Norge og Thailand må levere for å nå Telenors «konservative» mål

FORNEBU (E24): Telenor har lavere vekstmål for 2014 enn de la opp til i 2013. Toppledelsen gjorde det tindrende klart at det norske og thailandske markedet må levere hvis årets mål skal nås.

- TOPPLINJEN MÅ FORBEDRES: Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas presenterte onsdag Telenors kvartalstall. Han konstaterte at virksomhetene i Norge og Thailand må levere hvis Telenor skal nå målene sine for 2014.
Publisert:

Telenor-konsernet presenterte onsdag tallene for fjerde kvartal og 2013 samlet sett. Samtidig presenterte de de økonomiske målene for 2014.

I 2014 er målet for omsetningsvekst satt til lavt på ett-tallet, mens driftsmarginsmålet står fast på rundt 34,5 prosent som i fjor.

Sammenlignet med starten av 2013 har Telenor nedjustert målene sine for omsetningsvekst fra 3-5 prosent til 1-2 prosent, korrigert for valuta og oppkjøp (organisk).

Fasit endte på 0,9 prosent i 2013, noe finansdirektør Richard Aa mener er det samme som bestått.

Les også

Telenor omsatte for 2,5 milliarder mer enn ventet

For å nå målene for 2014 var både finansdirektøren og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas klare på at virksomhetene i Norge og Thailand må levere i år.

- Vi trenger å se en sterkere trend og underliggende utvikling i Norge, sa Richard Aa og viste også til at tallene fra Thailand må opp for å møte målet for omsetningsvekst.

Det er ikke første gangen utviklingen i Telenors hjemmemarked trekkes frem. Også ved forrige kvartalspresentasjon i slutten av oktober ble det ytret bekymringer om Norge.

- Skaper litt usikkerhet

- Jeg synes guidingen egentlig virker konservativ.

Det sier analytiker Espen Torgersen i Carnegie til E24 etter at Telenor-ledelsen var ferdige med sine presentasjoner onsdag formiddag.

- Det man har snakket om i Thailand er at EBITDA (driftsoverskuddet før avskrivninger, journ. anm.) skal gå fra rundt 30 til 40 prosent, og så har de løftet guidingen for inneværende år. Det virker konservativt i forhold til det de har sagt tidligere, sier Torgersen i Carnegie og legger til:

- Spørsmålet er om det er konservativt eller om de har sett ting markedet ikke har sett ennå. Det skaper litt usikkerhet.

Omsetningen i dtac, Telenors thailandske virksomhet, steg fra 4,49 til 4,7 milliarder kroner i fjerde kvartal, målt mot 2012. Samtidig falt inntjeningen per kunde med hele 12 prosent i lokal valuta.

Den underliggende driftsmarginen i Thailand steg med ett prosentpoeng til 28 prosent.

Det er omtrent det samme som i Sverige, men lavt sammenlignet med andre Telenor-markeder. I Malaysia (DiGi) var marginen 46,2 prosent i fjerde kvartal, 51,2 prosent i Bangladesh (Grameenphone), 35,1 prosent i Pakistan og 84 prosent i India.

I Thailand har kapitalkostnadene økt på grunn av overgangen til det nye 3G-nettet på 2.1 gigahertz-frekvensen. Dette vil fortsette i 2014.

Tror Norge vil snu

Den andre delen av Telenor-konsernet som nå må levere er altså hjemmemarkedet Norge. Virksomheten generer en snau tredjedel av driftsoverskuddet i Telenor, men både omsetningen og driftsresultatet falt i fjerde kvartal (se faktaboks).

Utviklingen er likevel noe bedre enn i tredje kvartal, da konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gjorde et stort poeng av at resultatene var for dårlige.

- Er det realistisk at dere klarer å snu Norge i år for å nå målene?

- Jeg tror det er ganske realistisk fordi kvaliteten på den salgsmiksen (av abonnement, journ. anm.) vi har nå underbygger fremtidens inntektsgenerering bedre, sammenlignet med det vi så i første halvår 2013, sier Baksaas til E24.

Blant annet viser han til at flere norske kunder nå kjøper større datapakker, noe som er viktig for lønnsomheten.

Konsernsjefen peker også på at tiden med kutt i termineringsprisene er et tilbakelagt stadium. Inntektene fra terminering (det mobiloperatørene betaler hverandre når man ringer på kryss av nettverkene) falt nemlig etter at myndighetene senket takstene.

