og som ifølge en rekke erklæringer fra klientens faste lege var fullt ut samtykkekompetent, sier forsvareren til E24.

Den nylig straffedømte, tidligere eiendomsmegleren Odd Kalsnes, som selv sier han har levert juridiske tjenester og annen bistand til kvinnen, har mottatt rundt to millioner kroner. Han er nå siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap.

Kalsnes avviser fullstendig påstandene fra politiet:

– Det som fremkommer av siktelsen er for min del direkte feil, og torsdag forrige uke dokumenterte jeg dette via e-mailer og legeerklæringer overfor politiet i et avhør, et avhør jeg selv måtte be om, sier han til E24.

CHAMPAGNEFEST I HALDEN

«Det sto ikke på serveringen», het det da lokalavisen Halden Arbeiderblad meldte om høy champagneføring i forbindelse med advokatfirmaet Hammervoll Pinds inntreden i byen i 2016.

Hammervoll

ØNSKET VELKOMMEN: Advokat John Hammervolls firma ble ønsket velkommen til Halden av daværende ordfører, Thor Edquist (H). Foto: Joachim Constantin Høyer/Halden Arbeiderblad

Mens tidligere Turboneger-vokalist Hans-Erik Dyvik Husby grillet til rundt seksti gjester, fikk John Hammervoll blomster fra ordføreren. Firmaet hadde allerede kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Nå var Hammervoll kommet for å skape arbeidsplasser i hjembyen.

Etter å ha slått seg sammen med et annet advokatfirma i 2017, passerte Hammervoll Pinds omsetning 100 millioner kroner. Kapital har nylig omtalt intern uro i advokatfirmaet, som i dag har 73 ansatte.

Advokatgründeren oppgir selv på firmaets nettsider at han blant annet har komplekse forhandlinger, tvisteløsning og strafferett som sine spesialfelt.

Hammervoll

PARTNER OG GRÜNDER: John Hammervoll (50) er partner og har vært sentral i oppbyggingen av Hammervoll Pind. Foto: Hammervoll Pind

Noen måneder etter champagnefesten i 2016 får John Hammervoll et oppdrag for kvinnen i 90-årene, viser et dokument E24 har tilgang til. Hun er uten nære slektninger og har en formue på rundt 20 millioner kroner, ifølge skattelistene.

Kvinnen trenger hjelp til å sørge for at økonomien tas hånd om, slik at hun kan bli boende hjemme med den pleien hun har behov for. For å sikre seg at dette skjer, underskriver hun 24. november 2016 en vedvarende fremtidsfullmakt med Hammervoll.

Med én signatur gir kvinnen fra seg kontroll over økonomien og personlige forhold til advokaten. Det innebærer at han har rett til å disponere kontoer og får tilgang til kvinnens bankbokser.

ET PRIVAT ALTERNATIV

I 2013 ble ordningen med fremtidsfullmakter innført. Disse fullmaktene skal blant annet sikre eldre menneskers trygghet i livets siste fase, og er et privat alternativ til vergemål. En av årsakene til at de ble innført var å gi eldre størst mulig rett til å bestemme over seg selv og eget liv.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet kan man gjennom en fremtidsfullmakt definere hvem som skal være fullmektig og hva fullmakten skal gå ut på. Dette kan for eksempel være hjelp til å betale regninger og hvem som skal sørge for pleie og stell.

En fremtidsfullmakt trer vanligvis i kraft når personen ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Kvinnen i 90-årene undertegnet en annen type fremtidsfullmakt. Den gjelder med en gang.

Dette betyr:

Fremtidsfullmakt

Vedvarende fremtidsfullmakt

  • Fremtidsfullmakten blir opprettet med f.eks. pårørende/advokat, mens man forstår innholdet i fullmakten.
  • Når personen ikke lenger har evne til å ivareta egne interesser trer fullmakten i kraft.
  • Nå er det fullmektigen som skal ivareta økonomiske og/eller personlige interesser.
  • Den vedvarende fremtidsfullmakten blir opprettet med f.eks. pårørende/advokat, mens man forstår innholdet i fullmakten.
  • Fullmakten trer i kraft umiddelbart.
  • Fullmakten fortsetter å gjelde dersom personen skulle bli ute av stand til å ivareta egne interesser.

