Romkappløpet

Forsvarsministeren mener Andøya Spaceport kan bli en «strategisk viktig ressurs»

Forsvaret anser det som sannsynlig at fremtidige konflikter også vil innebære angrep i verdensrommet. En kommersiell oppskytningsbase for små satellitter på Andøya kan derfor bidra til å ivareta norsk sikkerhet.

VIL HA FLERE SATELLITTER: Planer om flere små satellitter og bekymringer om lav oppskytningskapasitet i en fremtidig konflikt er blant grunnene til at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ser verdi en norsk oppskytningsbase på Andøya i Nordland.

Vidar Ruud / NTB scanpix
 • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Det kommer frem i et svarbrev fra næringsminister Iselin Nybø (V) til Stortingets næringskomité, som E24 har fått innsyn i, der også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir sin vurdering av det uavklarte prosjektet.

Forsvarsministeren mener at Andøya Spaceport «på sikt vil kunne være en strategisk viktig ressurs for å ivareta norske forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser samt styrke vårt bidrag til NATO og samarbeid med nære allierte.»

Andøya Spaceport, som eies 90 prosent av staten og 10 prosent av Kongsberg Defence & Aerospace, har gjennom flere søknader bedt om finansiering fra staten for å kunne bygge en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya i Nordland.

Forsvaret, som i dag benytter satellitter til overvåkning og kommunikasjon, har planer om å øke antallet små satellitter under nasjonal kontroll til disse formålene de nærmeste årene, ifølge brevet.

SER MOT VERDENSROMMET: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en av forsvarets spesialkjøretøy under et besøk på Rena Leir i 2019.

Terje Pedersen / NTB scanpix

«Sannsynlig» med angrep i rommet

Forsvarsministeren argumenterer med at den strategiske betydningen av verdensrommet øker, og at antallet små satellitter til både kommersiell og militær bruk forventes å øke kraftig.

«Det anses som sannsynlig at angrep mot infrastruktur i verdensrommet vil kunne inngå som del av fremtidige konflikter. Rask tilgang til oppskytningskapasitet for å erstatte eller forsterke viktige militære eller samfunnskritiske satellittbaserte tjenester kan derfor være av stor strategisk betydning i krise, krig og fred,» melder Bakke-Jensen i brevet.

TRUMP SATSER PÅ ROMKRIG: USAs president Donald Trump snakker under opprettelsen av egne amerikanske romstyrker i desember 2019.

Erik S. Lesser / EPA
Les på E24+

Åpner for at småaksjonærer kan bli med på Elon Musks romfartseventyr

Ifølge forsvarsdepartementet kan samarbeidskonstellasjoner mellom kommersielle og statlige militære og sivile aktører derfor være en god løsning ved en eventuell utbygging av Andøya Spaceport.

Departementet påpeker samtidig at sikkerhet og integritet må ha høy prioritet, og at det må stilles krav til godkjenning av aktører og stater som involveres i et eventuelt utbyggingsprosjekt, samt at det må stilles krav til sikkerhetsklarering av personell som får tilgang til sensitivt utstyr og informasjon.

I dag ser forsvaret en underkapasitet og lang ledetid på oppskytningskapasitet for små satellitter. I tillegg er det få aktører som kun skyter opp små satellitter og de er derfor som regel med som en ekstra last i forbindelse med oppskyting av en større satellitt.

Forsvarsdepartementet melder også om interesse for Andøya Spaceport fra blant annet Canada, Tyskland, Storbritannia og USA gjennom samarbeidet Responsive Space Capabilites (RSC).

Les også

En av verdens eldste romlover blir ny: Skal ta Norge inn i kommersiell tidsalder

Industrien og venstresiden støtter prosjektet

Romindustrien og opposisjonen på Stortinget har støttet Andøya Spaceport, mens regjeringen har mer vært forsiktig i sin tilnærming.

Bransjeorganisasjonen Nifro har i lang tid trukket frem oppskytningsbasen som den viktigste satsingen for romindustrien i Norge.

