Avis felt for Røkke-bilder

Kjell Inge Røkke (53) og kona Anne Grete Eidsvig (45) har i høst kjempet mot at barna kan avbildes. Nå har de vunnet frem.

SKJERMER BARNA: Kjell Inge Røkke og kona Anne Grete Eidsvig er tilfredse med å ha vunnet frem i PFU. Her er paret fotografert i forbindelse4 med OL i 2006.
Publisert: Publisert:

I skyggen av Pressens Faglige Utvalgs (PFU) behandling av klagene på terrordekningen etter 22. juli, behandlet PFU torsdag en klage fra ekteparet Røkke / Eidsvig.

De hadde innklaget lokalavisen Askeravisen, fordi avisen brakte bilde av parets eldste sønn, fra hans første skoledag ved Vettre skole i Asker. « Røkke på skolebenken», var en av titlene over bilde av Røkke jr.

En stolt mor og far stilte i finstas da sønnen skulle begynne på skole. Med var også deres yngste sønn på fire år.

Lokalavisen var der, både for å dekke skoleåpning og for å skrive om at Røkke har gitt 40 millioner kroner i penger og lån til kommunen, for å bygge en ny gang- og sykkelsti

Allerede i skolegården reagerte Røkke og Eidsvig

«Det som skjedde var at journalisten gratulerte og vi svarte høflig takk tilbake, men da hun begynte med en hentydning om fotografering fikk hun umiddelbart en klar nektelse fra vår side. Vi registrerte at hun gikk rundt og tok bilder, men så ingen grunn til å gripe inn da vi hadde uttrykt et tydelig negativt svar på fotografering / bruk av vår sønn i avisen, skriver Eidsvig i klagen.

Skjermer barna

De klaget avisen inn for PFU for å ha identifisert sønnen, koblet til bruk av bilde.

Eidsvig fortsetter:

«Vi har over lang tid vært veldig klare på ikke å ta med våre barn inn i situasjoner der media har rettigheter i forhold til publisering. (...) Vi har aldri søkt oppmerksomhet sammen med, eller på vegne av våre barn. (...) Media har respektert oss for disse valgene, med unntak av Askeravisen, som er første medium som publiserer bilde av våre barn. Vi mener derfor Askeravisens uønskede billedpublisering er et sterkt og spekulativt inngrep i vår rett til å ha et privatliv».

PFU fremholder at skolestart er en offentlig begivenhet og at det står ord mot ord hvorvidt klagerne motsatte seg fotografering av deres sønn. Journalisten mener det var intervju med Røkke hun fikk avslag på.

PFU konkluderer med at avisen burde forsikret seg at billedbruken ikke var omstridt. Avisen ble dømt for å ha brutt god presseskikk.

Førjulsglede

Det skaper førjulsglede på Konglungen. Via medierådgiver Rolf Nereng vil Røkke og Eidsvig si følgende overfor VG:

- Vi har klaget inn denne saken for å markere våre barns rett til å ha et privatliv. Askeravisens uønskede billedbruk var et klart overtramp.

De håper å ha bidratt til en grenseoppgang flere barn og foreldre kan ha glede av.

- Vi ser med tilfredshet på PFUs konklusjoner, hvor vernet av barn og deres rettigheter vektlegges slik de gjør, fremholder Eidsvig og Røkke.

Avisen: - Beklager

- Vi har beklaget billedbruken og lovet at de ikke skal brukes igjen eller videreselges. Vi burde dobbeltsjekket, slik at vi hadde brakt klarhet i at det ikke forelå et aktivt samtykke til billedbruken fra foreldrenes side, sier ansvarlig redaktør Anette Hobæk Ravnsborg i Askeravisen.

Les flere saker om media på E24s egne sider for mediebransjen

Publisert: