DIGITALISERING: To undervisningsroboter under Consumer Electronics Show (CES) tidligere i år.

Kommentar: Slik tar du grep om den digitale utviklingen

Tips til hvordan du bør ta grep om den digitale utviklingen. 

  • Vivi-Ann Hilde
    Vivi-Ann Hilde
    Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium. Hun bistår ledere og bedrifter i å nå resultater, og er en etterspurt rådgiver innen lederutvikling. Hun jobber med salg og ledelse og gjennomfører prosesser, kurs og foredrag. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har leder- og konsulentbakgrunn fra selskaper som PricewaterhouseCoopers, IBM, Orkla og Macks Bryggeri. Vivi-Ann blogger om ledelse på hildeombusiness.no.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

For en stund siden ble jeg invitert til å holde foredrag om leders rolle i den digitale utviklingen. Deltagerne var ledere av små og mellomstore teknologibedrifter i regionen. Oppdragsgiver var veldig opptatt av at det måtte handle om disse ledernes situasjon og om noe de kunne relatere til.

For som han sa, vi ønsker ikke flere eksempler fra internasjonale giganter. Vi vil ikke høre igjen at vi er ute av business om to år hvis vi ikke gjør ditt eller datt. Vi vil høre hva Hansen og Jensen i regionen skal gjøre for å lede sine små og mellomstore bedrifter inn i fremtiden.

Slik kan du som leder ta grep om den digitale reise:

Definér målet. I det offentlige er målet med digitaliseringen å fornye, forbedre og forenkle. Hva konkret skal gjelde hos dere? Er det for å spare kostnader og bli mer konkurransedyktige? Er det for å utvikle nye tjenester? Hva er mål og visjon for endringene?

Ta rollen som digital leder og skaff deg oversikt. Ikke overlat ansvaret for bedriftens digitaliseringsprosess til andre. Noen ledere har gitt ansvaret til IT-sjefen eller en teknofrik, men toppleder må være den ansvarlige. Det er fordi bedriftens digitale reise handler om verdiskapning, bedriftens fremtid, store investeringer, omstilling og samhandling med eksterne. Alt dette er områder som sorterer under toppleder.

Du behøver ikke være en teknisk spesialist, men du kan ikke være helt på bærtur. Få oversikt over hva du må forstå.

Les også

E24 møtte påtroppende G20-sjef: Tror ny teknologi kan bekjempe fattigdom

McKinsey-konsulentene Meffert og Swaminathan anbefaler deg i boken Digital@Scale å begynne med følgende tre spørsmål når det gjelder ditt selskaps digitale reise:

1. Hvorfor skal selskapet endre seg og hvor kritisk er det digitale for selskapets business?

2. Hva konkret må endres? Er det selve forretningsmodellen? Eller skal endringene være på områder som produktutvikling, marketing, logistikk eller selskapets teknologi, organisasjon eller kultur?

3. Hvordan vil selskapet organisere den digitale reisen og endre sin organisasjon, sine prosesser, IT og ledelsesprosesser?

Inviter flinke folk med på arbeidet med å komme frem til svarene på spørsmålene. Bruk både interne og eksterne som kunder, leverandører, eksperter og rådgivere. Dette arbeidet vil gi deg et godt fundament og en trygghet for at du som leder ikke undervurderer situasjonen. Og du har tatt det ansvaret du faktisk har som leder.

Sjekk kundeorientering. Ta alltid utgangspunkt i kundene. Mange bedrifter har vært gode på automatisering og på den måten redusert kostnader. På innovasjonssiden har det vært mindre aktivitet. Hvordan kan produktet eller tjenestene lages eller leveres slik at det gir kunden merverdi? Still spørsmålet: Hva er det vi får mest spørsmål om fra våre kunder i dag? Dette kan indikere hvor fornying, forbedring eller forenkling bør skje.

Læring. Sett i gang opplæring, både av deg selv, ledere og medarbeidere. Kunnskap, ikke penger og teknologi, vil være den kritiske faktoren for å lykkes i den digitale reisen. Det er ikke nok å delta på konferanser om digital teknologi. Man må prøve det ut i egen organisasjon. Læringen ligger i prøving og feiling. Skap et miljø hvor det er aksept for at det er lov å feile. Lær ved å samarbeide med andre. Delta i nettverk. Inviter til prosjekter. Lær av hverandre.

Organisering. Desentraliser organisasjon og ledelse. Dette øker organisasjonens fleksibilitet og evne til å håndtere usikkerhet. Sett sammen tverrfaglige team, unngå siloer. De tverrfaglige teamene samarbeider gjerne seg imellom.

Les også

Stor teknologioptimisme hos norske arbeidstagere: – Kanskje litt naivt

Endringer kan møte mye motstand i eksisterende organisasjon. Dette gjelder både fra ledere og fra medarbeidere. Noen ser på endringer som en trussel mot egen jobb og situasjon, andre ser på endringer som unødvendig arbeid.

Det krever solid lederskap å gjennomføre endringer. Styrk din gjennomslagskraft og bruk gjerne en ekstern rådgiver som en støttende og utfordrende sparringspartner. Involver resten av lederne og gjør en grundig salgsjobb overfor resten av bedriften om hvorfor endringene er nødvendig og hva som er målet.

For å unngå motstand fra eksisterende organisasjon, etablerer selskaper ofte en ny avdeling eller enhet som skal drive innovasjon og utvikling fremover. Da slipper de å konkurrere direkte om ressurser, for da vinner som regel de gamle.

Aksepter risiko. Bare det å være delaktig i den digitale transformasjon plager mange ledere. Spesielt de risikoaverte lider fordi all endring og innovasjon er forbundet med risiko. Du må satse på områder du ikke kan vite blir en suksess. Du må kanskje skrote IT-systemer du hadde antatt ville vare i mange år, men som er utdaterte hvis du skal lykkes med ny strategi. Det kan sitte langt inne å akseptere «sunk cost».

Innovasjon og utvikling krever djervhet. Som leder må du initiere og forsvare endringer, beskytte de som har de nye ideene og være villig til å ta risiko på flere områder. Lederen er kapteinen på den digitale reisen. God tur!

Publisert:

Her kan du lese mer om