OMADRESSERTE POST

Dagen etter at John Hammervoll fikk den første fullmakten i slutten av november 2016, ba han banken om å sørge for at all post sendes til advokatfirmaet, viser et dokument E24 har sett. Henvendelsen må prioriteres, ifølge advokat Hammervoll, av hensyn til kvinnens livskvalitet da det er «mange som forsøker å presse henne for penger».

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig, må vedkommende forstå innholdet i den når den opprettes. Lege har vurdert kvinnen i 90-årene til å være samtykkekompetent minst to ganger mens Hammervoll har vært fullmektig.

De tre neste årene overføres rundt 6,8 millioner kroner til Hammervoll, hans advokatfirma, og til ulike kontoer knyttet til eiendomsmeglerfullmektig Odd Kalsnes, ifølge kontoutskrifter E24 har gjennomgått. Kalsnes er også siktet i saken.

Kvinnen har i perioden signert flere nye fullmakter med Hammervoll.

Leder for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Eldbjørg Sande, sier til E24 at det generelt sett er uvanlig med flere fremtidsfullmakter i én sak.

Innsyn i den siste av Hammervolls fullmakter viser at det siden 2016 er lagt til en rekke rettigheter som gir advokaten større formell og sosial kontroll over kvinnens liv.

Av den første fremtidsfullmakten går det frem at Hammervoll skal betale kvinnens utgifter. Den siste, fra april 2020, gir i tillegg advokaten evne til å plassere midlene hennes og rå over flere andre sosiale og økonomiske forhold.

Les innholdet i fremtidsfullmakten signert 7. april 2020 her:

Side 1

(Trykk på ark for å zoome)

Side 2

BEKREFTER OPPDRAG

Eiendomsmeglerfullmektig Odd Kalsnes har brukt John Hammervoll som advokat i flere saker de siste ti årene, viser rettsdokumenter E24 har hentet ut. Kalsnes er selv jurist.

Etter å ha stått for salg av noen av Oslos dyreste leiligheter har han i mediene vært omtalt som stjernemegler.

Selv bekrefter Kalsnes at han har hatt oppdrag for kvinnen, men avviser at det har vært i samarbeid med Hammervoll Pind. På spørsmål fra E24 om hva han har gjort for kvinnen svarer Kalsnes at jobben var å «bistå henne i forbindelse med hennes eiendomsportefølje».

Kontooverføringene

John Hammervoll

Odd Kalsnes

E24 har trukket ut overføringene som har gått fra kvinnens konto til Hammervoll og hans advokatfirma, og Odd Kalsnes, i perioden 2017 til 2020.

2020

Kontoutskrift for Brukskonto
Dato Forklarende tekst Ut av konto Inn på konto Rentedato
Bruk Bokføring
13.01.20 13.01.20 Overføring innland nr. 1531
John M. Hammervoll
Nettgiro
3.573,01 13.01.20
29.01.20 29.01.20 Giro nr. 1533
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
30.625,00 29.01.20
29.01.20 29.01.20 Giro nr. 1537
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
1.063,00 29.01.20
29.01.20 29.01.20 Giro nr. 1536
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
10.000,00 29.01.20
29.01.20 29.01.20 Giro nr. 1535
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
97.844,00 29.01.20
29.01.20 29.01.20 Giro nr. 1534
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
180.500,00 29.01.20
Bruk Bokføring
14.02.20 14.02.20 Overføring innland nr. 1543
Kalsnes Rådgivning Org Nr 92427112
Nettgiro
35.200,00 14.02.20
22.02.20 24.02.20 Overføring innland nr. 1548
Kalsnes Rådgivning Org Nr 92427112
Nettgiro
4.924,00 24.02.20
25.01.20 27.01.20 Overføring innland nr. 1532
Kalsnes Rådgivning Org Nr 92427112
Nettgiro
35.200,00 27.01.20

