- A-pressens Edda-kjøp er lovstridig

Medietilsynets foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale grensene.

VIL KJØPE EDDA: Konserndirektør Thor Gjermund Eriksen i A-pressen.
  • Even Landre
Publisert:

Medietilsynet la fredag formiddag frem et høringsnotat hvor det har vurdert om A-pressens kjøp av Edda Media strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven.

I notatet som nå skal ut på høring har tilsynet vurdert om kjøpet strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven.

- Vår foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet.

Medietilsynet har i høringsnotatet foreløpig kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får en betydelig eierstilling i medieregionene øst og vest for Oslofjorden.

A-pressen vil da eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken, og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken, det tilsvarer henholdsvis 87,6 og 73,6 prosent av avisopplaget i regionene.

Etter medieeierskapsloven vil det foreligge en betydelig eierstilling regionalt ved en kontroll av 60 prosent eller mer av det totale avisopplaget i regionen, skriver Medietilsynet.

Sterk og dominerende aktør
I tillegg har Medietilsynet foreløpig vurdert det slik at oppkjøpet strider mot formålet i medieeierskapsloven.

– A-pressen blir en sterk og dominerende aktør i regionene Øst- og Vestviken. Dette kan føre til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket, sier Tom Thoresen.

Medieeierskapsloven gir Medietilsynet adgang til å gripe inn mot oppkjøp av hele eller deler av et medieforetak.

Det er nå satt en tidsfrist til 23. mars for

To vilkår
Medietilsynet opplyser at for at de skal kunne gripe inn må to vilkår være oppfylt:

  • For det første må den som overtar eierandelen, alene eller i samarbeid med andre, ha eller få en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt.
  • For det andre må denne eierstillingen være i strid med lovens formål om å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud.


Kjøper fra Mecom for 1,7 mrd.
A-pressen varslet 5. desember i fjor at konsernet hadde inngått avtale med britiske Mecom om kjøp av Edda Media.

Handelen har en verdi på nærmere 1,7 milliarder kroner og vil gjøre A-pressen til Norges nest største mediekonsern på papir og nett.

Medietilsynet sa tidlig ifra om at et slikt oppkjøp ville by på juridiske problemer,

Har prøvd før
A-pressen har tidligere snust på Edda Media, og i 2008 skar et forhandlingsforsøk seg. Det endte med at Mecom solgte ut flere aviser, blant annet Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, til Polaris.

Mecom selger seg ut av Norge fordi selskapets långivere og sentrale aksjonærer er urolige for et svakt annonsemarked i tiden fremover. De vil ha inn kontanter som kan redusere Mecoms gjeld.

26 prosent av dagspressen
Et mediekonsern bestående av A-pressen og Edda Media vil få et samlet dagspresseopplag på 26 prosent av det norske markedet.

I noen medieregioner kan et slikt konsern møte regulatoriske problemer fordi A-pressen kan få opptil 80-90 prosent markedsandel målt i papiropplag. Ifølge medieeierskapsloven er det ikke lov.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Stikker kjepperi A-pressens hjul

  2. A-pressen tror på enighet om Edda-kjøpet

  3. A-pressen åpner for å dumpe to aviser

  4. A-pressen klager på pålegg fra Medietilsynet

  5. Slik skal Edda slukes