Anneli ga seg som Uber-sjåfør av frykt for politiet

Anneli ble stoppet av politiet i høst. Hun håper en dag å kunne sette seg bak rattet igjen, og kjøre Uber-kunder uten å frykte for at det vil få rettslige konsekvenser.

SLUTTET: Anneli (26) sluttet å kjøre Uber av frykt for politiet, hun håper nå at politikerne får på plass reguleringer så hun han begynne igjen.
Publisert:

– Jeg håper det, men jeg kan ikke ha frykten av forfølgelse fra politi og myndigheter hengende over meg, sier 26-åringen, som ikke ønsker at E24 skal bruke hennes etternavn.

Onsdag kveld hadde Uber invitert til en samling for sine sjåfører på Saga Kino i Oslo, for å snakke om hva det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget hadde kommet frem til, og hvordan dette vil påvirke Uber i fremtiden.

Forrige mandag uke leverte utvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp), der de konkluderte med at løyveordningen burde oppheves, i tråd med OECD, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådets anbefalinger.

Slik er det imidlertid ikke ennå.

I midten av januar gikk Uber på et sviende nederlag i Oslo tingrett, der en av deres sjåfører ble dømt til å betale 285.854 kroner for å ha drevet «piratdrosjevirksomhet».

Inntil videre må folk som bedriver persontransport ha løyvde for å kunne gjøre det.

Les også

LO får refs for delingskritikk

Tør ikke kjøre lenger

En av dem som tidligere kjørte for Uber er 26 år gamle Anneli.

Hun begynte å kjøre i begynnelsen av august i fjor, men Uber-eventyret ble satt på vent da hun ble stoppet av politiet i slutten av september.

Nå håper hun at politikerne gjør Uber lovlig – slik at hun igjen kan sette seg bak rattet og drive med persontransport.

– Akkurat nå føler jeg det handler veldig mye om politikk, sier hun.

Anneli sier hun startet som sjåfør etter å ha blitt nødt til å slutte i sin tidligere jobb av helsemessige årsaker. Etter å ha jobbet ti år i hotell- og restaurantnæringen sa kroppen stopp. Nå driver hun for seg selv, og hevder at inntekten hun fikk fra Uber var det som gjorde det mulig for henne å komme i gang.

– Uber ga meg det økonomiske momentumet jeg trengte for å komme i gang, sier Anneli.

– Uten Uber hadde jeg sannsynligvis gått på Nav – det å være 26 år å falle ut i uføretrygd er ingen god løsning, sier hun.

Anneli forteller at det for henne ville vært en fallitterklæring å gå på uføretrygd i så ung alder og at hun fryktet å falle utenfor samfunnet.

– Da jeg begynte å kjøre følte jeg at jeg meg til nytte for samfunnet igjen, det var helt fantastisk, sier hun.

Les også

Uber-sjef trekker seg fra Trump-panel

Vil ha reguleringer

I Delingsøkonomiutvalgets rapport foreslås det blant annet å oppheve løyveplikten, oppheve plikten å være knyttet til en sentral og at maksprisregulering kuttes.

I tillegg foreslår de å revidere forskjellsbehandlingen i avgifter for personbiler som også skal brukes yrkesmessig, noe taxibransjen har trukket frem tidligere.

– Vi stiller oss positive til mange ting som utvalget kom med, og vi mener at transportnæringen er et av stedene der delingsøkonomien har veldig mye for seg, sier Uber-sjef Carl Edvard Endresen til E24.

– Nå håper vi politikerne vil handle raskt her, politiske prosesser tar tid, men nå må man sette i gang noe. Man fått så mange konklusjoner: konkurransetilsynet, forbrukerrådet ekspertutvalget til regjeringen, nesten alle de største norske avisene på lederplass og 150.000 brukere i Oslo viser at dette er noe vi har behov for i byen, og derfor må man få en klarhet i det nå, sier han.

Endresen trekker frem at det er et problem at sjåførene mangler forutsigbarhet og at det er viktig at det kommer klarhet i form av et regelverk.

– Vi ønsker å bli regulert, Uber skal ikke være noen cowboy-virksomhet. Folk skal betale skatt, og tjenesten skal være trygt og bra, men vi trenger et rammeverk rundt det som sikrer konkurranse på like vilkår, sier han.

Les også

Uber Norge-sjefen tror ikke Uber-modellen passer i alle bransjer

Les også

Skatteetaten vil vite om Airbnb-inntekter

Les også

Skatteetaten går til aksjon mot 400 navngitte Uber-sjåfører

Publisert: