Norske drosjer tar blodpris i forhold til Sverige og Danmark

I Oslo opererer de største drosjeselskapene med priser fra 219 til 328 kroner for tur på 8 kilometer. I København betaler man maks 136 kroner. Også i Sverige betaler du langt mindre.

MYE BILLIGERE: Både i København og i Stockholm er taxiprisene langt lavere enn i den norske hovedstaden.
Publisert:

Flere steder i Norge ble det ved årtusenskiftet innført såkalt fri prissetting, hvilket innebærer at det er ingen grense for hvor høye drosjetakstene skal være. Ordningen gjelder i blant annet Oslo/Akershus, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen.

Du kan se alle området som er unntatt hvilke prisregulering på Konkurransetilsynets hjemmesider.

Ordningen fører til at spriket på en tur fra for eksempel Oslo S til Gardermoen, varierer med mange hundre kroner ettersom hvilket selskap du velger.

Les også: Enorme prisforskjeller hos drosjeselskapene

I Danmark reguleres derimot prisene av kommunene.

I den danske Taxiloven heter det at «Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsattes af kommunalbestyrelsen.»

Stor prisforskjell

E24 har vært undersøkt takstene i Købehavn. Ifølge hjemmesiden til Taxinævnet i Region Hovedstaden (København red.anm.), er makspris for starttakst på dagtid 24 danske kroner og for kilometertakst 13,80 danske kroner.

Har du tips i denne saken? Kontakt vår journalist her.

Ifølge E24s gjennomgang av de syv største drosjeselskapene i Oslo, varierer kilometertaksten fra 12,8 til 16,5 kroner. I tillegg kommer startpris, timepris og eventuelle andre tillegg.

Jamførprisen, som er en beregning av hva en tur på 8 kilometer i løpet av 13 minutter vil koste, varierer fra 219 til 328 kroner.

Les også: Forbrukerrådet krever prisoppslag på taxiholdeplasser

I København ville man betalt 134 danske kroner for såkalt jamførtur. Det tilsvarer litt i overkant av 136 norske kroner, og er med andre ord nesten 120 kroner billigere enn gjennomsnittsprisen hos de syv av de største drosjeselskapene i Oslo.

Også billigere i Sverige

I Sverige ble det innført fri prissetting i 1990. Selv om en del selskaper tar svært høye priser nettopp fordi det ikke er noen grense, er prisene hos de mange av de svenske selskapene E24 har sjekket langt lavere enn hos de norske.

I Stockholm koster for eksempel en 10 kilometer lang tur med selskapet Blå taxi maksimum 145 svenske kroner, det vil si 123 norske kroner.

På en «norsk» jamførpris, altså 8 kilometer på 13 minutter, ville du ha betalt 177 norske kroner med Taxi Stockholm. Hos de syv norske selskapene E24 har sjekket, er gjennomsnittsprisen for den samme turen 255 kroner. Den dyreste av de syv selskapene tar 328 kroner, det vil si at turen koster 151 kroner mer enn hos Taxi Stockholm.

Les også: Taxi3: -Hiver man seg inn i en bil får man ta konsekvensene

- Få aktører gir dyr drosje

Norges taxiforbund poengterer at noe av årsaken til at norske drosjer er langt er dyrere enn hos nabolandene er et høyere lønns- og kostnadsnivå i Norge.

- Ut over det er det ikke noen store forskjeller. Man vil se at det er rimelig samsvar mellom pris- og kostnadsutvikling, sier styreleder Knut Thomassen.

Professor Ragnhild Silkoset ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI er ekspert på prising av varer og tjenester. Hun har følgende forklaring på hvorfor de norske drosjeprisene er som de er:

- Når man kontrollerer konkurransen, blant annet i form av at man deler ut et begrenset antall løyver, fører det til at få aktører får stor kontroll. De kan derfor sette opp prisene uten at det får konsekvenser for dem, sier hun til E24.

Hun mener Norge kunne hatt langt lavere drosjepriser.

- Konkurranse er med på å senke prisene og øke kundeservice. Taxinæringen bruker dessuten liten energi på å differensiere sine merker. En mer aktiv markedsføring ville ha ført til større grad av gjenkjøp hos de aktørene som tar kundene på alvor, sier hun.

Les også:

Publisert: