EU-domstolen: Datalagringsdirektivet er ugyldig

EU-domstolen erklærer datalagringsdirektivet for ugyldig og sier det innebærer svært omfattende inngrep i privatlivet.

UGYLDIG: En gjeng fra Anonymous demonstrerte i fjor ulovlig i Karl Johans gate i Oslo mot datalagringsdirektivet. De ble stoppet av politiet og Guy Fawkes maskene ble beslaglagt.
Publisert:

- Direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, mener domstolen og viser til at dette inngrepet ikke er begrenset til det «strengt nødvendige».

Det er nå opp til de enkelte landene om de vil beholde sin nasjonale lovgiving på området, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Omstridt

Reglene skapte mye debatt i Europa før det kom på plass i EU i 2006 i kjølvannet av terrorangrep i både London og Madrid. Det har vært svært omstridt også i Norge, der det ikke er innført ennå til tross for vedtak i Stortinget.

Regelverket ble laget for å harmonisere EØS-landenes lagring av opplysninger til bruk i kampen mot organisert kriminalitet og terrorisme. Telekombransjen ble pålagt å registrere og lagre data fra telefonsamtaler, meldinger og internettrafikk i ett år.

En av EU-domstolens generaladvokater har tidligere slått fast at direktivet bryter med borgernes grunnleggende rettigheter.

Klaget inn

Direktivet er opprinnelig klaget inn for retten i Irland og Østerrike, og saken ble vist videre til EU-domstolen for avgjørelse.

Domstolen i Luxembourg viser i sin konklusjon til at opplysningene som omfattes av reglene, kan gi nøyaktig informasjon om europeiske borgeres liv og levnet og griper inn i retten til respekt for privatlivet.

– Disse dataene kan samlet gi svært presise opplysninger om privatlivet for de personene som det er lagret data for, som hverdagsvaner, faste eller midlertidige oppholdssteder, utøvende aktiviteter, sosiale relasjoner og de sosiale miljøene de ferdes i, konkluderer domstolen.

ke, og saken er vist videre til EU-domstolen for avgjørelse.

Les også:

Ingen personvern-lovnader fra EU-toppHalvparten gir blaffen i overvåkning på nettRegjeringen forsvarer datalagringStaten skal betale 24 millioner for nytt datasystem som allerede finnes

Publisert: