Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg av landets studenter om hvilke selskaper som er deres drømmearbeidsgivere. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
DNB
24,3%
#1
DNB er landets største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester. Konsernet har omtrent 12.000 årsverk.
#2
Innovasjon Norge
12,7%
#4
Innovasjon Norge er et statseid selskap som skal bidra til nyskaping og utvikling av konkurransedyktige bedrifter.
#3
PWC (PricewaterhouseCoopers)
12,6%
#2
PwC er et ledende revisjons-, advokat- og rådgivingsselskap. Bedriften har omtrent 185.000 ansatte.
#4
Ernst & Young
12,4%
#3
Ernst & Young er et ledende revisjons- og rådgivingsselskap. Selskapet 175.000 medarbeidere internasjonalt.
#5
Deloitte
12,1%
#6
Deloitte tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester. Selskapet har 200.000 ansatte i 150 ulike land.
#6
SAS
10,9%
#9
SAS er et multinasjonalt flyselskap med rundt 15.000 ansatte.
#7
Norges Bank
10,8%
#10
Norges Bank er landets sentralbank med rundt 700 medarbeidere.
#8
L'Oréal Group
10,7%
#8
L’oréal Group leverer kosmetikk og skjønnhetsproduker. Konsernet har 77.400 ansatte i 130 land.
#9
McKinsey & Company
10,6%
#13
McKinsey & Company er et konsulentselskap innen strategi og ledelse. Selskapet har om lag 17.000 ansatte på verdensbasis.
#10
Microsoft
10,6%
#12
Microsoft er et IT-selskap som leverer programvarer. Selskapet har til sammen 93.000 medarbeidere.
#11
Coca-Cola Enterprises Norge
10,5%
#7
Coca-Cola er et internasjonal drikkevareselskap og har nesten 100.000 ansatte.
#12
Statoil
9,8%
#5
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden.
#13
KPMG
9,0%
#16
KPMG tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester, og har 150.000 medarbeidere i mer enn 150 land.
#14
Utenriksdepartementet
8,8%
#18
Utenriksdepartementet er underlagt regjeringen og arbeider med å ivareta landet internasjonale interesser. Departementet har 842 ansatte.
#15
Forsvaret
8,0%
#21
Forsvaret omfatter hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet.
#16
Sparebank 1
7,9%
#14
Sparebank 1 driver bankvirksomhet og har totalt 6.300 ansatte
#17
Aker Solutions
7,6%
#11
Aker Solution er en energiselskap som tilbyr tjenester til olje- og gassnæringen. Selskapet har om lag 28.000 ansatte i 30 land.
#18
Nordea
7,5%
#15
Nordea er et finanskonsern som tilbyr finansielle produkter og tjenester.
#19
The Boston Consulting Group
7,2%
#20
BCG tilbyr rådgivings- og konsulenttjenester innen strategi og økonomistyring.
#20
Orkla
6,7%
#24
Orkla er leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Selskapet har 17.000 medarbeidere.
#21
Norgesgruppen
6,5%
#26
Norgesgruppen driver detalj-og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Selskapet har til sammen 30.000 ansatte.
#22
Rolls-Royce
6,2%
#19
Rolls-Royce bygger teknologiplattformer, gassturbiner og stemplemotorer til fly, skip og elektriske generatorer. Selskapet har totalt 40.000 medarbeidere.
#23
Telenor
6,1%
#22
Telenor er en internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester.
#24
Hennes & Mauritz
6,0%
#23
Hennes & Mauritz er en svensk klesbutikkjede med hovedkontor i Stockholm i Sverige, men selskapet har filialer i store deler av verden. Hennes & Mauritz har om lag 76.000 ansatte verden over.
#25
Finansdepartementet
5,5%
#28
Skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken og samordne arbeidet med statsbudsjettet, blant annet.
#26
Handelsbanken
5,4%
#32
Handelsbanken har drevet bankvirksomhet i Norge i over 30 år. Banken eies av Svenska Handelsbanken.
#27
BDO
4,8%
#29
BDO tilbyr revisjons- og rådgivingstjenester. Selskapet har totalt 56.000 ansatte.
#28
Pareto Gruppen
4,8%
#41
Pareto er en ledende og uavhengig aktør i det nordiske markedet for finansielle tjenester. Gruppen har 613 ansatte og en egenkapital på rundt 5,8 milliarder kroner.
#29
IKEA
4,7%
#40
IKEA er en svensk, multinasjonal møbelvarehuskjede. Per desember 2016 var det 392 IKEA-varehus fordelt på 48 land. 183.000 ansatte er tilknyttet selskapet.
#30
Skatteetaten
4,4%
#25
Skatteetaten er på vegne av staten ansvarlig for innkreving av skatt og avgift, samt folkeregistrering. Etaten har omtrent 7.000 ansatte.