Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg personer i arbeidslivet. Dette er deres drømmearbeidsgiver. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
Google
14,95%
2
Google er et IT-selskap som blant annet tilbyr verdens største søkemotor og egen nettleser. Selskapet har omtrent 40.000 medarbeidere.
#2
DNB
14,76%
5
DNB er landets største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester. Konsernet har omtrent 12.000 årsverk.
#3
Innovasjon Norge
14,25%
4
Innovasjon Norge er et statseid selskap som skal bidra til nyskaping og utvikling av konkurransedyktige bedrifter.
#4
Statoil
11,10%
1
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden.
#5
McKinsey & Company
7,15%
6
McKinsey & Company er et konsulentselskap innen strategi og ledelse. Selskapet har om lag 17.000 ansatte på verdensbasis.
#6
Utenriksdepartementet
6,87%
9
Utenriksdepartementet er underlagt regjeringen og arbeider med å ivareta landet internsjonale interesser. Departementet har 842 ansatte.
#7
Norges Bank
6,73%
13
Norges Bank er landets sentralbank med 701 medarbeidere.
#8
L'Oréal Group
6,50%
29
L’oréal Group leverer kosmetikk og skjønnhetsproduker. Konsernet har 77.400 ansatte i 130 land.
#9
Aker Solutions
6,36%
3
Aker Solution tilbyr tjenester til olje- og gassnæringen. Selskapet har om lag 28.000 ansatte i 30 land.
#9
Norgesgruppen
6,36%
11
Norgesgruppen driver detalj-og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Selskapet har til sammen 30.000 ansatte.
#11
Schibsted
6,27%
16
Schibsted er et børsnotert skandinavisk mediehus som med base i Oslo eier blant annet Aftonbladet, Aftenposten og VG,. Schibsted har rundt 7.800 ansatte i 29 land.
#12
Telenor
6,22%
9
Telenor er en internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester.
#13
Finn.no
6,13%
7
Finn.no er et markedsbasert nettsted for kjøp og salg. Selskapet har omtrent 230 ansatte.
#14
EY (Ernst & Young)
6,08%
20
EY er et ledende revisjons- og rådgivingsselskap. Selskapet 175.000 medarbeidere internasjonalt.
#15
Orkla
5,94%
12
Orkla er leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Selskapet har 17.000 medarbeidere.
#16
PwC (PricewaterhouseCoopers)
5,90%
19
PwC er et ledende revisjons-, advokat- og rådgivingsselskap. Bedriften har omtrent 185.000 ansatte.
#16
Tine
5,90%
21
Tine er et produsenteid samvirkeselskap, med kjernevirksomhet innen produksjon og salg av meieriprodukter i Norge og utland.
#18
Microsoft
5,34%
13
Microsoft er et IT-selskap som leverer programvarer. Selskapet har til sammen 93.000 medarbeidere.
#19
The Boston Consulting Group (BCG)
5,20%
8
BCG tilbyr rådgivings- og konsulenttjenester innen strategi og økonomistyring.
#20
Sparebank 1
5,15%
34
Sparebank 1 driver bankvirksomhet og har totalt 6.300 ansatte
#21
Nordea
4,97%
32
Nordea er et finanskonsern som tilbyr finansielle produkter og tjenester.
#21
Skatteetaten
4,97%
32
Skatteetaten er på vegne av staten ansvarlig for innkreving av skatt og avgift, samt folkeregistrering. Etaten har omtrent 7.000 ansatte.
#23
Deloitte
4,18%
24
Deloitte tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester. Selskapet har 200.000 ansatte i 150 ulike land.
#23
IKEA
4,18%
17
IKEA er en svensk, multinasjonal møbelvarehuskjede.
#25
Forsvaret
4,13%
48
Forsvaret omfatter hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet.
#26
Reitangruppen
3,90%
17
Reitangruppen AS er et familieeid selskap med hovedkontor på Lade gård i Trondheim.
#27
Kongsberg Gruppen
3,62%
27
Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2012 hadde konsernet 7.300 medarbeidere.
#27
Nestlé
3,62%
43
Nestlé er en produsent av mat- og drikkevarer.
#29
KPMG
3,53%
23
KPMG tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester, og har 150.000 medarbeidere i mer enn 150 land.
#30
Finanstilsynet
3,44%
45
Finanstilsynet er en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder.