Med bompenger for elbiler fjernes et av de mest effektive incentivene

Elbilistene må bidra, mener doktorgradsstipendiat. Vent til andelen av bilparken er høyere, sier Elbilforeningen. 

INCENTIV: Det er fortsatt så mange ulemper ved å ha elbil at man må beholde de incentivene som finnes, mener Elbilforeningen.

Foto: Roger Neumann VG
 • Tyra Kristiansen Stave
Publisert: Publisert:

Til nå har elbilister fått fritak fra betaling ved bomringene, men fra neste år må utslippsfrie biler belage seg på å betale flere steder i landet.

Dermed reduseres det som blir pekt på som et av de viktigste tiltakene for å få flere til å kjøre elektrisk.

Tidligere denne måneden ble det kjent at elbilandelen gjennom bomringen i Bergen har bikket grensen 20 prosent, hvilket utløser bompenger også for elbilistene.

Charlotte Bjørnhaug Evensen er doktorgradsstipendiat ved Norges handelshøyskole. Hun har forsket på de viktigste grunnene til at bilister velger elektrisk når de skal ha ny bil.

– Bompenger er noe av det som har størst effekt på folks valg av bil og flytter etterspørselen fra fossilbiler til elbiler, sier Evensen til E24.

– Mange kjøper elbil som bil nummer to, men vi fant at bompengefordelen fører til at mange også velger å bytte ut fossilbilen sin.

Elbilforeningen forteller at også deres undersøkelser understøtter påstanden om at fritak fra bompenger er en viktig del i valget om bilkjøp

Doktorgradsstipendiat ved NHH Charlotte Bjørnhaug Evensen mener man bør innføre bompenger for elbiler for å regulere trafikken og finansiere vei.

Foto: NHH

– Når vi spør befolkningen hva som er den viktigste årsaken til at de tenker å kjøpe elbil svarer 40 prosent at det er fritak for bompenger, sier generalsekretær i medlemsforeningen, Christina Bu til E24.

Les også: (+) Slik skal tre millioner elbilbatterier få nytt liv

Bør betale

Evensen mener likevel at elbilister bør bidra ved å betale bompenger, og at det er rimelig at disse bidrar til å finansiere vei og kollektivsatsing.

– Hvis målet er å regulere trafikk, og finansiere vei og kollektivtilbudet, må man inkludere elbiler i bompengene når det blir flere elbiler på veiene, sier Evensen.

Når bompenger brukes til å begrense trafikken, spesielt i rushtiden, må man også inkludere elbilene i reguleringen, mener stipendiaten.

– Det er nærliggende å tro at økte bompriser kan føre til mindre bilisme generelt. Det er positivt for miljøet.

Bu i Elbilforeningen synes likevel elbilandelen i bilparken er for lav til at man nå kan fjerne et såpass viktig incentiv.

– Vi har ikke en stor elbilpark. Den er på seks prosent, og det er veldig lite. Vi håper at den vokser raskere, men det er et godt stykke igjen. Vi skal overbevise mange flere før vi er i mål, sier Bu.

Hun mener markedsandelen må bli høyere raskere, og at flere av dem som i dag kjører fossile biler må over på elektrisk.

– Dette handler ikke først og fremst om hva dagens elbilister skal betale eller ikke. Det handler om at vi skal overbevise veldig mange flere om å velge elbil, sier Bu.

Les også

Elbil har bidratt til avgiftstap på 25 milliarder kroner til staten

– Knytt bompengene til andelen elbiler på veien

Bu mener man først kan innføre bompenger for elbiler når andelen er betydelig høyere enn dagens nivå, og at man må knytte innføringen av bompenger for elbiler til andelen som passerer bomringen, altså slik de har praktisert i Bergen.

– Ved 25 prosent andel elbiler bør man ta 25 prosent av det fossilbiler betaler i bompenger og øke gradvis opp til 50 prosent, sier Bu.

