Slik styres Innovasjon Norge-milliardene

Bønder, fiskere, LO-pamper og fylkespolitikere... Her er interessegruppene som har hånden på rattet når Innovasjon Norge fordeler milliarder av skattebetalernes kroner.

Nasjonalt