2019

Kontoutskrift for Brukskonto
Dato Forklarende tekst Ut av konto Inn på konto Rentedato
Bruk Bokføring
27.11.19 27.11.19 Giro nr. 1514
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
35.063,00 27.11.19
27.11.19 27.11.19 Giro nr. 1512
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
265.965,00 27.11.19
29.10.19 29.10.19 Overføring innland nr. 1492
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
32.438,00 29.10.19
29.10.19 29.10.19 Overføring innland nr. 1494
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
71.875,00 29.10.19
29.10.19 29.10.19 Overføring innland nr. 1493
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
12.500,00 29.10.19
29.10.19 29.10.19 Overføring innland nr. 1491
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
192.703,00 29.10.19
20.08.19 20.08.19 Overføring innland nr. 1446
John M. Hammervoll
Nettgiro
3.990,00 20.08.19
30.07.19 30.07.19 Giro nr. 1434
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
78.969,00 30.07.19
23.07.19 23.07.19 Giro nr. 1433
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
105.953,00 23.07.19
23.07.19 23.07.19 Giro nr. 1431
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
92.469,00 23.07.19
25.04.19 26.04.19 Giro nr. 1405
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
186.469,00 26.04.19
07.03.19 26.04.19 Giro nr. 1386
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
61.359,00 07.03.19
21.02.19 21.02.19 Giro nr. 1381
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
106.399,00 21.02.19
21.01.19 21.01.19 Giro nr. 1373
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
51.606,00 21.01.19
Bruk Bokføring
27.11.19 27.11.19 Overføring innland nr. 1507
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
65.625,00 27.11.19
29.10.19 29.10.19 Overføring innland nr. 1480
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
54.375,00 29.10.19
29.09.19 30.09.19 Overføring innland nr. 1466
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
46.875,00 30.09.19
29.08.19 29.08.19 Overføring innland nr. 1452
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
101.875,00 29.08.19
23.07.19 23.07.19 Overføring innland nr. 1435
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
115.625,00 23.07.19
04.06.19 04.06.19 Overføring innland nr. 1419
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
123.250,00 04.06.19
25.04.19 26.04.19 Overføring innland nr. 1404
Adv. Mna. Odd Kalsnes
Nettgiro
116.000,00 26.04.19
01.02.19 01.02.19 Overføring innland nr. 1376
Odd Kalsnes
Nettgiro
112.375,00 01.02.19

2018

Kontoutskrift for Brukskonto
Dato Forklarende tekst Ut av konto Inn på konto Rentedato
Bruk Bokføring
18.12.18 18.12.18 Giro nr. 1367
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
64.722,00 18.12.18
12.11.18 12.11.18 Giro nr. 1353
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
103.689,00 12.11.18
10.10.18 10.10.18 Giro nr. 1340
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
75.353,00 10.10.18
14.09.18 14.09.18 Giro nr. 1326
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
77.998,00 14.09.18
28.08.18 28.08.18 Giro nr. 1319
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
225.065,00 28.08.18
06.07.18 06.07.18 Giro nr. 1300
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
103.860,00 06.07.18
21.06.18 21.06.18 Giro nr. 1292
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
127.851,00 21.06.18
04.05.18 04.05.18 Giro nr. 1278
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
95.513,00 04.05.18
11.04.18 11.04.18 Giro nr. 1268
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
259.158,00 11.04.18
19.03.18 19.03.18 Giro nr. 1257
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
258.468,00 19.03.18
23.02.18 23.02.18 Giro nr. 1249
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
171.899,00 23.02.18
15.01.18 15.01.18 Giro nr. 1234
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
36.111,00 15.01.18
Bruk Bokføring
11.12.18 11.12.18 Overføring innland nr. 1365
Odd Kalsnes
Nettgiro
105.125,00 11.12.18
29.10.18 29.10.18 Overføring innland nr. 1345
Odd Kalsnes
Nettgiro
112.375,00 29.10.18
27.08.18 27.08.18 Overføring innland nr. 1316
Odd Kalsnes
Nettgiro
130.500,00 27.08.18
26.06.18 26.06.18 Overføring innland nr. 1293
Odd Kalsnes
Nettgiro
112.375,00 26.06.18
05.06.18 05.06.18 Overføring innland nr. 1286
Odd Kalsnes
Nettgiro
666,00 05.06.18
27.04.18 27.04.18 Overføring innland nr. 1274
Odd Kalsnes
Nettgiro
123.250,00 27.04.18
27.02.18 27.02.18 Overføring innland nr. 1251
Odd Kalsnes
Nettgiro
134.375,00 27.02.18
03.01.18 03.01.18 Overføring innland nr. 1225
Odd Kalsnes
Nettgiro
167.187,00 03.01.18

