Mener nettbanktrøbbel kan unngås: – En upopulær investering å ta

Skal bankene unngå nedetid, må det prioriteres økonomisk, mener IKT-Norge og førsteamanuensis ved BI. 

BANKENES DIGITALISERING: Komplekse systemer for digitale banktjenester vil aldri være helt sikret mot nedetid, mener eksperter. Men bankene kan forebygge mye av nedetiden ved å øke investeringen i systemene.

Illustrasjonsfoto: Aleksander Andersen NTB scanpix
  • Ida Bing
Publisert:

Denne uken skjedde det igjen: Nettbank, mobilbank og kortterminaler fungerte ikke for en stor andel norske bankkunder.

Feilen lå denne gang i nettverket til systemleverandøren Evry. Det rammet både norske og svenske banker.

Evry-konsernet er Norges største IT-selskap og leverer sentrale systemer innen sikkerhet, kort og betalinger. En feil her kan ha store konsekvenser, som bankkunder både i Norge og Sverige fikk erfare noen timer torsdag ettermiddag.

Førsteamanuensis Espen Andersen ved BI sier det er økonomiske årsaker til at Evry er valgt som nettverksleverandør for mange av bankene. Det gjør også at flere rammes når det først oppstår feil her.

– Alternativet er å ha mange små nettverksleverandører. En årsak til at dette ikke gjøres er en generell mangel på mennesker som har kunnskap om dette. Det blir mer økonomisk å samle det under ett selskap som leverer slike tjenester, sier Andersen til E24.

Upopulær investering

Ifølge Andersen ville det vært en stor økonomisk belastning for bankene hvis hver og en av dem skulle hatt sine egne tjenester av denne typen.
– Det er lurt å samle nettverkene, for man tjener jo på det. I USA for eksempel er det enkelte store banker som har sine egne fysiske nettverk. Men i Norge er vi jo små, legger han til.

ØKONOMISK SPØRSMÅL: Espen Andersen, Førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk, ved Handelshøgskolen BI.

Foto: BI

– Men hvor sårbare er vi egentlig, når så mange av tjenestene er avhengig av ett system?
– Det vil alltid være et problem med sikkerhet, særlig fordi det er en upopulær investering å ta. Det er konkurranse i bransjen, og Evry har vunnet den konkurransen fordi de hadde best pris.

Teknologien blir stadig bedre, med en sterk utvikling innen såkalte redundante systemer, som skal sikre at reserveløsninger slår inn hvis det oppstår feil i betalingssystemene. Doble nett, servere og reservesystemer, er ikke for krevende teknisk.

Mulighetene er der, men blir ikke prioritert, mener Andersen.

– Det koster fryktelig mye penger, sier han.

– Du får ikke hundre prosent oppetid. Men spørsmålet er om man skal bruke penger på noe som ikke kan bli helt sikkert.

Han peker på at systemer er avhengig av hverandre, og at det alltid vil finnes en sannsynlighet og en sjanse for å feile i noen ledd.
– Hvis man begynner å gange sannsynlighetene sammen i alle ledd, for deretter å gange opp prosentene, så vil man komme til at sjansene for at det oppstår en feil i en del av stafetten, er ganske stor. Men det handler om valg. Alt koster, legger Andersen til.

Ikke villige nok

Feilen som ble sporet til Evrys nettverksinfrastruktur, bekymrer også IKT-Norge, som mener hendelsen er et klart eksempel på problemstillinger som kan oppstå når digitaliseringen av bankene skrider frem.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Foto: IKT-Norge

– Dette er et tydelig eksempel på mye av den kompleksiteten og sårbarheten som ligger i digitale systemer, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

– Når ting feiler, for det gjør det ved slike systemer, så er det et gjennomgående problem at kunder og beslutningstagere ikke er villige nok til å legge nok sikkerhet og robusthet i systemene, sier Waterhouse til E24, og påpeker at det må legges penger på bordet.

– Hva sier nedetiden til Evry oss om overgangen til et kontantløst samfunn?

