Mecom flytter til hovedlisten på London-børsen

David Montgomery flytter det gjeldstyngede mediekonsernet inn på hovedlisten på London-børsen. Mecom er milevis unna å klare sine avkastningskrav.

Publisert:

Konsernet som eier Edda Media la i dag frem sitt årsresultat for 2007. Tallene viser at Montgomerys agressive effektivisering bærer frukter på bunnlinjen. Mens omsetningen nesten står på stedet vil så er driftsresultatet bedret med hele 22 prosent.

Les også: Rekordår for Edda Media

Mecom har lovet sine aksjonærer en brutto driftsmargin på mellom 18 og 20 prosent. Dit er det langt igjen. I fjor nådde konsernet en driftsmargin på 12,1 prosent. Det er en beskjeden oppgang fra 2006.

Aksjonærene fikk likevel noe å applaudere i dag. I forbindelse med resultatpresentasjonen offentliggjorde Mecom at selskapet søker om notering på hovedlisten på London-børsen. I dag omsettes aksjen på den såkalte AIM-listen for små og mellomstore bedrifter.

Les også: Hegnar lukter på Edda Media

I en børsmelding skriver Mecom at overgangen til hovedlisten trolig skjer rundt 14. april. Meldingen ble godt mottatt i aksjemarkedet, som har sendt kursen opp rundt en prosent. Mecom har vært blant de store slaktofrene de siste månedene. Siden nyttår er aksjeverdien i mediekonsernet halvert.

Mye av årsaken til skepsisen til Mecom er konsernets høye gjeldsgrad. Medieselskapet har finansiert sine mange oppkjøp gjennom dyre lån og i dag sitter selskapet med 5.4 milliarder kroner i gjeld. Det betyr at Mecom har pådratt seg over to milliarder kroner mer i lån i løpet av 2007.

Den kraftige gjeldsbyrden er mye av årsaken til at Mecoms årsresultat endte med et underskudd på 412 millioner kroner før skatt i fjor.

Flere nyheter om medier, reklame og markedsføring

Publisert: