Dyrt å glemme selvangivelsen

Når fristen for å levere selvangivelsen gikk ut søndag kveld. De som ikke fikk levert risikerer tøff behandling av skattemyndighetene.

Publisert:

Bommer man på fristen med noen dager inn i mai måned, er reaksjonen en forsinkelsesavgift på en promille av formuen og to promille av inntekten.

Venter du til juni, stiger avgiften til en promille av formuen og en prosent av inntekten.

Venter du helt til etter at skatteoppgjøret legges frem i oktober, risikerer du den store smellen.

Skjønnsligning

Da setter ligningskontoret opp din selvangivelse og fastsetter skatten på bakgrunn av de informasjonene de har. I tillegg må du ut med en tilleggsskatt på 30 prosent. Og siden du ikke har levert selvangivelsen, har du ingen muligheter til å klage.

Det vil for en person som ellers skulle ha betalt 100 000 kroner i skatt, må ut med 30 000 kroner i tillegg.

Tall fra skatteoppgjøret i fjor, viser at 29 000 nordmenn leverte selvangivelsen så sent at de ble ilagt forsinkelsesgebyr. Samlet måtte sinkene ut med 52,3 millioner kroner, eller i gjennomsnitt 1 803 kroner, i forsinkelsesgebyr.

I tillegg var det 25 000 personer som ble ilagt tilleggsskatt. I denne gruppen er det både personer som har oppgitt uriktige opplysninger og personer som ikke har levert selsvangivelsen sin i det hele tatt.

Disse 25 000 personene måtte samlet ut med saftige 207 000 kroner i gjennomsnittlig tilleggsskatt. I grove tilfeller kan tilleggsskatten være høyere enn 30 prosent.

Skjemaskrekk

I gruppen som ikke leverer selvangivelser er det mange ressurssvake som har problemer med kompliserte skjemaer og dokumenter.

- Det er en utfordring med de som har skjemaskrekk. Alle som føler at de har det må søke hjelp. Det er blant annet for å nå disse ligningskontorene er ute. Det kan være at terskelen for å ta kontakt blir lavere når vi er ute av kontorene, sier Halvorsen.

- Får folk med problemer hjelp av dere?

- Det skal de få.

Halvorsen understreker at det er skatteyterens plikt at ligningskontoret får riktige opplysninger.

- Det er du som har ansvar for at opplysningene er riktige. Det er din inntekt, din gjeld og din formue, så det er du som vet hva som er riktig, sier Halvorsen.

Publisert: