Nedgang i bilsalget

Salget av biler eksploderte i mai i år og var det høyeste siden 1986. Men da juni kom, dabbet kjøpefesten av.

FÆRRE BILER: I juni dabbet salget av biler av.
Publisert: Publisert:

I juni ble det registrert 10.354 nye personbiler i Norge. Det er 765 færre enn i juni i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 6,9 prosent. Bilsalget i juni i år er likevel 13,7 prosent høyere enn gjennomsnittet for juni i de ti foregående årene.

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken ble det registrert 68.505 nye personbiler i første halvår i år. Det er 10,5 prosent flere enn første halvår 2010. Salget av varebiler har økt enda mer.

I første halvår i år ble det registrert 2.741 nye varebiler, 18,9 prosent flere enn i samme periode i fjor. Samtidig har importen av brukte personbiler sunket med 17 prosent, tilsvarende 454 biler, fra juni i fjor til juni i år.

Andelen nye biler med dieselmotor har økt med 1,1 prosentpoeng fra i fjor til i år. I første halvår i år hadde 74,6 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor.

Hittil i år er det registrert 847 nye elbiler og 2.122 biler med hybridmotor. Dette utgjør henholdsvis 1,2 og 3,1 prosent av det samlede personbilsalget første halvår i år.

Publisert: