Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg av landets studenter om hvilke selskaper som er deres drømmearbeidsgivere. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
Statoil
19,3%
#1
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden.
#2
Kongsberg Gruppen
15,9%
#2
Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2012 hadde konsernet 7.300 medarbeidere.
#3
Multiconsult
15,8%
#4
Mulitconsult er en tilbyder av rådgiving og prosjektering innen flere forretningsområder. Selskapet har 2.500 ansatte.
#4
Norconsult
14,1%
#8
Norconsult tilbyr tverrfaglig rådgiving rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Selsakpet har omtrent 2.700 ansatte.
#5
Sintef
13,3%
#3
SINTEF er et uavhengig forskningskonsen, som utvikler løsninger og teknologi til ulike sektorer. Selskapet har 2.000 ansatte.
#6
Statkraft
10,5%
#6
Statkraft er en produsent av fornybar energi. Selsakpet har 3.600 medarbeidere i 20 land.
#7
Aker Solutions
10,2%
#5
Aker Solution er en energiselskap som tilbyr tjenester til olje- og gassnæringen. Selskapet har om lag 28.000 ansatte i 30 land.
#8
Forsvarets forskningsinstitutt
10,1%
#11
Forsvarets forskningsinstitutt er et tverrfaglig institutt som representerer realfag og økonomifag. Selskapet har 709 medarbeidere.
#9
Hydro
9,5%
#7
Hydro er et globalt aluminiumselskap med virksomhet i hele verdikjeden. Med base i Norge har selskapet 13.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land.
#10
Microsoft
9,0%
#19
Microsoft er et IT-selskap som leverer programvarer. Selskapet har til sammen 93.000 medarbeidere.
#11
Sweco
8,8%
#12
Sweco tilbyr tverrfagligge rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitetur. Selsakpet har 9.000 ansatte i 12 land.
#12
Statens vegvesen
8,6%
#9
Statens vegvesen planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge.
#13
Forsvaret
8,5%
#10
Forsvaret omfatter hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet.
#14
Veidekke
8,1%
#14
Veidekke ASA er en skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med hovedkontor i Oslo.
#15
Rolls-Royce
8,0%
#15
Rolls-Royce bygger teknologiplattformer, gassturbiner og stemplemotorer til fly, skip og elektriske generatorer. Selskapet har totalt 40.000 medarbeidere.
#16
Rambøll
7,5%
#16
Rambøll er en samfunnsrådgiver innen plan, arkitektur, teknikk, energi og olje og gass. Selskapet har totalt 10.000 ansatte i 21 land.
#17
AF Gruppen
7,4%
#23
AF Gruppen er et entreprenørselskaper med seks virksomhetsområder: Anlegg, miljø, bygg, eiendom, energi og offshore. Selskapet har til sammen 2.700 ansatte.
#18
Skanska Norge
7,2%
#22
Skanska Norge et entreprenørselskap med kunnskap innen bygg og anlegg. Konsernet har totalt 57.000 ansatte i flere land.
#19
DNV GL
7,2%
#13
DNV GLs (tidligere Det Norske Veritas) tilbyr tjenester som sikrer liv, verdier og miljøet. Selskapet har 16.000 medarbeidere.
#20
COWI
6,7%
#18
COWI er et rådgivende ingeniørselskap med 1.100 ansatte. Selskapet tilbyr kompetanse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging.
#21
NVE
6,5%
#17
NVE har ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i landet.
#22
Siemens
6,2%
#21
Siemens er en utvikler av teknologiske løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet har i dag totalt 370.000 medarbieder i 190 land.
#23
ABB
6,0%
#26
ABB tilbyr tjenester innen kraft og automasjonsteknologi. Selskapet har 150.000 medarbeidere i 100 land.
#24
Oslo kommune
5,2%
#24
Oslo kommune har ansvaret for en rekke tjenester for de over 600.000 innbyggerne i området
#25
Bane NOR
4,8%
#20
Bane NOR er en norsk statsetat underlagt Samferdselsdepartementet, med ansvar for norsk jernbanes infrastruktur, en del stasjonsbygninger og drift av jernbaneanleggene.
#26
Statsbygg
4,7%
#30
Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
#27
Asplan Viak
4,7%
#35
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har rundt 900 ansatte, fordelt på 31 kontorsteder.
#28
Schlumberger
4,7%
#34
Et av verdens største oljeserviceselskap med over 100.000 ansatte i over 85 land.
#29
Statnett
4,6%
#31
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Statnett er eid av staten ved Olje- og energidepartementet.
#30
Kongsberg Automotive
4,5%
#33
Kongsberg Automotive produserer forskjellige produkter til verdens bilindustri.