First House vant faktura-strid mot kunde

Men dommeren reagerte på påstand om saksomkostninger.

VANT RETTSAK MOT KUNDE: Bjørn Richard Johansen i First House har fått medhold i PR-regning på 1 million kroner.
  • Line Midtsjø
  • Even Landre
Publisert:

Etter å ha mottatt PR-regninger på i overkant av 1 million gikk Grenland Group til sak mot First House. Dommen som nå er klar gir PR-selskapet fullt medhold i faktureringen, som inkluderer timepris på opptil 3500 kroner.

Bakgrunnen var mye negativ medieomtale av Grenland Group-konsernet i forbindelse med to varslingssaker relatert til tidligere konsernsjef Skogen. First House skulle bidra «som rådgiver overfor konsernledelsen i Grenland Group knyttet til utfordringer i presse og media, så vel internt, og overfor markedet knyttet til ulike problemstillinger».

Det er grunnlegger og seniorrådgiver Bjørn Richard Johansen i First House som har vært kundeansvarlig for Grenland Group-kontoen. Han var nylig sentral i regningbråket rundt bisettelsen av Wenche Foss, og er landets nest best lønnende PR-rådgiver basert på skattbar inntekt.

Les også:

  • Lønnsomt PR-bråk
  • Her er PR-regningen etter Wenche Foss' bisettelse

Mener PR-byrået burde skjønt de avtalte med feil person

Regningen dukket opp på pulten til konsernsjef Otto Søberg i Grenland Group etter maktkampen i fjor høst som førte til daværende konsernsjef Hallgeir Skogens avgang. First House var hyret inn av Skogen, og har presentert en regning for cirka 40 dagers kommunikasjonsrådgivning.

Grenland Group bestred kravet hvor de mente at daværende konsernsjef Skogen ikke hadde kompetanse til å inngå med First House all den tid varslingssakene som var foranledningen til all medieomtalen kun gjaldt konsernsjefen, fremkommer det av dommen.

I tillegg mener Grenland Group at First House burde forstå at en slik avtale måtte godkjennes av selskapets styre, kommer det videre frem fra rettsdokumentet.

BESTILTE PR: Grenland Group ved tidligere adm. dir. Hallgeir Skogen bestilte tjenestene konsernet ikke ville dekke.

Videre reagerte konsernet på timeprisen som lå over det de betalte en annen rådgiver Brynjulf Freberg fra PR-konkurrenten i Kreab Gavin Anderson.

Dette er ikke Sandefjord Tingrett enig i. Rettens konklusjon er at First House vinner saken, og at Grenland Group dømmes til å betale fakturaene på 1 million kroner.

Nedjusterte saksomkostninger

Saksomkostningene må også dekkes av konsernet, men der slipper de noe billigere unna enn det advokaten til First House ba om.

Beløpet er nedjustert av retten fra 518 000 til 350 000, med bemerkingen: «518 225 ligger etter rettens syn godt over normalen for en tilsvarende sak. Retten kan ikke se at det er forhold ved denne saken som tilsier at tidsbruk utover det normale har vært nødvendig».

Glade for medhold

Seniorrådgiver og partner Bjørn Richard Johansen henviser til administrerende direktør Per Høiby i First House.

- Først og fremst er det beklagelig å ha kommet i en situasjon som dette. Av og til er det likevel slik at tvister løses best i retten, og denne saken er et eksempel på dette. Vi er naturligvis glade for at retten entydig har gitt oss medhold i alle våre anførsler i saken. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Høiby.

- E24 vil likevel gjerne benytte anledningen til å skyte inn et lite spørsmål - hva betyr medhold i denne saken for dere rent PR-messig?

- Vi er ikke opptatt av PR knyttet til dette. Vi har vært uenige i et forretningsmessig spørsmål som retten har tatt stilling til.

- Overrasket

- Vi er overrasket over at retten konkluderer med at daværende konsernsjef Hallgeir Skogen ikke var inhabil i forhold til å leie inn et kommunikasjonsbyrå for å bistå seg med å håndtere en krevende mediesituasjon for selskapet. Mediepresset var foranlediget av at han selv hadde to alvorlige granskningssaker mot seg. First House ble leid inn kun to dager etter at Grenland Groups styre hadde besluttet å be høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner granske grunnlagene for varslingene mot Skogen, sier Otto Søberg i Grenland group til E24.

Grenland Group har ikke konkludert om de ønsker å anke dommen.

- Vi synes er meget kritikkverdig at First House ikke informerte meg som styreleder om oppdraget i en så kritisk situasjon. Erfarne kommunikasjonsrådgivere burde ha forstått at styreleder, som selskapets øverste ansvarlige, ville ha en hånd på rattet i en situasjonen hvor sakene omhandlet forhold rundt sittende konsernsjef. Styret hadde allerede engasjert kommunikasjonsrådgivere og hadde jobbet med dem i forhold til media i flere måneder. Vi er uenige med retten i at First House ikke hadde en selvstendig undersøkelsesplikt i forhold til hvem som reelt sett var oppdragsgiver i denne situasjonen, fortsetter Søberg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. PR-bransjen

Flere artikler

  1. Regningen bak PR-bråket

  2. Disse tjente best i PR-bransjen

  3. Rederfamilie i milliardstrid: Pr-byrå byttet til opprørerne

  4. Flere sentrale Norwegian-profiler slutter

  5. Acta bytter navn til Navigea