Forsvarskonsernet Nammo på Raufoss, som har utviklet og testet norske romraketter som kan brukes på nettopp Andøya Spaceport, er blant selskapene som har advart om at de står i fare for å miste viktige partnere uten en avklaring.

Regjeringens har stilt seg delvis positiv til prosjektet, men lenge påpekt at det har høy risiko og at det må foretas grundige vurderinger av lønnsomheten og hvorvidt finansiering er lovlig innenfor statsstøtteregelverket.

Opposisjonspartiene Ap, Sp og SV ønsker derimot en mer aktiv, statlig næringspolitikk for å sikre det de mener er et unikt industriprosjekt som kan skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger.

Åsunn Lyngedal (Ap) og Geir Pollestad (Sp) er blant politikerne i næringskomiteen som har kritisert regjeringens manglende vilje til å satse.

Sjefen for Andøya Spaceport, Odd Roger Enoksen, har gått fra å være svært utålmodig innledningsvis til å innta en litt mykere linje angående regjeringens tidsbruk.

Les også

NASA og SpaceX klar for historisk romferd

En rekke søknader og analyser

Andøya har geografiske fortrinn, eksisterende infrastruktur og kompetanse som potensielt kan gjøre en norsk oppskytningsbase konkurransedyktig i møte med lignende prosjekter i Storbritannia, Portugal, Sverige og New Zealand.

Men Andøya Spaceport, som er et datterselskap av Andøya Space Center, har slitt med å overbevise regjeringen om å gi den nødvendige finansieringen.

Den første søknaden ble overlevert til tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i februar 2019. Den gang søkte Andøya Space Center om 1,3 milliarder kroner i egenkapital gjennom en forretningsmessig investering av staten.

Men det eksterne konsulentbyrået BCG i New York konkluderte med at det skisserte forretningscaset hadde for lav forventet avkastning i forhold til risikoen i investeringen.

Les også

Bakgrunn: Røe Isaksen vil helst slippe å ta hele regningen for Andøya-basen

MOTTOK FØRSTE SØKNAD: Det er over et år siden daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok den første søknaden fra Andøya Spaceport-sjef Odd Roger Enoksen på Grand Hotell i Oslo.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Andøya Space Center har i ettertid sendt inn flere reviderte forretningsplaner og søknader.

Den første av disse ble oversendt nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i november 2019. Da endret Andøya Space Center tilnærming og ba om en blanding av statlig tilskudd og egenkapital, men NFD konkluderte med at det sannsynligvis ikke var forenlig med statsstøtteregelverket.

Den siste revisjonen ble overlevert 1. april i år, og vil ifølge NFD bli vurdert i samråd med eksterne rådgivere.

«Det er derfor foreløpig for tidlig å redegjøre for departementets vurdering av denne søknaden», skriver nåværende næringsminister Iselin Nybø i det nevnte svarbrevet til næringskomiteen, datert 3. april.

Norsk Romsenter har i tillegg gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse ved hjelp av Oslo Economics og en kartlegging av nasjonale interesser i oppskytningsbasen på bestilling fra NFD.

Kongsberg Defence & Aerospace har også gjennomført sine egne utregninger.

Les på E24+

SpaceX sniketablerte seg i Norge: Hæge koordinerer Elon Musks megaprosjekt

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Romkappløpet
 2. Romfart
 3. Andøya
 4. Satellitt

Flere artikler

 1. Regjeringen vil gi 365 millioner til Andøya Spaceport

 2. Næringskomiteen støtter Andøya Spaceport – men Ap, Sp og SV hadde luftigere ambisjoner

 3. Andøya Space inngår eksklusiv 20-årsavtale med tyske Isar Aerospace

 4. Betalt innhold

  Trakk paralleller mellom motorene i Sjøforsvarets skip og Volkswagen pickup. Så snudde han tvert om

 5. Betalt innhold

  Bergen Engines-saken: – Regjeringen må stoppe salget, vitner om komplett svikt i alle ledd