IT-fiasko i vegvesenet

En hemmeligstemplet rapport gir Statens Vegvesen knusende kritikk for Au2sys, et IT-prosjekt med en budsjettramme på 285 millioner kroner.

Publisert:

"Vi anser at prosjektet ikke er under tilfredsstillende kontroll, at det ikke har et godt nok planverk, at budsjettet ikke holder mål og at forankringen i linjeorganisasjonen ikke er god nok."

Dette skriver rådgivingsselskapet Pharos i rapporten " Kvalitetssikring av Au2sys" som ble sluttført i sommer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kort sagt har det meste godt galt

- Dette er veldig beklagelig. Vi har valgt å stoppe opp og gå litt tilbake for å vurdere prosjektet på nytt. Det arbeidet holder vi på med nå, sier trafikkdirektør Ole Christian Torpp i Vegdirektoratet.

Det er hans divisjon som er ansvarlig for it-prosjektet, med en budsjettramme på 285 millioner.

- Hva mener du er årsaken til at prosjektet har feilet?

- Det er flere elementer som skal inn i evalueringen vi nå gjennomfører. Jeg kan ikke trekke noen konklusjon. Dessuten er jeg relativt ny i stillingen og for meg er det naturlig å se fremover, sier han i dagens utgave av Computerworld på papir.

Torpp har vært i stillingen som trafikkdirektør siden juni 2007, etter at han tok over jobber etter Eva Solvi som begynte i Bærum kommune sommeren 2007.

Fort i svingene

"Vi mener imidlertid prosjektet er i en så alvorlig krise at det må reetableres på et helt nytt grunnlag", heter det videre i rapporten Computerworld har fått tilgang til.

Au2sys beskrives som et prosjekt uten styring og forankring – og med en reell fare for at flere hundre millioner it-kroner kan være tapt. Dette er svært dårlig nytt for Vegvesenet som tapte 150 millioner kroner på et ubrukelig datasystem i 1995.

- Hvor mye har prosjektet kostet til nå?

- I underkant av 200 millioner kroner, sier Torpp.

- Hvor mye av dette er penger rett ut vinduet?

- Det er for tidlig å si. Vi er som sagt inne i en evalueringsfase. Jeg sier ikke at vi ikke kan bruke noe av det som er gjort, men dette ser vi på nå. Jeg stoppet prosjektet fordi jeg ikke var fortrolig med utviklingen og er usikker på om det vil gi det resultater.

Konsulentselskapet Bekk er den viktigste enkeltleverandøren, som ansvarlig for det nye Kjøretøysregisteret.

LES OGSÅ: Bekk vant storkontrakt med Statens vegvesen

- Vi fortsetter som før og fullfører prosjektet i tråd med det som kalles hovedleveranse 1 - altså det som gjelder nytt kjøretøysregister. Vi har ikke fått noen signaler om at dette prosjektet skal avlyses, sier administrerende direktør Olav Folkestad i Bekk.

Han sier at dette prosjektet kjører etter planen og skal sluttføres i månedskiftet februar/mars i 2008. Men ifølge trafikkdirektøren har Bekk fått beskjed om å kjøre i "slow motion" inntil nærmere beskjed.

- Vi jobber ikke i isolasjon, og vi tilpasser selvfølgelig farten etter kundens ønsker, understreker Folkestad.

- Hva mener du er grunnen til at it-prosjektet er kjørt i grøften?

- Det vil jeg ikke spekulere i, og har heller ikke noe grunnlag for å gjøre det. Men det er riktig at ledelsen i Vegvesenet nå tar grep, sier Folkestad.

Les hele artikkelen på IDG.no

Publisert: