Kampen om norske mobilkunder tiltar: TeliaSonera lover fullt investeringstrøkk i 2016

Med en kamplysten erkerival på Fornebu og en helt ny aktør i mobilmarkedet, pøste NetCom-eier TeliaSonera på i markedsføringsbudsjettene på tampen av fjoråret. Selskapet lover å fortsette storinvesteringene i det norske mobilnettet i år også.

SATTE FARTSREKORD: Administrerende direktør Abraham Foss og resten av ledelsen i TeliaSonera Norge satte i desember verdensrekord i et offentlig 4G-nett da de viste frem det som kalles 4,5G. Selv om ikke kundene får oppleve 1 gigabit (1.000 megabit) i mobilnettet ennå, lover selskapet å være på hugget også i 2016.

Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Fredag slapp Sveriges telekjempe TeliaSonera sine resultater for 2015, knappe to uker før Telenor kommer med sine.

Konsernet som har stått midt oppe i en korrupsjonsskandale i Usbekistan, har etter byttet av konsernsjef valgt å selge seg helt ut av Eurasia-regionen, for heller å satse mer på kjernemarkedene i Europa.

DNB Markets påpekte i en oppdatering at konsernresultatene var gode, men at resultatene for Norge var svakere enn ventet, blant annet på grunn av en svakere margin.

I Norge økte omsetningen fra 6,9 til 9,2 milliarder svenske kroner i fjor, og justert for oppkjøp var den organiske omsetningsveksten 4,9 prosent i 2015.

TeliaSoneras overordnede mål for 2016 er å holde en stabil driftsmargin (EBITDA), etter at den for konsernet samlet sett økte fra 27,6 til 28,9 prosent i 2015, justert for engangseffekter. I Norge falt marginen fra 31 prosent i 2014 til 30,1 prosent i fjor.

Den norske virksomheten bidrar dermed positivt til konsernets totalmargin, men i Nydalen klarte man ikke å levere en like god margin på slutten av året som i tredje kvartal. Fra juli til september var marginen nemlig oppe i 36 prosent, før den falt til 29,6 prosent i perioden fra oktober til desember. Da året var slutt hadde driftsresultatet økt fra 2,1 til 2,8 milliarder svenske kroner for avskrivninger, sammenlignet med 2014.

Det som likevel ikke er til å stikke under stol er at selskapet mistet en del kunder i forbindelse med oppkjøpet av Tele2. E24 skrev i januar i fjor hvordan kunder raste på nett fordi de mente de fikk dårligere dekning da de ble flyttet over fra Telenors til TeliaSoneras nett.

I løpet av året stabiliserte kundesituasjonen seg, og TeliaSonera satte i gang en kraftig nettverksutbygging, blant annet i Nord-Norge, for å bedre tilbudet. TeliaSoneras utbyggingstempo på 4G var så intenst at erkerivalen på Fornebu kom på banen. Telenor kom nemlig med en lovnad om at de skal utstyre hver eneste basestasjon de har her i landet med 4G innen 2018.

De offisielle tallene fra norske tilsynsmyndigheter er ikke klare for andre halvdel av 2015, men tallene for første halvdel viser at TeliaSonera økte markedsandelen innen mobilt bredbånd noe, mens andelen i mobilmarkedet var noe ned ved utgangen av første halvår.

Slik satser de i 2016

Med investeringer i milliardklassen i mobilnettet i fjor begynte TeliaSonera i fjor å skryte av at de har Norges beste 4G-nett, noe Telenor riktignok bestrider.

Siden april 2014 har 3.329 basestasjoner blitt oppgradert med ny 3G- og 4G-teknologi, og det er nå bare fire kommuner som ikke har 4G-dekning fra selskapet. Siden starten av 2014 har man gått fra å dekke 48 prosent av befolkningen med 4G til å dekke 96 prosent i dag.

TeliaSonera-sjefen i Norge sier de skal investere tilsvarende beløp i 2016 som de gjorde i fjor, noe som betyr nok et år med investeringer i milliardklassen.

– Vi satser ufortrødent videre med like stor kraft i 2016 som i 2015. Det dreier seg om å bygge ny dekning, fokusere på områdene der folk ferdes, tette dekningshull, sette opp nye basestasjoner, gjøre kundespesifikk utbygging og løfte kvaliteten, sier administrerende direktør Abraham Foss i TeliaSonera Norge til E24.

Les også: Slik vil Telenor endre måten du ringer på

Det skal settes opp mange hundre nye basestasjoner over hele Norge i 2016, og man skal oppgradere basestasjoner til 4G+ i stor skala.

Konkurransen om å bygge ut det beste 4G-nettet mellom TeliaSonera og Telenor er med dette sterkere enn på mange år, og de to kjempene utfordres samtidig av at Ice bygger ut sitt nett. Resultatet er at kampen om å tekkes surfegalde nordmenn er mer intens enn på lenge.

I tillegg til selve nettet blir den andre store satsingen kundeopplevelsen. Ifølge Foss dreier det seg spesifikt om hvordan de analyserer kundene, enten de er i ferd med å bli det, akkurat har kommet inn eller har vært kunde en stund.

Spesifikt handler det om å systematisere analysene av kundene og deretter klare å justere pakker, tilbud og kundekontakten på en langt mer effektiv måte.

– Vi er gode på mange områder i dag, og har mange gode kundemålinger å vise til, men gjennomgående i vårt system er det forbedringspunkter, sier Foss.

– Vi må hele tiden vite hvor det er gap mellom hva vi leverer og hva kundene forventer. Det hjelper ikke ha gode tjenester hvis vi ikke forstår hva kundene faktisk ønsker, sier Foss og understreker at dette er et langsiktig arbeid der det ikke finnes noen «quick fix».

Kjørte på med annonsering

TeliaSonera skriver at de ved utgangen av 2015 hadde 163.000 færre mobilabonnenter i Norge, men dette forklares med at man har endret definisjoner internt og ryddet opp i gamle simkort, og at det derfor ikke er snakk om noen økonomisk effekt.

– Vi har opprettholdt en bra og stabil utvikling på kundefronten. Det har vi klart i et markedsbildet der Ice har lansert seg som mobiloperatør, noe som sammen med Telenors innsats har gitt mer aggressivitet i markedet, sier Abraham Foss.

I fjerde kvartal ble marginene påvirket av at pengebruken på reklame økte.

– Det er nok riktig for fjerde kvartal, sier Foss og forklarer at man var i en venteposisjon mens man ventet på myndighetenes godkjenning av Tele2-oppkjøpet, som kom i februar:

– Det påvirket de andre aktørenes investeringsvilje i markedsføring i 2014. I 2015 har vi vært opptatt av å vise muskler i markedet, sier han med referanse den økte markedsføringen og kampanjene.

For å få godkjent fusjonen måtte de la utfordreren Ice overta bedriftskundene i Network Norway, i i fjor sommer lanserte Ice mobilabonnenent, i tillegg til I fjor sommer var Ice klare med lanseringen av seg selv som en fullverdig mobilaktør. Selskapet har tidligere kun levert mobilt bredbånd i et eget CDMA-nett, men startet i fjor utbyggingen av sitt eget 4G-nett, som vil sørge for at vi får tre landsdekkende 4G-nett her i landet.

Har snart hentet inn «fusjonsmilliarden»

Da Tele2 Norge ble kjøpt opp var synergier (besparelser) én av de viktige argumentene som ble bruk. TeliaSoneras konsernsjef, Johan Dennelind, uttalte fredag at man i Norge på god vei til å nå målet om synergier (effektivisering) på en milliard kroner i kjølvannet av oppkjøpet av Tele2 Norge. Fusjonen ble godkjent i februar i fjor.

– I 2015 leverte vi synergier for 750 millioner gjennom systematisk og jevnt og trutt arbeid gjennom året. Noe av dette er engangseffekter, mens mye er permanente effekter, sier Foss.