2017

Kontoutskrift for Brukskonto
Dato Forklarende tekst Ut av konto Inn på konto Rentedato
Bruk Bokføring
20.12.17 20.12.17 Giro nr. 1223
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
309.723,00 20.12.17
14.11.17 15.11.17 Giro nr. 1215
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
152.516,00 15.11.17
09.10.17 10.10.17 Giro nr. 998
Advokatf. Hammervoll Pind AS
Nettgiro
119.995,00 10.10.17
18.09.17 18.09.17 Giro nr. 984
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
37.547,00 18.09.17
28.08.17 28.08.17 Giro nr. 970
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
121.552,00 28.08.17
28.08.17 28.08.17 Giro nr. 969
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
24.829,00 28.08.17
07.07.17 07.07.17 Giro nr. 955
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Nettgiro
157.310,00 07.07.17
06.06.17 06.06.17 Giro nr. 932
Hammervoll Pind Da
Nettgiro
60.378,00 06.06.17
20.06.17 20.06.17 Giro nr. 947
Hammervoll Pind Da
Nettgiro
107.208,00 20.06.17
24.04.17 24.04.17 Giro nr. 918
Hammervoll Pind Da
Nettgiro
64.813,00 24.04.17
03.03.17 03.03.17 Giro nr. 901
Hammervoll Pind Da
Nettgiro
168.200,00 03.03.17
20.03.17 20.03.17 Overføring innland nr.1547786
Resterende Etter Avregning
Advokatfirmaet Hammervoll Pind d
405.639,00 20.03.17
26.01.17 26.01.17 Giro nr. 892
Hammervoll Pind Da
Nettgiro
52.750,00 26.01.17
12.01.17 12.01.17 Giro nr. 877
Hammervoll Pind Da
Nettgiro
206.695,00 12.01.17
04.01.17 05.01.17 Overføring innland nr. 888
John M. Hammervoll
Nettgiro
12.485,00 05.01.17
Bruk Bokføring
12.10.17 12.10.17 Overføring innland nr. 1203
Odd Kalsnes
Nettgiro
155.000,00 12.10.17
17.08.17 17.08.17 Overføring innland nr. 967
Odd Kalsnes
Nettgiro
178.125,00 17.08.17

Parallelt har Kalsnes de siste årene vært involvert i en straffesak knyttet til brudd på eiendomsmeglerloven. Det førte i fjor til at Kalsnes mistet advokatbevillingen og retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. Etter det har han jobbet som eiendomsmeglerfullmektig.

I april endte straffesaken med at Kalsnes ble dømt til seks måneders betinget fengsel. Rundt en måned senere førte oppdraget for den eldre kvinnen til at politiet siktet 65-åringen for medvirkning til grov økonomisk utroskap.

