Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg av landets studenter om hvilke selskaper som er deres drømmearbeidsgivere. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
NRK
17,9%
#1
NRK er landets statlige aktør innen TV og radio. Virksomheten har tilsammen 3.500 ansatte.
#2
Oslo Kommune
14,8%
#5
Oslo kommune har ansvaret for en rekke tjenester for de over 600.000 innbyggerne i området
#3
Universitetet i Oslo
14,3%
#7
UiO er landet største instiusjon for forsking og høyere utdanning. Selskapet har 7.000 medarbeidere.
#4
UNICEF
13,9%
#2
UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og er underlagt FN.
#5
Utenriksdepartementet
13,9%
#3
Utenriksdepartementet er underlagt regjeringen og arbeider med å ivareta landet internasjonale interesser.
#6
Kunnskapsdepartementet
12,2%
#8
Kunnskapsdepartementet er underlagt den sittende regjering og har ansvar for landets barnehager, skoler og forskning.
#7
Barne-likestilling og inkl.dep.
12,2%
#4
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har ansvar familie-, likestilling-, innvandring- og forbrukerpolitikk. Departementet har rundt 200 ansatte.
#8
TV 2
12,1%
#6
TV2 er en reklamefinansiert medie og TV-kanal. Selskapet har i underkant av 800 ansatte.
#9
Kulturdepartementet
10,9%
#9
Kulturdepartementet er underlagt den sittende regjering og har ansvar for kultur og frivillig arbeid.
#10
Røde Kors
10,5%
#10
Røde Kors er en frivillig, uavhengig organisasjon. Deres mål er å oppdage og hindre menneskelige lidelser.
#11
Forsvaret
8,6%
#12
Forsvaret omfatter hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet.
#12
Universitetet i Bergen
8,0%
#15
Universitetet i Bergen er et lærested og forskingsinstitusjon med 3.400 ansatte.
#13
Norwegian Refugee Council
8,0%
#14
En uavhengig, humanitær organisasjon.
#14
Gyldendal Norsk Forlag
8,0%
#11
Gyldendal er et bokkonsern, og driver virksomhet på fem hovedområder: Forlag, bokhandel, publikasjon, distribusjon og bokklubber.
#15
Bergen kommune
7,6%
#17
Bergen kommune har rundt 17.000 ansatte som tilbyr tjenester til nær 268.000 innbyggere.
#16
NTNU
7,5%
#16
NTNU er et ledende universitet innen teknologiske utdanninger og forskning. Universitetet har nesten 5.000 ansatte og tilhold i Trondheim.
#17
Trondheim kommune
7,0%
#13
Trondheim kommune er landets tredje mest folkerike kommune.
#18
Integrering og mangfoldsdir.
6,5%
#18
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et norsk statlig direktorat under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med oppgave å iverksette integrasjonspolitikken i Norge for best mulig å fremme inkludering og deltakelse, skriver direktoratet på sine sider.
#19
Miljøverndepartementet
6,0%
#20
Miljøverndepartementet er underlagt den sittende regjering, og er ansvarlig for en bærekraftig klimautvikling. Departementet har omtrent 300 medarbeidere.
#20
Helsedirektoratet
4,9%
#19
Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har omtrent 800 ansatte.
#21
Forskningsrådet
4,7%
#31
Forskningsrådet skal tilføre forskningssystemet merverdi gjennom å realisere forskning som aktørene i forskningssystemet hver for seg ikke kan få frem, skriver de på sin hjemmeside.
#22
NAV
4,6%
#24
NAV utgjør landets arbeids- og velferdsforvaltning, og har om lag 19.000 medarbeidere.
#23
Arbeids- og sosialdepartementet
4,6%
#26
Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
#24
Norad
4,6%
#22
Norad er et statlig direktoratet for utviklingssamarbeid, og har 230 ansatte.
#25
EF Education First
4,3%
#21
EF tilbyr internasjonale studier på ulike kunnskapsnivå.
#26
Stavanger kommune
3,8%
#27
Stavanger kommune er en av Norges største oljekommuner, og har i mange år også vært kommunen med de høyeste boligprisene. Den er Norges fjerde største bykommune med 132.102 innbyggere ved inngangen av 2015.
#27
Innovasjon Norge
3,7%
#28
Innovasjon Norge er et statseid selskap som skal bidra til nyskaping og utvikling av konkurransedyktige bedrifter.
#28
Helse Sør-Øst
3,5%
#36
Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen. Det arbeider tilsammen 77.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene
#29
Universitetet i Stavanger
3,4%
#32
Universitet i Stavanger er et læringssted med 10.888 studenter og 1.600 ansatte.
#30
Kristiansand kommune
3,4%
#29
Kristiansand kommune er Norges sjette største kommune, og hadde 87.446 innbyggere per 1. januar 2015. Kommunen ligger i Vest-Agder fylke.