Telia stoppet kundefallet i første kvartal: Men sjefen vil ikke friskmelde markedet ennå

Samtidig som Telia er i full gang med å integrere nyinnkjøpte Get klarte selskapet også å levere en forsiktig kundevekst i mobilmarkedet på starten av året. Sjefen varsler flere nylanseringer fremover.

Telia Norge-sjef Abraham Foss. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

– Jeg tror dette rent juridisk og finansielt sett ikke kunne vært gjort raskere, sier Telia Norge-sjef Abraham Foss til E24.

Han snakker om sammenslåingen av Get/TDC som Telia kjøpte i fjor. Telia slapp torsdag regnskapet for første kvartal, og etter at Telia formelt overtok selskapet i fjerde kvartal ble selskapene formelt slått sammen i første kvartal.

Internt i det sammenslåtte Telia Norge er det nå bred aktivitet på flere fronter. En ny organisasjon og ledelse er satt, samtidig som nett- og IT-avdelingene er slått sammen og man har omorganisert bedriftsmarkedet. Samtidig skal selskapet oppnå årlige besparelser på 800 millioner som følge av oppkjøpet.

– Det har gått fort, sier Foss om oppkjøps- og fusjonsprosessen.

Han forteller at selv om det foregår en rekke prosesser på kort sikt, så er de også i gang med langsiktige prosjekter. For ved å samle Telias landsdekkende mobilnett med kabel- og fibernettet til Get og alle partnere, ser Telia-ledelsen store muligheter fremover.

En av de kortsiktige grepene er at TDC-kundene flyttes over fra Telenor- til Telia-nettet, noe som skal skje i disse dager. På lengre sikt skal selskapet blant annet samkjøre interne systemer, slik at oppfølging, løsninger og kundeopplevelsen blir samkjørt uavhengig om kundene egentlig tilhørte Telia eller Get-systemet før fusjonen.

– Vi drifter nå forskjellige generasjoner av systemer og prosesser i de forskjellige enhetene i selskapet og samkjøringen av disse vil foregå de neste par årene, sier Foss og fortsetter:

– Det strategisk interessante er hvordan vi nå utvikler evnen vår til å forstå hvordan vi best kan levere tjenester på tvers av mobil- og fastnett, for eksempel at vi kan ta tak i Gets kundebase og tilby dem et rikere produkttilbud innen mobil og andre kategorier.

Les også

Telenor-selgere prøvde å kapre kunder fra konkurrenten: Hevdet Ice var «bygd av en russer» og at kundene trengte «spesialtelefon»

Vil ikke friskmelde mobilmarkedet helt ennå

Telia Norge hadde i første kvartal et fall i mobilinntekter fra 2,04 til 1,94 milliarder, mens inntektene fra fastnett økte fra 810 til 976 millioner. Den samlede omsetningen falt fra 3,45 til 3,37 milliarder.

Det justerte driftsresultatet (justert EBITDA) økte fra 1,28 til 1,42 milliarder.

Tallene fra første kvartal i år er ikke sammenlignbare med samme periode i fjor, på grunn av sammenslåingen med Get/TDC.

I første kvartal økte Telia antallet mobilkunder med 1.000 til 2,33 millioner, mens de mistet 1.000 bredbåndskunder og 2.000 TV-kunder.

Dermed var det i første kvartal en stopp i kundenedgangen som har preget Telias regnskap over en lengre periode.

Både Abraham Foss og Telia-konsernet sentralt har tidligere vært åpne på at de ikke har vært fornøyd med utviklingen i mobilmarkedet. Selv om selskapet opplevde en forsiktig oppgang i første kvartal, sier Abraham Foss at han at det fortsatt er for tidlig å «friskmelde utviklingen».

Han vil først se at utviklingen holder seg over litt tid før han er fornøyd.

– Over litt tid har vi tilpasset oss markedet og prøvd å finne den rette balansen. Vi er opptatt av markedsandelen vår, men den er knyttet til vår del av omsetningen i markedet og ikke antallet kunder spesifikt. Det er vår andel av verdien av markedet som vi styrer etter, sier Foss og forklarer at antallet kunder likevel er en viktig del av det.