Hammervoll

SIKTET FOR MEDVIRKNING: Odd Kalsnes, tidligere advokat og eiendomsmegler, er siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap. Han nekter straffskyld. Foto: Fredrik Solstad

– Jeg avviser fullstendig påstandene fra politiet. Jeg hadde en unik oppdragsavtale med min klient og de fakturaer jeg har sendt ble løpende godkjent og attestert av oppdragsgiver. Politiets påstander om at min oppdragsgiver ikke kunne «ivareta sin egen tarv (interesser journ. anm.)», står i sterk kontrast til helseattester hun selv fremla fra sin fastlege, sist høsten 2019, skriver Kalsnes i en e-post til E24.

– HELT AVGJØRENDE MED TILLIT

Det finnes ikke noe offentlig organ som fører kontroll med fremtidsfullmakter. De må ikke godkjennes før de inngås. Det er heller ikke ettersyn med hvordan de brukes.

At fremtidsfullmakter er basert på absolutt tillit mellom mennesker, muliggjør misbruk:

«En fullmektig som misbruker sin stilling vil vanskeligere bli oppdaget enn en verge som gjør seg skyldig i det samme. Tillit til den eller de du velger til fullmektig, er derfor helt avgjørende», skriver Fylkesmennene i en orientering.

Det er uklart hvor mange fremtidsfullmakter som er inngått, og som oppbevares i skuffer og skap landet rundt. Det er også ukjent hvor mange personer som nå har gitt tilgang på kontoene sine til en fullmektig.

Det er få muligheter til å få sjekket en fremtidsfullmakt. Fylkesmannen tilbyr en frivillig stadfestelse, der man kan sende inn fullmakten når man ikke lenger kan ivareta egne interesser, men fullmakten er gyldig uavhengig av en slik bekreftelse. Stadfestelse betyr kun at det offentlige fastslår at dokumentet er opprettet i tråd med loven, og erklærer at den har trådt i kraft.

Likevel kan fylkesmannen se nærmere på en sak, dersom det foreligger bekymringer om at fullmaktsgiveren ikke blir godt nok ivaretatt.

BANKEN BA OM FORKLARING

I tre år gikk millionene ut av kontoen til kvinnen i 90-årene, men i januar fikk flere overføringer på totalt 320.032 til Hammervoll Pind banken til å reagere. DNB plikter å be om mer informasjon direkte fra kunder som flytter store summer penger.

Ifølge Terje Aleksander Fjeldvær, leder av DNBs bedrageriforebyggende enhet, er saker som denne sjeldne. Han sier på generelt grunnlag at det er vanskelig for bankene å varsle om slike forhold:

– Det er veldig utfordrende for bankene om man oppdager denne typen problemstillinger, fordi vi ikke har noen å sende bekymringsmelding til. Det er den som er fullmektig som har disposisjonsrett over pengene, forklarer Fjeldvær.

Hammervoll

VANSKELIG Å VARSLE: Bankene har få muligheter til å melde fra om forhold hvor en persons bankkonto disponeres av en fullmektig, forteller Terje Aleksander Fjeldvær i DNBs bedrageriforebyggende enhet. Foto: Fredrik Solstad

Kvinnen skriver på brevet fra DNB at overføringene har skjedd uten hennes samtykke. Dokumentet skal senere bli en del av politiets etterforskningsmateriale.

BLE AVVIST

Tirsdag 7. april i år signerer kvinnen enda en ny fremtidsfullmakt med John Hammervoll. Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt E24 innsyn i dokumentet, som ble sendt til stadfestelse.

Hammervolls fremtidsfullmakt avvises fordi dokumentet ikke oppfyller kravene i loven. Fylkesmannen sår også tvil om kvinnen i 90-årene var i stand til å forstå hva hun skrev under på:

«Det er i denne saken flere usikkerhetsmomenter. Det gjelder blant annet usikkerhet knyttet til fullmaktsgivers forståelse på opprettelsestidspunktet og opplysninger om at det skal være opprettet flere fremtidsfullmakter. Fylkesmannen går imidlertid ikke nærmere inn på disse forholdene da det ikke er nødvendig for å begrunne avgjørelsen i denne saken (...).»

