Elbiler i kollektivfeltet:
Nå kommer målingene

Den stadig voksende mengden elbiler har tidvis ført til trengsel i bussfilene. Nå skal det telles.

TETT TRAFIKK: Rushtrafikk på E18 ved Sandvika.
Publisert:

Den siste tiden har diskusjonen om at kollektivfeltet på innfartsveiene til Oslo er stappfulle av elbiler, blusset opp. Busselskapene som trafikkerer strekningene, sier de blir forsinket av alle elbilene, og med et rekordhøyt salg av slike biler og en rekke nye modeller på vei inn på markedet er grunn til å tro at tettheten av elektriske biler i bussfeltene bare vil øke i tiden fremover.

- Jeg synes dette er en sjablongaktig tankegang, og en altfor enkel måte å se det på, sier Ståle Frydenlund, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, om ønsket om å fjerne elbilene fra kollektivfeltet.

Stortingets klimaforlik har bestemt å avvente situasjonen til 2017, eventuelt når det er 50.000 elbiler på norske veier.

- De sier at elbilen er problemet, men hvis man fjerner dem fra kollektivfeltet vil det ramme alle, de blir ikke borte av den grunn. Det er bare en fordel at man benytter alle tre kjørefeltene.

Mer bilstoff på E24 BIL

Ståle Frydenlund, Norsk elbilforening

Han mener at det ellers ville ført til enda tregere trafikk.

En mil ekstra kø

- Hvis man sier at en bil tar opp til sammen ti meter vei, og det er snakk om tusen biler, gir det én mil ekstra i kø. En måte å gjøre det på kunne være å gjøre om ett av de to vanlige feltene til et felt for nullutslippbiler og for sambruk, det vil si biler med flere enn én om bord. Vi opplever at diesel- og bensinbilene er helt fredet i diskusjonen. Det er alltid søkelys kun på elbilen.

- Generelt er det problemer i noen sammenhenger. Stort sett hindres ikke bussene i kollektivfeltet, men det hender når bussen skal ut fra holdeplass, sier Gro Janborg, kommunikasjonrådgiver i Ruter.

Hun sier de følger utviklingen nøye, og at det må gjøres en ny vurdering den dagen det blir for tett med trafikk i bussfilen, slik at bussen har permanente problemer med å komme frem.

Gro Janborg, kommunikasjonsrådgiver i Ruter

- Vårt anliggende er at bussen har best mulig vilkår, og problemene er naturligvis størst i rushtiden på visse strekninger rundt Oslo, når det mye trafikk og ekstra ekspressbusser på veien.

Etterlyser dokumentasjon

Frydenlund i Norsk elbilforening etterlyser dokumentasjon, ikke bare synsing.

- Jeg skulle gjerne sett en etterrettelig trafikkundersøkelse rundt dette. Når den eventuelt kommer, kan vi drøfte en fremgangsmåte. Det er viktig at dette ikke skjer brått, men at man har en plan for hvordan dette skal løses.

Per Frøyland, seniorrådgiver i Veidirektoratet kan bekrefte at det jobbes med med en slik undersøkelse.

- På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal vi sette i gang med det. Vi ønsker å ligge litt i forkant, og skaffe oss oversikt over trafikkutviklingen og sammenstille dette med kunnskap om når kø oppstår. Vi skal se på mengde for å forutsi hvor det oppstår kø, før vi eventuelt vil foreslå tiltak.

Vegdirektoratet tar sikte på at på målingene kan komme i gang tidlig på vinteren, og det skal gjøres rundt de fire største byene i landet. Målingene vil bli gjentatt over tid.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no