Ser man på inntjening per kunde i mobilmarkedet var den lavere i første kvartal, selv om antallet kunder altså lå relativt stabilt.

Den gjennomsnittlige inntjeningen per mobilkunde endte på 247 kroner per måned. Det er ned fra 253 kroner for ett år siden (da Get ikke var en del av Telia) og ned fra 255 kroner i fjerde kvartal.

På TV- og bredbåndssiden økte inntjeningen per kunde.

Telia Norge-sjefen forklarer nedgangen i inntjening på mobil med en kombinasjon av kundemiksen (forholdet mellom antallet kunder på billige og dyrere abonnement, journ.anm.), at myndighetene kuttet prisene på bruk av spesialnumre (til kundeservice) i fjor og med konkurransesituasjonen i markedet.

– Så det er flere elementer som spiller inn. Vi vet at vi over tid leverer mer og mer til kunde per krone. Det er vår oppgave å optimalisere slik at vi kan fortsette å levere mer verdi til kundene våre samtidig som vi også må sikre at vi får vår del slik at vi kan forsvare nye investeringer, sier Foss.

Les også

Telenor avtalte Finland-oppkjøp med eierne – nå skal de ta seg en prat med ledelsen

Vil ha flere fiberkunder

At Telia og Get nå har slått seg sammen betyr også at investeringsbudsjettet Telia Norge-sjefen styrer over er større enn før, men samtidig har også behovene økt tilsvarende.

– Hvor prioriterer dere investeringene i år? Går de hovedsakelig mot å rulle ut mer fiber?

– Nå på kort sikt eksisterer det allerede ganske detaljerte planer i de respektive delene av organisasjonen. Hvordan vi skal utnytte sammenslåingen best med tanke på hvordan vi best investerer er noe vi jobber med nå, sier Foss.

Mens den ferske Telenor Norge-sjefen, Petter Børre Furberg, nylig uttalte til Inside Telecom (krever innlogging) at Telenor har som mål å koble opp minst 60.000 nye kunder på fiber i år, vil ikke Telia-sjefen kommet med noe konkret tall for sin virksomhet.

– Vi har mange interne planer, men vi går ikke ut med et tall. Vi har ambisjoner om å koble på flere på fiber, men investeringene våre handler også om å bygge kapasitet, mer mobildekning og annen funksjonalitet, sier Foss, og legger til at lanseringen av de nye Get-boksene også er en viktig investering for selskapet.

Les også

Telia tar det første steget etter oppkjøpet av Get: Legger ned TDC og smelter sammen fiber- og mobilnettene

Hinter om nye produkter

Det første resultatet av sammenslåingen har vi allerede sett gjennom at TDC er lagt ned og kundene er flyttet over til Telia Bedrift. I tillegg har de lansert en ny løsning for bedriftsmarkedet som ved hjelp av en ruter fra Cisco kombinerer 4G-mobilnettet med fast bredbånd. På den måten kan Telia tilby et internett med garantert oppetid og en boost-funksjon der det faste bredbåndet har dårlig kapasitet.

– Er det privatmarkedet som er det neste segmentet der dere vil lansere tjenester som drar nytte av at dere både eier mobil- og bredbåndsnett nå?

– Ja, men akkurat hva må vi få komme tilbake til når vi er klare for å annonsere det, sier Foss og fortsetter:

– Vi har allerede lansert det første produktet som kombinerer disse teknologiplattformene i bedriftsmarkedet. Men bare det at vi nå har kapabiliteter innen både mobil og fastnett gjør at vi har en høyere troverdighet i markedet, uten at vi nødvendigvis må pakke løsningene sammen.

Telia-konsernet har nylig sikret seg betydelige offentlige kunder som Uninett (universiteter og høyskoler) og Oslo kommune fra erkerivalen Telenor.

Publisert:

Her kan du lese mer om