Tidligere Telenor-topp Baksaas: Støtter den gamle rivalen i konkurransesak

Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas mener Konkurransetilsynet ikke ser realitetene på bakken når de vil si nei til Telias oppkjøp av Phonero. Han advarer mot danske tilstander i mobilmarkedet.

OPPGITT: Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas (t.v.) mener konkurransemyndighetene er for korttenkte. Her er han avbildet på NHOs årsmiddag i januar med dagens Telenor-sjef Sigve Brekke og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i bakgrunnen.
Publisert:

– Jeg må si jeg heller mot Telias syn over Konkurransetilsynets, sier Jon Fredrik Baksaas til E24 etter at Telia har fått et foreløpig nei av konkurransemyndighetene om å få kjøpe bedriftsoperatøren Phonero.

Baksaas har lagt en årelang karriere i Telenor bak seg, inkludert 13 år som konsernsjef frem til august 2015. Han satt også som styreleder i den internasjonale bransjeforeningen til mobilindustrien, GSMA, frem til nyttår og har nå styreverv i Svenska Handelsbanken og Ericsson.

Den tidligere Telenor-sjefen følger nå den norske mobilbransjen fra sidelinjen, og har fulgt med på Telias kamp om å få kjøpe Phonero. Telia sier det er et oppkjøp som trengs for at de virkelig skal klare å utfordre Telenors totale dominans i det lukrative norske bedriftsmarkedet.

Baksaas sier til E24 mener Konkurransetilsynet er for opptatt av teoretiske modeller, fremfor å se på realitetene i markedet.

– En utvikling der man blir sittende igjen med aktører som i hovedsak bare konkurrerer om pris, vil over tid gå på bekostning av innovasjon og nettutbygging, mener Baksaas, og fortsetter:

– Både når det gjelder Norge og andre land mener vi i bransjen at konkurransemyndighetene har en tilnærming til mobilbransjen som er for teoretisk anlagt.

Telia har hele tiden hevdet at de vil skape en reell utfordrer til Telenors dominerende posisjon i bedriftsmarkedet hvis de får lov til å kjøpe Phonero. Da vil Telias markedsandel i så fall dobles til 26 prosent, mot Telenors på rundt 67 prosent (litt avhengig av hvordan man regner).

Konkurransetilsynet er på sin side kritisk, og mener Telia fint kan konkurrere på egen hånd siden de eier sitt eget nett. Tilsynet frykter også at et oppkjøp vil føre til økte priser.

Telia peker i sitt tilsvar til det foreløpige avslaget at konkurransen ikke vil bli hemmet, at ikke tilsynet kan påvise at Telia vil ha makt til å øke prisene, og at bedriftsmarkedet krever helt andre ressurser og investeringer for å lykkes.

Telia skriver selv i tilsvaret til Konkurransetilsynet at de har mistet markedsandeler i bedriftsmarkedet de siste fem årene, og mener tilsynet heller ikke tar hensyn til at ICE er i ferd med å etablere seg som en betydelig utfordrer med sitt eget nasjonale mobilnett.

Advarer mot danske tilstander

Phonero har gjennom vekst og oppkjøp av blant annet Ventelo klart å sikre seg en markedsandel i bedriftsmarkedet som er på linje med Telias. Det har de klart uten et eget mobilnett, for de bruker hvert år rundt 400 millioner kroner på å leie nettilgang hos Telenor.

Baksaas mener Phonero kan bli en joker for Telia: Alene risikerer Phonero å bli for små, men sammen med Telia kan de tilby sine løsninger med Telias nett, samtidig som de sparer penger på å ikke leie nett av Telenor.

Både Telia og Baksaas mener man ikke må undervurdere viktigheten av å ha en solid verdikjede for å lykkes i bedriftsmarkedet. I tillegg til å ha et solid nett må man også kunne tilby en rekke tjenester og ha et distribusjons- og supportnett som er langt mer omfattende enn et som trengs i privatmarkedet.

I bedriftsmarkedet forventer kundene ofte mer kompliserte løsninger der mobiltjenestene integreres med andre IT-systemer. I tillegg setter store bedrifter og offentlig sektor ofte strenge krav i anbudene sine, som at man må ha en viss erfaring med å håndtere kommunikasjonsbehovene til store organisasjoner, tilby både bredbånd, fasttelefon og mobil, samt andre krav.

Alt dette er ressurskrevende og innebærer at man må ha en viss størrelse for å være en reel konkurrent, peker både Baksaas og Telia på.