To dager etter avgjørelsen fra Fylkesmannen siktes advokat John Hammervoll av politiet. Håndteringen av klientforholdet til den eldre kvinnen skal etterforskes.

GIKK GJENNOM KONTORENE

Tidlig på morgenen 20. april møter to politifolk opp ved advokatfirmaet Hammervoll Pind. De er kledd i sivile klær og holder en lav profil mens de legitimerer seg og går inn i lokalene som ligger i 10. og 11. etasje med utsikt over Slottsparken. Parallelt dukker det opp etterforskere hjemme hos advokaten på Snarøya.

Hammervoll

VOKSTE RASKT: Hammervoll Pind har de siste årene økt omsetningen. I 2017 passerte den 100 millioner kroner. Selskapet har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden. Foto: Fredrik Solstad

Seksjonssjef for økonomi- og spesialetterforskning, Rune Skjold, sier til E24 at politiet hentet inn bevis begge steder.

– Jeg kan bekrefte at vi har vært og sikret dokumentasjon hos advokaten.

Hammervoll

HENTET BEVIS: Oslo-politiet sikret materiale fra lokalene til advokatfirmaet Hammervoll Pind, sier seksjonssjef Rune Skjold. Foto: Fredrik Solstad

Forholdet mellom advokater og deres klienter underlagt et strengt vern. Politiet kan sikre bevis, men før etterforskerne får se på materialet må det gjennomgås av Oslo tingrett.

– Advokaten har vært samarbeidsvillig. Vi trenger tid for å gå gjennom dokumentasjonen og venter på oversendelse av mulig beslag fra domstolen, sier Skjold.

Hammervoll

Nesten en måned etter at politiet kom til advokatfirmaet for å hente dokumenter, går Hammevolls forsvarer til retten og krever at materialet ikke skal utleveres til politiet.

– STERK OG KLAR

Fredag 12. juni sitter forsvarer Anders Brosveet, John Hammervoll og hans styreleder Anders Pind i et digitalt rettsmøte. Tingrettsdommer Steinar Backe opplyser at det ikke er lov til å referere fra det som blir sagt.

John Hammervoll er forhindret i å kommentere enkelte av forholdene omtalt på grunn av taushetsplikten han har overfor kvinnen i 90-årene. Taushetsplikten gjaldt imidlertid ikke i rettsmøtet. E24 har fått referatforbudet opphevet av retten, slik at Hammervolls forklaring om de mest sentrale problemstillingene kan gjengis.

– Jeg har forholdt meg til at klienten har hatt rettslig handleevne. Hun er sterk og klar. Jeg har aldri sett grunn til å betvile legens erklæring. Hvordan skal vi overprøve legen?

Advokaten var i retten tydelig på at alt som ble gjort, var som følge av kvinnens ønsker:

– Hun virket veldig klar på hva hun ønsket. Alle tjenestene som har blitt utført er noe jeg har blitt bedt om å gjøre av kvinnen.

Hammervolls kontroll av kontoen forklarte han med at kvinnen ikke ønsket å brys med opplysninger så lenge hun hadde det livet hun ønsket seg.

– Jeg har ikke noe ønske om å holde kvinnen vekk fra konto. Jeg har tatt det med opp til henne, men hun har aldri vært interessert.

ETTERFORSKNING FORTSETTER

På dette tidspunktet i saken legger ikke tingretten avgjørende vekt på advokatens forklaringer.

I kjennelsen slår domstolen fast at politiet får fortsette etterforskningen av advokatens håndtering av klientforholdet til kvinnen i 90-årene. Kapital omtalte siktelsen først.

Tingretten mener at John Hammervoll sendte fakturaer til Odd Kalsnes og at Kalsnes godkjente dem på vegne av kvinnen, gjennom en erklæring hun underskrev på i desember 2016. «Fakturaene ble deretter betalt fra fornærmedes konto av Hammervoll Pind».