- Det skal vi jo ikke sammenligne oss i år, så det er en del parametere som ser bedre ut i år, sier Baksaas.

Tror på OL-effekt

Berit Svendsen, som er sjef for Telenor Norge, mener de nå har snudd skuten og er på god vei mot en langt mer positiv utvikling i massemarkedet.

- Vi har tatt 40.000 kunder i 2013. Tele2 har tatt 20.000 og Netcom har tapt 30.000. Så det er vi som har tatt markedet i 2013, sier Svendsen til E24.

I tillegg viser hun til at 60.000 kunder har byttet fra pre- til post-paid (kontantkort til abonnement), og at stadig flere kunder flytter seg oppover i abonnementsmenyen, mot abonnementene med mer data.

- Det er vi veldig glade for. Dette lykkes vi med og vi ser gode trender i massemarkedet.

- I fjor høst sa dere at dere slet med å tjene på trendene. Kom denne trenden mot de større dataabonnementene mot slutten av året?

- I tredje kvartal var jo ingen fornøyde med utviklingen og da gjorde vi bare sånn, sier Svendsen og illustrerer med å brette opp skjorteermene.

- Vi tok grep på inntektssiden i fjerde kvartal. Før det var vi flinke til å få kundene, men nå har vi gjennomgått inntektene. Nå begynner vi å se at dette fungerer.

Blant oppsidene for Telenor akkurat nå er OL, som generer mye trafikk. Telenor-sjefen i Norge tror nordmenns OL-titting på mobil og nettbrett kan gi en OL-effekt på databruken fremover.

- Ja, det gjør vi. Vi ser nå at 60 prosent av trafikken i mobilnettet er streaming, sier Berit Svendsen.

- Folk får jo nye vaner av dette, skyter finansdirektør Gyrid Ingerø inn.

Som et ledd i å skille Telenors tilbud fra konkurrentene har selskapet akkurat lansert en ny skytjeneste for privatmarkedet, kalt Min Sky.

Der kan privatkundene blant annet automatisk laste opp bilder og andre filer fra telefonen.

- Endelig en sterk differentiator, sier finansdirektør Gyrid Ingerø begeistret.

- Plutselig fikk vi over 10.000 kunder på den tjenesten, og det er gledelig, sier Svendsen.

Setter 4G-ambisjonene først

Det som preger utgiftssiden i Telenor Norge for tiden er fokuset på fiberutbygging og utrullingen av høyhastighetsnettet 4G. Det bidro til at kapital- og investeringsutgiftene til Telenor Norge økte fra 1,26 til 1,62 milliarder i fjerde kvartal mot året før.

- Vil investeringsnivået holde seg slik vi så i fjerde kvartal?

- Vi har satt klare ambisjoner for 4G og fiber. Vi snur heller om og setter ambisjoner og så kommer capex (kapital- og investeringsutgiftene, journ. anm.), sier Svendsen.

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge

- Det er ganske tydelige signaler fra toppen om at vi må ordne topplinjen, og det gjør vi jo. Det er vår jobb å gjøre, legger hun til.

Telenor passerte for ikke lenge en dekningsgrad på 50 prosent på 4G-nettet sitt, tilsvarende 100 kommuner. Innen utgangen av 2015 skal ni av ti kunne surfe på 4G.

- I frekvensauksjonen før jul fikk dere like mange frekvenser som Netcom, men dere slapp kravene de fikk gjennom «dekningsblokken». Gjør det det lettere å få en bedre og mer lønnsom 4G-utbygging?

- Ja. Vi kan nå gå å oppfylle kundenes krav og ikke myndighetenes. Så vi kan bygge ut der kundene ønsker det.

Telenor og Netcom har begge mottatt frekvensene fra myndighetene, men må først bli enige om noen tekniske detaljer for å unngå forstyrrelser.

Begge selskapene har sagt at de skal ta i bruk de nye frekvensene i starten av 2014, noe som vil bedre mobildatadekningen her i landet betydelig.

Telenor Norge-sjefen ville imidlertid ikke røpe noen konkret lanseringsdato onsdag.

- Med en gang vi har samarbeidet klart lanserer vi. Vi er klare, sier Berit Svendsen.

Les også:

Børsskrell for Telenor og YaraTelenor omsatte for 2,5 milliarder mer enn ventet471.000 nye abonnenter til Telenor-datterTelenors Bangladesh-selskap økte inntekteneMå stille 1,2 milliarder i Myanmar-garanti

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om