Den tidligere Telenor-sjefen mener man ikke trenger å se lenger enn til Danmark for å se hva som blir konsekvensen av den reguleringen konkurransemyndighetene nå driver med, og hva som kan bli konsekvensene på sikt av å si nei til Phonero-kjøpet:

– Bare se på utviklingen i Danmark. Der beskytter EU og konkurransemyndighetene i realiteten den største aktøren. Det er bare TDC som tjener penger der, mens de andre aktørene konkurrerer fra en posisjon med små markedsandeler og dårlig lønnsomhet, ja sågar negative tall, sier Baksaas, og legger til:

– Det er klart at dette reduserer evnen til de små å fornye seg og utvikle nye tjenester, mener Baksaas.

Les også

Solvik-Olsen skjærer gjennom: Lobbyseier for Telia før auksjon av ettertraktede mobilfrekvenser

Virksomheten i Danmark har vært en lønnsomhetsmessig hodepine for Telenor, både for Baksaas og den nåværende sjefen, Sigve Brekke. I et marked med syltynne marginer og en stor skjevfordeling mellom aktørene sliter konkurrentene til TDC med å regne hjem store nyinvesteringer.

Derfor varslet også Telenor og Telia i desember 2014 at de ønsket å slå sammen virksomhetene sine i Danmark for å konkurrere mot TDC. De hadde allerede slått sammen infrastrukturen sin i et forsøk på å få opp lønnsomheten, men i september 2015 måtte de kaste fusjonskortene, for EU sa tvert nei.

– Hvis man ønsker innovasjon, robuste nett og en utvikling i bransjen til fordel for samfunnet over et lengre tidsrom, mener jeg man gjør det best ved å la aktørene tilby en komplett pakke.

– Telia har jo et landsdekkende nett og en solid eier i ryggen. Hvorfor er de ikke større i bedriftsmarkedet?

– Det må vel nesten Telia svare på selv, men har nok med at Telia har vært mer konsentrert mot privatmarkedet historisk og ikke har satset på bedriftsmarkedet slik Phonero og andre har. I Telenor ligger det jo dessuten en tung historikk med å tjene bedriftsmarkedet fra før mobilalderen kom, sier Baksaas.

– Telenor har en markedsandel på rundt to tredjedeler i bedriftsmarkedet i dag. Hvor viktig var det å forsvare den da du ledet Telenor?

– Å forsvare markedsandelen Telenor har i markedet, ligger i genetikken, sier Baksaas.

Må bestemme seg innen 10. april

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet opplyser til E24 at de på nåværende tidspunkt ikke har noen kommentarer til Phonero-saken. Tilsynet behandler nå Telias tilsvar til det foreløpige vedtaket.

Tilsynet har en frist frem til 10. april på å fatte et eventuelt vedtak. Nese understreker at det ikke er endelig besluttet om tilsynet vil gripe inn for å stoppe Phonero-kjøpet eller ikke.

Da Konkurransetilsynet varslet stans av Phonero-oppkjøpet 27. februar påpekte de at selv om mobilmarkedet er sterkt konsentrert rundt Telenor og Telia i Norge, så har Phonero klart å hevde seg i bedriftsmarkedet til å bli en aktør med en betydelig markedsandel.

– Det norske mobilmarkedet er sterkt konsentrert med Telenor og Telia som de to klart største aktørene. I bedriftssegmentet er imidlertid Phonero en utfordrer som har hatt suksess og opparbeidet seg en betydelig markedsandel, sa konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Vi frykter at Telias oppkjøp av Phonero vil føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sa Sørgard videre.

Les også

Telenor testet 5G på direkten: Forbereder seg på en ny milliardutbygging

Tviler på gevinsten av tre mobilnett

Mobilselskapet ICE bygger nå opp et tredje landsdekkende 4G-mobilnett i Norge som vil utfordre Telenor og Telias posisjon på sikt, og investorer har så langt vist stor interesse for å investere i prosjektet.

Mens norske myndigheter og politikere lenge har ytret et ønske om å få på plass et tredje nett, har både mobilselskapene selv og flere analytikere vært kritiske til måten mobilbransjen reguleres på, gitt målet om å få på plass et nytt nett.

Kritikken ble ikke mindre etter at Tele2 ble stående igjen uten nødvendige frekvenser til mobilnettet de hadde bygget opp med Network Norway, da myndighetene gjennomførte den store frekvensauksjonen i 2013.

Baksaas har lenge ment at Norge under ett og over lang tid ikke vil tjene på et tredje nett.

– Grunnlaget for et tredje landsdekkende nett er for tynt i Norge, gitt den kompliserte geografien, den lave befolkningstettheten og utfordringene med å få til radiodekning i vår topografi, sier Baksaas.

Han tror to nett med flere brukere på sikt gir en langt mer solid utbygging og gjør det mulig med mer innovasjon i bransjen på tjenestesiden.