Kalsnes var ikke selv til stede i retten og forteller at han heller ikke har sett kjennelsen:

– For å være helt krystallklar: Jeg er dratt inn i en sak som jeg overhodet ikke hører hjemme i. Mine fakturaer ble alle attestert av min klient. Politiets siktelse er tuftet på ufullstendig etterforsking og fravær av nødvendige avhør, sier han til E24.

Kalsnes bestrider at han har godkjent Hammervoll Pinds fakturaer på vegne av kvinnen. Han sier at han heller ikke har hatt noen fullmakt til å gjøre det.

– Jeg regner med å bli sjekket ut av saken når jeg fremlegger dokumentasjon.

HAR BEDT OM PERMISJON

Retten vurderer at det er sannsynliggjort at kvinnen ikke har forstått hva hun har gitt fullmakt til, hvilke konsekvenser det har utløst og hvor mye det har faktisk har kostet. Til å underbygge dette viser dommeren til at kvinnen allerede i 2016 ble diagnostisert med Alzheimer og langtkommen kognitiv svikt.

Advokat John Hammervoll avviste i rettsmøtet at han har kjent til dette:

– Det antydes at vi skal kjenne til eller vite at hun var i en annen tilstand enn det vi faktisk gjorde. Jeg aner ikke hva bevisene for det skal være og jeg synes det er forferdelig å lese det, sa advokaten i rettsmøtet.

Ifølge Hammervolls forsvarer Anders Brosveet, vil kjennelsen bli anket.

Managing partner i Hammervoll Pind, Sindre Aaserød, sier til E24 at Hammervoll selv har trukket seg ut av firmaet som følge av etterforskningen.

– Vi tar saken svært alvorlig, men stiller oss undrende til kjennelsen. Av hensyn til selskapet har John Hammervoll nå selv anmodet om permisjon.

Hammervoll

ALVORLIG SAK: Sindre Aaserød, managing partner i Hammervoll Pind, stiller seg undrende til rettens kjennelse. Han og styreleder Anders Pind opplyser at advokatfirmaet tar den svært alvorlig. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hammervoll har, ifølge forsvarer Anders Brosveet, varslet Advokatbevillingsnemnden om at han samtykker til suspensjon av advokatbevilling «inntil han er sjekket ut av saken».

FIKK VERGE

Samme dag som Fylkesmannen velger ikke å stadfeste Hammervolls fremtidsfullmakt i midten av april, treffes et vedtak om at kvinnen i 90-årene skal få verge.

Saksbehandlerne har ikke fått tak i henne på telefon, og kan av hensyn til smittevern heller ikke besøke henne hjemme for å kartlegge forholdene. Til tross for at de ikke har klart å få kontakt, opprettes et midlertidig vergemål «for å avverge vesentlig skade eller ulempe» for kvinnen.

Vergen sier til E24 at han ikke kan fortelle noe om situasjonen rundt oppdraget han er gitt eller bakgrunnen for at kvinnen må få en offentlig oppnevnt person til å ivareta sine interesser.

– Dette er dessverre taushetsbelagt.

Mens politiet de neste månedene skal undersøke om pengeoverføringene til advokat Hammervoll og eiendomsmeglerfullmektig Kalsnes er grov økonomisk utroskap, er det uklart om kvinnen i 90-årene er kjent med etterforskningen.

– Dette er taushetsbelagt. På generelt grunnlag kan jeg imidlertid si at all informasjon som vedrører en vergehaver skal formidles til han/henne, i den grad vedkommende er i stand til å forstå informasjonen.

Ifølge vergen er det gjort tiltak for å ivareta sikkerheten i boligen.

– Jeg kan tilføye at jeg umiddelbart etter oppnevnelsen tok initiativ til å få skiftet lås.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, er tilknyttet kretsen rundt kvinnen i 90-årene som omtales i denne saken.

Publisert: 22. juni 2020 10:36

Jeg viser til mottatte spørsmål.

Hammervoll er i utgangspunktet avskåret fra å uttale seg om klientforholdet til pressen på grunn av taushetsplikten. Klientens nye verge har fritatt ham fra taushetsplikt overfor politiet og domstolen, og han har redegjort i detalj for spørsmålene i den forbindelse. Han har imidlertid ikke lov til å gi de samme svarene til pressen uten at taushetsfritaket utvides først.

