Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg personer i arbeidslivet. Dette er deres drømmearbeidsgiver. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
Statoil
15,68%
1
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden.
#2
Google
12,29%
5
Google er et IT-selskap som blant annet tilbyr verdens største søkemotor og egen nettleser. Selskapet har omtrent 40.000 medarbeidere.
#3
Aker Solutions
11,06%
2
Aker Solution tilbyr tjenester til olje- og gassnæringen. Selskapet har om lag 28.000 ansatte i 30 land.
#4
Innovasjon Norge
11,00%
3
Innovasjon Norge er et statseid selskap som skal bidra til nyskaping og utvikling av konkurransedyktige bedrifter.
#5
DNB
10,01%
4
DNB er landets største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester. Konsernet har omtrent 12.000 årsverk.
#6
McKinsey & Company
6,55%
7
McKinsey & Company er et konsulentselskap innen strategi og ledelse. Selskapet har om lag 17.000 ansatte på verdensbasis.
#7
Finn.no
6,26%
11
Finn.no er et markedsbasert nettsted for kjøp og salg. Selskapet har omtrent 230 ansatte.
#8
The Boston Consulting Group (BCG)
5,91%
12
BCG tilbyr rådgivings- og konsulenttjenester innen strategi og økonomistyring.
#9
Telenor
5,68%
6
Telenor Group er en internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester.
#9
Utenriksdepartementet
5,68%
10
Utenriksdepartementet er underlagt regjeringen og arbeider med å ivareta landet internsjonale interesser. Departementet har 842 ansatte.
#11
Norgesgruppen
5,62%
14
Norgesgruppen driver detalj-og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Selskapet har til sammen 30.000 ansatte.
#12
Orkla
5,32%
16
Orkla er leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Selskapet har 17.000 medarbeidere.
#13
Microsoft
5,03%
15
Microsoft er et IT-selskap som leverer programvarer. Selskapet har til sammen 93.000 medarbeidere.
#13
Norges Bank
5,03%
9
Norges Bank er landets sentralbank med 701 medarbeidere.
#15
DNV GL
4,80%
8
DNV GLs (tidligere Det Norske Veritas) tilbyr tjenester som sikrer liv, verdier og miljøet. Selskapet har 16.000 medarbeidere.
#16
Schibsted
4,68%
18
Schibsted er et børsnotert skandinavisk mediehus som med base i Oslo eier blant annet Aftonbladet, Aftenposten og VG,. Schibsted har rundt 7.800 ansatte i 29 land.
#17
IKEA
4,51%
17
IKEA er en svensk, multinasjonal møbelvarehuskjede.
#17
Reitangruppen
4,51%
23
Reitangruppen AS er et familieeid selskap med hovedkontor på Lade gård i Trondheim.
#19
PwC (PricewaterhouseCoopers)
4,45%
13
PwC er et ledende revisjons-, advokat- og rådgivingsselskap. Bedriften har omtrent 185.000 ansatte.
#20
EY (Ernst & Young)
4,33%
24
EY er et ledende revisjons- og rådgivingsselskap. Selskapet 175.000 medarbeidere internasjonalt.
#21
ConocoPhillips Norge
4,10%
30
ConocoPhillips Norge leter etter og utvinner olje. Selskapet har 17.000 ansatte i 30 land.
#21
Tine
4,10%
29
Tine er et produsenteid samvirkeselskap, med kjernevirksomhet innen produksjon og salg av meieriprodukter i Norge og utland.
#23
KPMG
3,98%
53
KPMG tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester, og har 150.000 medarbeidere i mer enn 150 land.
#24
Deloitte
3,86%
40
Deloitte tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester. Selskapet har 200.000 ansatte i 150 ulike land.
#24
Wilh. Wilhelmsen
3,86%
21
Wilh. Wilhelmsen er en global, maritim industrigruppe, som tilbyr logistikk- og maritime servicetjenester.
#26
Skatteetaten
3,74%
46
Skatteetaten er på vegne av staten ansvarlig for innkreving av skatt og avgift, samt folkeregistrering. Etaten har omtrent 7.000 ansatte.
#27
Kongsberg Gruppen
3,69%
38
Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2012 hadde konsernet 7.300 medarbeidere.
#28
Statkraft
3,57%
35
Statkraft er en produsent av fornybar energi. Selsakpet har 3.600 medarbeidere i 20 land.
#29
Jotun
3,45%
19
Jotun er en industribedrift som produserer maling og pulverlakk.
#29
L'Oréal Group
3,45%
26
L’oréal Group leverer kosmetikk og skjønnhetsproduker. Konsernet har 77.400 ansatte i 130 land.