Les også

ICE refinansierer mens pengene renner ut: Fyller krigskassen med en halv milliard

Avviser at de kjøper ut en plagsom konkurrent

Kilder E24 har snakket i bransjen som ikke har tilknytning til Telenor eller Telia er kritiske til Telias oppkjøp, og mener det kan sementere bedriftsmarkedet. Altså at Telia og Phonero i grove trekk sammen tar seg av små og mellomstore bedrifter, mens Telenor tar de største kundene og offentlig sektor.

Det er også en kilde som er kritisk til at alle oppkjøpene som har skjedd de siste årene har tatt bort viktige aktører fra grossistmarkedet, altså aktører som må leie nett.

Telia har tidligere kjøpt opp en rekke av disse for å øke sine egne markedsandeler, men det har også ført til at både Chess, Tele 2 og nå kanskje Phonero er borte som grossistkunder fordi de har blitt slukt av nettselskaper.

Grossistmarkedet er nemlig også en konkurransearena som gir store inntekter til nettselskapene. Uten Phonero er det kun relativt små aktører som TDC, Get, Hello, Komplett og Chili som nettselskapene må konkurrere om.

Det stilles også spørsmål ved hvorfor Telia skulle få lov til å kjøpe masse bedriftskunder gjennom Phonero nå, når de for få år siden måtte selge ut Network Norway-kundene til Ice for å få kjøpe Tele2. Ice har siden den gang mistet en stor del av de rundt 100.000 bedriftskundene i Network Norway.

Kommunikasjonsdirektør i Netcom Henning Lunde.

Telia selv vil ikke spekulere offentlig i hva de kommer til å gjøre hvis de får nei til Phonero, men sier til E24 at de har klare mål om å vokse videre dersom oppkjøpet godkjennes.

– Telia har jo utvilsomt ressursene og mobilnettet som skal til for å kunne konkurrere mot Telenor i bedriftsmarkedet. Kjøper dere bare ut en plagsom konkurrent nå?

– Nei. Denne saken handler om å bygge opp en sterkere hovedkonkurrent til den dominerende aktøren. Telia sammen med Phonero vil bli en mer reell utfordrer som fremover vil kunne levere hele bredden av IKT-løsninger alene og/eller i partnerskap med andre, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge, og fortsetter:

– Vi skal skape mer reell konkurranse i bedriftsmarkedet og levere kundeverdi gjennom økt trykk på innovasjon og digitalisering. Det er bra for norske virksomhetskunder.

– Risikerer vi at bedriftsmarkedet i Norge blir segmentert med dette oppkjøpet, slik at dere og Phonero tar mesteparten av de små og mellomstore bedriftene, mens Telenor blir sittende med de store og offentlig sektor?

– Absolutt ikke. Det er blant annet her Telia og Phonero vil komplementere hverandre med det fotavtrykket vi sammen vil få. Vi skal konkurrere i alle deler av markedet, og vi vil bli mer attraktive for partnerskap med andre aktører, sier Lunde.

Les også

Telenor mister millionkontrakt: Nok en lavprisaktør går til Telia

Telenor kan miste leieinntekter på 400 mill. i året

Telenor har selv sendt inn høringssvar, men går ikke imot oppkjøpet. Per i dag opererer betjener Telenor mange små og mellomstore bedrifter og lavprissegmentet gjennom mobilselskapet Dipper, mens andre bedrifter, de største kundene og offentlig sektor betjenes via Telenor-merkenavnet.

Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge.

Hvis Phonero går over til Telia vil Telenor miste en lukrativ inntekt på om lag 400 millioner kroner årlig i leieinntekter.

– Vi har i utgangspunktet ikke hatt noen innvendinger mot Telias ønske om oppkjøpet, sier kommunikasjonsdirektør Toril Uribarri i Telenor Norge.

Hun sier at grossistmarkedet har endret struktur i senere tid ved at flere av mobilselskapene som leide nett hos Telenor tidligere har gått over til Telia.

Hun peker også på at leieavtalene løper over en gitt periode og at Telenor er forberedt på at selskapene som leier seg inn kan velge andre nett når kontrakten går ut.

– Men det må vi bare ta til etterretning, og vi må fortsette å konkurrere og tilby våre kunder gode løsninger, sier Uribarri.

– Vil et oppkjøp av Phonero endre konkurransepresset i bedriftsmarkedet?

– At konkurrenten vår blir sterkere vil sikkert påvirke konkurransen, men vi er for konkurranse og vil uavhengig av hva som skjer fortsette å håndtere markedet og kundene våre på en god måte.

Les også

Nye endringer i Telia-ledelsen

Les også

Vil tekkes unge med kjendiser og fri musikkstreaming

Les også

Tre grunner til at India-drømmen ble et mareritt for Brekke

Publisert: