Mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år snakker Universum med et utvalg av landets studenter om hvilke selskaper som er deres drømmearbeidsgivere. Trykk på knappene for å sortere de mest ettertraktede selskapene etter fagfelt.

Plass
Navn
Prosent
Plass i fjor
Trend
#1
Politiet
37,8%
#1
Offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet.
#2
Utenriksdepartementet
25,6%
#2
Utenriksdepartementet er underlagt regjeringen og arbeider med å ivareta landet internasjonale interesser. Departementet har 842 ansatte.
#3
Økokrim
18,1%
#5
Økokrim skal være den ledende organisasjonen for etterforskning og påtale for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
#4
Tingrettene
17,4%
#3
Tingrettene er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker.
#5
Høyesterett
16,3%
#4
Landets øverste domstol.
#6
Regjeringsadvokaten
16,2%
#9
Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.
#7
Wikborg Rein
13,5%
#6
Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai.
#8
Justisdepartementet, lovavdelingen
13,1%
#7
Et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.
#9
Justisdepartementet, øvrige avd.
12,2%
#10
Et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.
#10
BA-HR
11,2%
#8
Advokatfirma som driver rendyrket, forretningsjuridisk praksis.
#11
DNB
9,4%
#12
DNB er landets største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester. Konsernet har omtrent 12.000 årsverk.
#12
Statsadvokatembetene
9,0%
#17
Det nasjonale statsadvokatembetet er et norsk påtaleembede som har påtaleansvaret på statsadvokatnivå for saker som behandles ved Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste, inkludert saker om alvorlig organisert kriminalitet, internasjonale forbrytelser og alvorlig datakriminalitet.
#13
Hjort
8,7%
#14
Advokatfirma som bistår klienter innen alle sentrale rettsområder.
#14
Wiersholm
8,7%
#11
Advokatfirmaet Wiersholm AS er et norsk advokatfirma i Oslo. Det fokuserer på norsk næringsliv (forretningsjus) og har i 2013 18 advokater med møterett for Høyesterett, og ni advokater med doktorgrad.
#15
Schjødt
8,3%
#20
Schjødt er et norsk advokatfirma med over 200 medarbeidere, hvorav 150 advokater.
#16
Arbeids- og sosialdepartementet
7,4%
#19
Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
#17
Sivilombudsmannen
7,1%
#15
Sivilombudsmannen (formelt Stortingets ombudsmann for forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter (kommuner, fylkeskommuner og staten) ikke gjør urett mot den enkelte borger.
#18
Deloitte
7,0%
#13
Deloitte tilbyr revisjons-, rådgivings- og advokattjenester. Selskapet har 200.000 ansatte i 150 ulike land.
#19
Thommessen
6,8%
#16
Thommessen er eksperter på alle forretningsjuridiske områder.
#20
Juridisk fakultet, UiO
6,8%
#21
Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for jurister, og en sentral aktør innen juridisk forsking.
#21
Arntzen de Besche
6,7%
#22
Advokatfirma med kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim og som dekker hele det forretningsjuridiske området.
#22
Selmer
6,5%
#18
Advokatfirmaet Selmer DA er et norsk forretningsadvokatfirma.
#23
Statoil
5,8%
#23
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden.
#24
Kluge
5,6%
#24
Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma som ble etablert i Stavanger i 1923.
#25
Kommuneadvokaten i Oslo
5,3%
#32
Kommuneadvokaten er Oslo kommunes eget advokatkontor. Kontoret består av 21 advokater og fem kontoransatte.
#26
Skatteetaten
5,1%
#30
Skatteetaten er på vegne av staten ansvarlig for innkreving av skatt og avgift, samt folkeregistrering. Etaten har omtrent 7.000 ansatte.
#27
PWC (PricewaterhouseCoopers)
5,1%
#27
PwC er et ledende revisjons-, advokat- og rådgivingsselskap. Bedriften har omtrent 185.000 ansatte.
#28
McKinsey & Company
4,9%
#33
McKinsey & Company er et globalt selskap som arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter; store og veletablerte selskaper, vekstselskaper og offentlig sektor.
#29
Ernst & Young
4,8%
#26
Ernst & Young er et ledende revisjons- og rådgivingsselskap. Selskapet 175.000 medarbeidere internasjonalt.
#30
Simonsen Vogt Wiig
4,6%
#25
Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore.