Uber håper på comeback etter ny drosjelov

Forslaget til endring i yrkestransportloven ble vedtatt i Stortinget tirsdag. Det får Uber til å gløtte i bakspeilet og skimte det norske markedet igjen.

NY LOV: Uber Pop tok en pause fra Norge i oktober 2017. Nå åpner en lovendring for mulig retur.
Publisert: Publisert:

Tirsdag vedtok Stortinget et forslag om endringer i yrkestransportloven om drosjer.

Lovforslaget opphever antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, og gir fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i spredtbygde kommuner.

Samtidig fjernes kravet om faglig kompetanse for løyvehavere, selv om kravet om drosjeløyve videreføres.

Mest sentralt er likevel at behovsprøvingen oppheves, slik at det ikke lenger er et tak på antall løyver i storbyene.

Den amerikanske taxiapp-tjenesten Uber la ned hovedvirksomheten sin i Norge i oktober 2017, samtidig som selskapet godtok et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

Allerede da arbeidet med endringsforslaget begynte mot slutten av året, ble det kalt et steg i retning Ubers retur til Norge med den populære tjenesten Uber Pop.

E24-kommentar: Game over for dyre drosjer og dårlig service

Håper på comeback

Uber har selv vært forsiktige med å kunngjøre comeback til det norske markedet, men en talsperson for selskapet skriver i en e-post til E24 at tirsdagens vedtatte endringsforslag er et viktig skritt.

Selskapet minner samtidig om at Uber allerede er i drift i Oslo, med tjenesten Uber Black.

Etter det E24 får opplyst, ser Uber nå med optimisme på at det vedtatte lovendringsforslaget vil tillate et rimeligere Uber-produkt å bli introdusert i Norge igjen. Selskapet mener imidlertid det er for tidlig å si hvordan loven vil påvirke mulighetene.

– Dette er gode nyheter for norske borgere og et viktig skritt for å la denne industrien bidra til å forbedre mobiliteten. Teknologien forandrer måten mennesker forflytter seg i byer verden over. Ved å modernisere reguleringene baner de norske myndighetene vei for å kunne utnytte disse innovasjonene, skriver en talsperson for Uber i en e-post til E24.

Les også

Nedtur for Uber i årets største børsdebut

Prai melder seg på

Ubers hovedkonkurrent på det norske markedet, taxitjenesten Prai, har allerede gått flere runder i rettsvesenet mot Oslo kommune, som har ment at Prais app er ulovlig i Norge etter den gjeldende yrkestransportloven.

Hovedargumentet til Oslo kommune er at Prai driver organisert formidling av drosjer og at de derfor må ha godkjenning som en drosjesentral, med de pliktene og kravene som følger av det.

Torsdag skriver daglig leder Usman Saleem i en e-post til E24 at han forutså lovendringen allerede i fjor, og at han derfor lanserte Prai som en direkte konkurrent til Uber.

– Gjennom det siste året har applikasjonen tross uenighet med Oslo kommune greid å etablere seg som en av de mest populære taxitjenestene i hovedstaden, selv om de har vært i en betatestfase, skriver han.

Saleem mener det er klart at markedet nå må endre seg.

– Fundamentet i hele næringen har basert seg på feil forretningsmodell, der sentralene fortsetter å øke prisene mot kundene for å hente inn flere løyvehavere under sin paraply. Resultatet av dette er at færre kunder ønsker å benytte seg av drosje, og prisene for de kundene som blir igjen blir høyere for hvert år, rett og slett en ond sirkel.

Les også

Kommunen vant igjen mot taxiapp: Nå vil Prai anke til Lagmannsretten

Mener det blir enklere

Endringsforslaget er blitt behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen før det gikk til første votering i Stortinget tirsdag. Der stemte komitéleder Helge Orten (H) for forslaget.

– Ny yrkestransportlov gjør det enklere for nye aktører å etablere seg i dette markedet. Målet er at det skal bidra til økt innovasjon og nye og bedre tilbud til de reisende, eller kundene om du vil. Det vil fremdeles være krav til løyve og vi styrker kompetansekravene for sjåførene, skriver Orten i en tekstmelding til E24.

– Det mener vi er viktig for å sikre gode og trygge tilbud. Samtidig fjernes kravet til sentraltilknytning, noe som vil gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg forutsatt at de følger de nye reguleringene og kravene.

Bekymret

Komitémedlem og stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) er tvert imot skremt over at forslaget fikk flertall, etter at nesten samtlige høringer i forkant var negative, ifølge ham.

– For oss er dette dramatisk. Det er ille nok i byene, men vel så viktig er det at ute i distriktene så er dette en enerettsmodell som ikke vil fungere i det hele tatt. Den går bare på praiemarkedet, altså det å finne tilfeldige kunder, sier han.

– Men grunnlaget for en taxi ute i distriktene, den som gir forutsigbarhet for blant annet eldre og syke, den vil bli satt i spill. Den betyr i praksis at vi risikerer at det flere steder i landet ikke vil være tilgang på taxi på de tidspunktene som de som driver taxien mener det er ugunstig. Det er vi skikkelig bekymret for, legger han til.

Fasteraune sier det nå er viktig å følge nøye med på hvordan den nye loven vil påvirke drosjetilbudene rundt om i landet.

– Så får vi håpe at man etter hver hvert skjønner at dette ikke var særlig smart. Det er skremmende at man så til de grader overkjører de som faktisk har greie på det, sier han.

Sp-representanten sier at dette ikke bare er en overordnet sak om en app.

– Man kan godt lansere appløsninger, men enten du ringer, sender tekstmelding eller bruker røyksignaler, så er da det viktigste at det er noen i den andre enden som kan gi deg tilbudet, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om