Som hans forsvarer kan jeg imidlertid kommentere følgende:

Tingrettens kjennelse vil bli anket. Den juridiske drøftelsen er mangelfull, og faktisk sett bygger tingretten på en medisinsk vurdering Hammervoll aldri ble kjent med, samtidig som den ser bort fra en rekke medisinske vurderinger Hammervoll faktisk mottok og bygget på. Disse vurderingene er innhentet av den personen i klientens omgangskrets som står som anmelder i saken, og ikke av Hammervoll. Slike vurderinger er særlig viktige som grunnlag for å kunne etterprøve at testamentariske disposisjoner er gyldige.

Tingrettens vurdering om at fornærmede i realiteten har «betalt for et svært kostbart vergemål» er for så vidt treffende for de deler av det utførte arbeidet som ikke knytter seg til konkrete tvistesaker, men all den tid klienten var samtykkekompetent og faktisk med viten og vilje bestilte denne tjenesten, har verken politiet eller domstolen noen hjemmel til å overprøve hennes beslutning i så måte. Hun har også vært løpende orientert om saldo på sin konto.

Hammervoll har hatt et gyldig oppdrag fra en klient som hadde klare ønsker om hvilke bistand hun ønsket, og som ifølge en rekke erklæringer fra klientens faste lege var fullt ut samtykkekompetent. Klienten har engasjert Hammervoll til bistand med hva som i praksis må kunne betegnes som «forretningsførsel» men fullt ut basert på at klienten selv tok beslutningene. Det var først dersom klienten skulle komme i en situasjon der klienten ikke lenger var samtykkekompetent, at Hammervoll ville få selvstendig beslutningsmyndighet over klientens anliggender. Basert på de løpende opplysningene fra kvinnens faste lege, oppfattet verken Hammervoll eller øvrige personer i kvinnens omgangskrets at samtykkekompetansen var falt bort. Det er her viktig å være oppmerksom på at det er mange demente som fortsatt kan ha samtykkekompetanse. Om en disposisjon gjort av en dement person er privatrettslig ugyldig, er en konkret vurdering som vil variere alt etter omstendighetene og hva disposisjonen gjelder.

Generelt kan jeg som advokat si at dersom det oppstår mistanke om at noen kan ha forledet en klient til å utstede testamenter eller andre dokumenter som kan misbrukes, er det viktig å sørge for å utstede nye dokumenter med innhold tilsvarende det opprinnelige, som er nyere enn det/de dokumenter det er frykt for at klienten kan være forledet til å underskrive. Det er derfor intet unaturlig eller mistenkelig ved om det skulle være utstedt nye testamenter og annen dokumentasjon med tilsvarende innhold som tidligere.

Hva gjelder fremtidsfullmakten fra april i år som ble underkjent på grunn av formfeil, endrer ikke den formfeilen at tidligere fremtidsfullmakt var fullt ut gyldig. Det var derfor feil å sende inn fremtidsfullmakten av 7. april 2020 for stadfestelse, man skulle ha sendt inn en av de tidligere – og formriktige – fullmaktene sammen med foreliggende legevurdering fra dette/disse tidspunktene.

Jeg finner også grunn til å påpeke at to andre advokater – som har søkt å komme i posisjon som fullmektig og fremtidsfullmektig for klienten i løpet av de siste månedene før Fylkesmannen oppnevnte verge, synes å ha lagt til grunn at kvinnen fortsatt var samtykkekompetent, all den tid man må være samtykkekompetent for gyldig å utstede en fremtidsfullmakt. Meg bekjent er det heller ingen andre i klientens omgangskrets som har vurdert henne som ikke samtykkekompetent tidligere.

Mvh

Anders Brosveet
Advokat / Managing partner
Møterett for Høyesterett
Medlem av Den norske Advokatforening