Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg personer i arbeidslivet. Dette er deres drømmearbeidsgiver. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
Statoil
19,13%
1
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden.
#2
Aker Solutions
10,72%
2
Aker Solution tilbyr tjenester til olje- og gassnæringen. Selskapet har om lag 28.000 ansatte i 30 land.
#3
DNV GL
9,50%
7
DNV GLs (tidligere Det Norske Veritas) tilbyr tjenester som sikrer liv, verdier og miljøet. Selskapet har 16.000 medarbeidere.
#4
Kongsberg Gruppen
9,23%
8
Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2012 hadde konsernet 7.300 medarbeidere.
#5
SINTEF
8,82%
11
SINTEF er et uavhengig forskningskonsen, som utvikler løsninger og teknologi til ulike sektorer. Selskapet har 2.000 ansatte.
#6
Norconsult
8,41%
14
Norconsult tilbyr tverrfaglig rådgiving rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Selsakpet har omtrent 2.700 ansatte
#7
Multiconsult
8,21%
18
Mulitconsult er en tilbyder av rådgiving og prosjektering innen olje og gass, bygg og eiendom, samferdel og energi og miljø. Selskapet har 1.500 ansatte.
#8
Siemens
7,33%
17
Siemens er en utvikler av teknologiske løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet har i dag totalt 370.000 medarbieder i 190 land.
#8
Statkraft
7,33%
18
Statkraft er en produsent av fornybar energi. Selsakpet har 3.600 medarbeidere i 20 land.
#10
ConocoPhillips Norge
7,19%
3
ConocoPhillips Norge leter etter og utvinner olje. Selskapet har 17.000 ansatte i 30 land.
#11
Statens vegvesen
7,12%
27
Statens vegvesen planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge.
#12
Lundin Norge
7,06%
10
Lundin Norge er et svenskeid oljeselskap grunnlagt i 2003 som driver med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.
#13
ABB
6,58%
15
ABB tilbyr tjenester innen kraft og automasjonsteknologi. Selskapet har 150.000 medarbeidere i 100 land.
#14
Google
6,38%
12
Google er et IT-selskap som blant annet tilbyr verdens største søkemotor og egen nettleser. Selskapet har omtrent 40.000 medarbeidere.
#15
Rambøll
6,31%
20
Rambøll er en samfunnsrådgiver innen plan, arkitektur, teknikk, energi og olje og gass. Selskapet har totalt 10.000 ansatte i 21 land.
#16
Shell
6,24%
4
Shell er en energi- og petrokjemikaliebedrift med 92.000 ansatte i 70 ulike land.
#17
Statnett
5,77%
31
Statnett er et statlig eid norsk foretak som ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet i Norge, og kabler og ledninger til andre land. Statnett eies av Olje- og energidepartementet.
#18
Sweco
5,43%
25
Sweco tilbyr tverrfagligge rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitetur. Selsakpet har 9.000 ansatte i 12 land.
#19
FMC Technologies
5,29%
6
FMC Technologies er en internasjonal tilbyder av teknologiske løsninger til energisektoren. Selskapet har 19.300 ansatte i 17 land.
#20
Asplan Viak
5,22%
47
Asplan Viak AS er et konsulentselskap som tilbyr tverrfaglig rådgivning og problemløsning, spesielt rettet mot endrings- og omstillingsprosesser i samfunnet.
#21
Det norske oljeselskap
5,16%
9
Det norske oljeselskap er et uavhengig selskap som driver med leting og utbygging av petroleumsressurser på norsk sokkel.
#22
Subsea 7
5,09%
5
Subsea 7 er en av verdens ledende undervannsentreprenører som leverer tjenester til olje- og gassvirksomheter i hele verden. Selskapet har over 14 000 ansatte verden over.
#23
Rolls-Royce
5,09%
22
Rolls-Royce bygger teknologiplattformer, gassturbiner og stemplemotorer til fly, skip og elektriske generatorer. Selskapet har totalt 40.000 medarbeidere
#23
Veidekke
4,88%
51
Veidekke ASA er en skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med hovedkontor i Oslo.
#25
Jernbaneverket
4,75%
31
Jernbaneverket er en norsk statsetat underlagt Samferdselsdepartementet, med ansvar for norsk jernbanes infrastruktur, en del stasjonsbygninger og drift av jernbaneanleggene.
#26
COWI
4,68%
39
COWI er et rådgivende ingniørselskap med 1.100 ansatte. Selskapet tilbyr kompetasne innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging.
#26
Forsvarets forskningsinstitutt
4,68%
23
Forsvarets forskningsinstitutt et et tverrfaglig institutt som representerer realfag og økonomifag. Selskapet har 709 medarbeidere.
#28
National Oilwell Varco (NOV)
4,48%
16
NOV designer og leverer produkter og tjenester innen oljeboring på land og offshore.
#29
Hydro
4,34%
45
Hydro er et globalt aluminiumselskap med virksomhet i hele verdikjeden. Med base i Norge har selskapet 13.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land.
#29
Innovasjon Norge
4,34%
35
Innovasjon Norge er et statseid selskap som skal bidra til nyskaping og utvikling av konkurransedyktige bedrifter.