Han peker på at en viktig del av effektiviseringen har kommet gjennom å slå sammen nettverkene til Tele2 og TeliaSonera. Han sier at de resterende 250 millionene man skal realisere i år består av flere mindre komponenter.

– Vi har hatt en stabil marginutvikling i år. Det har vi klart mens vi har tatt inn Tele2, som hadde lavere marginer enn vi hadde, og det betyr at vi har tatt ut mye synergier (for at marginen er holdt oppe, journ.anm.), sier Foss.

TeliaSonera viser også til at eksterne inntekter er lavere enn før, og viser til det nye regelverket for termineringspriser som ble gjeldende fra 1. juli i fjor. Dette er prisene selskapene har lov til å ta betalt når kunder ringer på tvers av mobilnettene.

Nå har myndighetene sagt at disse skal være like, slik at de små ikke kan ta mer betalt enn de store. Dette kommer på toppen av at myndighetene over mange år har senket taket for termineringsprisene.

Usikkert når svenskenes bil-app kommer til Norge

I tillegg til å jobbe internt med utbygging av nett og kundeopplevelsen, vil det også skje ting rent teknologisk i Telia-systemet i tiden fremover.

TeliaSonera var først i verden når de åpnet det første offentlige 4G-nettet. Det skjedde nettopp i Norge i desember 2009. Seks år senere var man også først med å vise 4,5G i et offentlig nett.

Les om testen som foregikk i Oslo: Her tester de verdens raskeste 4G-nett

Nylig annonserte TeliaSonera at de i samarbeid med nettverksleverandøren Ericsson vil åpne et 5G-nett i Stockholm og Tallinn allerede i 2018.

– Vil Norge bli en del av den lanseringen?

– Vi har vist at vi alltid ligger foran på teknologisk innovasjon. Det er lenge til 2018, så vi får vente og se, men kundene skal vite at vi skal ligge i forkant, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde.

Telia Sense-tjenesten kan for eksempel varsle deg hvis bilbatteriet lar lite strøm, og du kan se hvor bilen din er på kartet. Det er usikkert om tjenesten vil komme til Norge i 2016.

Skjermdump: TeliaSonera

Noe som ligger langt nærmere i tid enn 5G er Telia Sense, som skal lanseres i Sverige i løpet av året. Dette er en ny tjeneste der du får en liten boks av TeliaSonera som kobles til bilen din og som kommuniserer med en app på smarttelefonen din.

Denne boksen snakker med systemene i bilen din, og på den måten kan du sjekke om bilen er låst, få beskjed hvor bilen er og hvis den flytter på seg, fyre i gang varmeapparatet eller få oversikt over kjøremønsteret ditt. I tillegg kan den lille boksen lage et Wifi-nett i bilen, som kan brukes av dem som er på bilturen.

For mobiloperatørene kan slike M2M-tjenester (Maskin-til-maskin-tjenester) være en viktig inntektskilde i fremtiden, etter hvert som vi kobler stadig flere deler av hjemmene og livet vårt på nett. Operatørene ønsker imidlertid å levere mer enn bare tilkoblingen (simkortet) for å kunne sikre seg en større del av inntektene.

Abraham Foss er foreløpig ordknapp om tjenesten også vil komme hit til landet:

– Vi kommer til å se på alle tjenester som lanseres av TeliaSonera globalt, og vi vil se nærmere på denne tjenesten og komme tilbake til det på et senere tidspunkt. Dette er jo én av fordelene med å jobbe i et stort internasjonalt konsern, hvor man kan se tjenesteutviklingen i sammenheng på en større skala.

Her kan du lese mer om

  1. Telia Norge
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. – Prisene vil ikke øke

  2. Etter 22 år er det slutt: Nå skal Netcom bli til Telia

  3. Telia Norge-sjefen går av

  4. Annonsørinnhold

  5. Her setter de verdensrekord i mobilfart

  6. Telia-sjefen tror raskt mobilnett vil bety mindre