– Vi er langt unna et kontantløst samfunn uansett, men dette er et eksempel på noe som må på oppgavelisten på veien dit. Vi må finne løsninger som sikrer oss mot dette, og begynne å bli enige om hva som er akseptabelt. Særlig ved eventuelle krisehåndteringer og lignende, sier Waterhouse.

Les også

Tekniske problemer for flere banker

Nedetiden i systemene til IT-leverandøren rammet både DNB, Sparebank1, Gjensidige og Skandiabanken, samt en rekke minibanker i Sverige. Selve nedetiden mener Waterhouse er et spørsmål om aksept eller ikke.

– Noe av situasjonen vi må se på er om vi mener vi kan ha en viss nedetid eller ikke. Kan man ikke akseptere en nedetid, må systemene sikres maksimalt. Kan man videre akseptere en viss nedetid, må man komme til en kompromiss på løsninger ved slike forhold, sier Waterhouse til E24.

Flere betalingstjenester har opplevd nedetid de siste ukene, og fikk tilhørende svar om at gode IT-løsninger må på plass for å sikre at uhellene ikke skjer igjen.

Felles løsninger er fornuftig

Finans Norge mener bankenes felles løsninger er den riktige retningen å ta i veien mot det digitale.
– Poenget med å ha en felles infrastruktur i betalingsformidlingen er fornuftig, sier Jan Digranes i Finans Norge til E24.

TROR PÅ FELLES LØSNINGER: Direktør Jan Digranes i Finans Norge.

Foto: Finans Norge

Han peker på fleksibilitet og interoperabilitet som viktige elementer i et felles system, der kunder kan overføre penger til hverandre uavhengig av hvilken bank de tilhører.

– Mye av betalingsinfrastrukturen i Norge er felles, som for eksempel Bank Axept, som er basert på et regelverk besluttet i Finans Norge og dets forløpere, sier Digranes.
Samtidig understreker han at et felles system gjør det desto viktigere med gode backup- og reserveløsninger.
– Men er det en upopulær investering å ta?
– Det er klart at dette er en avveining bankene må ta. Bankene er fullstendig klare over at hvis systemene ikke er robuste nok, så kan dette få uheldige konsekvenser for kundene. Men totalt sett så fungerer systemene så godt som alltid.

Les også

Nettbankkaos sår tvil om det kontantløse samfunn: – Vi er ikke klare

I praksis kontantfritt

Bankene tar beslutninger om de ulike betalingstjenestene de vil tilby sine kunder – en beslutning tatt mellom bankene og ulike aktører som tilbyr systemtjenestene.

– IKT-Norge har rett i at det må brukes penger for å investere i backup og reserveløsninger. Myndighetene har jo stilt klare krav til dette, og bankene tar det på stort alvor, sier Digranes.
– Men er vi da på vei mot et kontantløst samfunn, når det fortsatt gjenstår mye investering for å sikre systemene?
– I praksis er vi på vei mot et kontantløst samfunn, så å si alle betalingsinstrumenter er elektroniske. Samtidig må bankene sørge for at de som av ulike grunner ikke vil bruke de elektroniske løsningene, må ha et tilbud, og reserveløsningene må også fungere.

– Det koster penger, men det er bankene villige til å bruke, slik at kundene skal ha høy tillit til systemene, legger Digranes til.

Evry har beklaget torsdagens nettverksfeil. Selskapet sier de ikke ønsker å kommentere denne saken, og oppgir som årsak til E24 at de har «ingen kommentarer til en diskusjon rundt digitalisering».

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Digitalisering
  2. Bank
  3. Teknologi
  4. IKT Norge

Flere artikler

  1. – Gir grunn til bekymring

  2. Finanstilsynet om Vipps-krøll: – Må forvente kontinuerlig tilgang

  3. Finanstilsynet om nytt DNB-trøbbel: – Dagens hendelse vil følges opp

  4. – Bekymringsfullt at det oppstår svikt

  5. Kortbetaling øker fortsatt – sedler og mynter taper terreng