I Bergen må elbilistene nå ut med 10 kroner i bompenger, og det dobbelte i rushtiden, mens det for bensin- og dieselbiler koster henholdsvis 51 og 56 kroner i rushtiden fra 1. januar.

Elbiler ikke skal betale mer enn halvparten av det fossilbiler betaler ved bomringene, en terskel som er fastsatt nasjonalt. Innenfor rammene er det opp til kommunene å bestemme prisen, eller om de vil fortsette å la elbilistene kjøre gratis.

Les også: Ny rapport: Nordmenn eier elbil, men leaser hybrid

Christina Bu i Elbilforeningen mener andelen elbiler på veiene ennå er for lav til at man bør innføre bompenger.

Foto: Mariam Butt NTB scanpix

Ingen negativ effekt på salget

Tross færre fordeler tror hverken Bu eller Evensen at salget kommer til å bremses kraftig de neste årene.

– Folk har visst at det skal komme bompenger lenge og elbilsalget har likevel nådd nye rekorder i høst. Det er ikke noe som tyder på at bompenger har hatt negativ effekt så langt, sier Evensen.

I september ble det satt Norges- og verdensrekord i salg av utslippsfrie biler i Norge. Da var elbilandelen på 45,3 prosent av nybilsalget.

– Jeg tror ikke salget av elbil blir lavere de neste årene. Det kommer mange nye elbiler på markedet neste år og mange står på venteliste for å kjøpe elbil. Bilene blir også bedre, sier Bu.

Hun påpeker likevel at andelen solgte elbiler må øke for å nå regjeringens mål om at alle biler solgt i 2025 skal være utslippsfrie.

Til og med november i år står nullutslippsbiler for 30,26 prosent av det totale nybilsalget, dette inkluderer hydrogenbiler, men er i all hovedsak elbiler. For å nå målet om 100 prosent i 2025 må politikerne bruke de virkemidlene man har og man bevare de tiltakene som finnes mener Bu.

– Det krever fortsatt ganske mye av forbrukerne å ha elbil. Det er mangel på ladestasjoner, dårligere rekkevidde om vinteren og mange biler mangler for eksempel tilhengerfeste, sier Bu.

Kan bli billigere

Selv om det nå innføres bompenger, mener Evensen at de relative kostnadene ved å velge elbil er lave.

– De nasjonale kjøpsincentivene, som fritaket fra merverdiavgift, gjør også at det holder seg relativt mer fordelaktig å kjøpe elbil, sier Evensen.

– Bompenger er et av de mest effektive lokale incentivene. Men det at folk velger elbil er også en effekt av de nasjonale kjøpsincentivene og tilgang på kollektivtransport, sier hun.

Flere elbiler på markedet og et bedre tilbud gjør også at prisen på elbiler kan falle de neste årene, ifølge Evensen.

Les også

Frp vil fjerne momsfritak for elbiler

Hun trekker også fram at innføringen av et nytt system for å måle utslipp, WLTP, kan gjøre at man kan måle mer realistisk utslipp fra fossilbiler, noe som kan gjøre elbiler relativt sett rimeligere.

– Mye tyder på at det vil gi høyere avgifter og dyrere fossilbiler, sier Evensen.

Bu trekker derimot fram at de siste årene ikke har vist denne tendensen.

– Det er blitt langt lavere engangsavgift ved kjøp av fossilbil de siste ti årene. Det har også blitt billigere å kjøpe bil generelt, sier Bu.

– Da har ikke den relative fordelen ved å kjøpe elbil blitt så mye bedre de siste årene.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Elbil
 2. Bil

Flere artikler

 1. Elbilsalget faller: – Må ses i sammenheng med bompenger

 2. Kraftig hopp i bomavgiftene for elbiler i Oslo

 3. Betalt innhold

  Går i krigen for elbilen

 4. Annonsørinnhold

 5. Historisk elbilsalg i mars

 6. Ny undersøkelse: Flere vil bytte til elbil